Archív Schválene a Neschválené projekty - SlovakAid

2020

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2020.

SAMRS/2020/HUM/1

HUMANITÁRNA POMOC PRE REGIÓN STREDNÉHO A BLÍZKEHO VÝCHODU

SAMRS/2020/HUM/2

HUMANITÁRNA POMOC NA ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV VYVOLANÝCH ŠÍRIACOU SA PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU

SAMRS/2020/HUM/3 a SAMRS/2020/KE/1

ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV VYVOLANÝCH ŠÍRIACOU SA PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU A PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V KENSKEJ REPUBLIKE

SAMRS/2020/AFG/1 a SAMRS/2020/SSA/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V AFGANISTANE A VO VÝCHODNEJ SUBSAHARSKEJ AFRIKE

SAMRS/2020/ZB/1

PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ NA ZÁPADNOM BALKÁNE

SAMRS/2020/RV/1

PODPORA GLOBÁLNEHO A ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA

SAMRS/2020/PPP/

PODPORA NOVÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV

SAMRS/2020/D/1

VYSIELANIE DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV – DOBROVOĽNÍKOV

SAMRS/2020/EK/1 a SAMRS/2020/BK/1

PODPORA PROJEKTOV A BUDOVANIA KAPACÍT SLOVENSKÝCH ROZVOJOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

SAMRS/2020/UA/1

HUMANITÁRNA POMOC NA UKRAJINE

SAMRS/2020/GE/1

PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ V GRUZÍNSKU

SAMRS/2020/MD/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V MOLDAVSKU