Archív Schválene a Neschválené projekty - SlovakAid

2021

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2021.

SAMRS/2021/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín.

2020

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2020.

SAMRS/2020/HUM/1

HUMANITÁRNA POMOC PRE REGIÓN STREDNÉHO A BLÍZKEHO VÝCHODU

SAMRS/2020/HUM/2

HUMANITÁRNA POMOC NA ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV VYVOLANÝCH ŠÍRIACOU SA PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU

SAMRS/2020/HUM/3 a SAMRS/2020/KE/1

ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV VYVOLANÝCH ŠÍRIACOU SA PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU A PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V KENSKEJ REPUBLIKE

SAMRS/2020/AFG/1 a SAMRS/2020/SSA/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V AFGANISTANE A VO VÝCHODNEJ SUBSAHARSKEJ AFRIKE

SAMRS/2020/ZB/1

PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ NA ZÁPADNOM BALKÁNE

SAMRS/2020/RV/1

PODPORA GLOBÁLNEHO A ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA

SAMRS/2020/PPP/

PODPORA NOVÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV

SAMRS/2020/D/1

VYSIELANIE DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV – DOBROVOĽNÍKOV

SAMRS/2020/EK/1 a SAMRS/2020/BK/1

PODPORA PROJEKTOV A BUDOVANIA KAPACÍT SLOVENSKÝCH ROZVOJOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

SAMRS/2020/UA/1

HUMANITÁRNA POMOC NA UKRAJINE

SAMRS/2020/GE/1

PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ V GRUZÍNSKU

SAMRS/2020/MD/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V MOLDAVSKU

2019

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2019.

SAMRS/2019/PPP2

Podpora nových podnikateľských partnerstiev – príprava

SAMRS/2019/PPP

Program podnikateľských partnerstiev

SAMOSTATNE SCHVÁLENÉ PROJEKTY – júl

ZB/1/6, VP/1/6, KE/1/7, RV/1/2, HUM/1/9

SAMOSTATNE SCHVÁLENÉ PROJEKTY – jún

ZB, MD, VP, SSA, KE a AFG

SAMRS/2019/EK/1 a SAMRS/2019/RV/1

Spolufinancovanie EK a rozvojové vzdelávanie

SAMRS/2019/UA/1 a SAMRS/2019/HUM/1

Ukrajina a humanitárna pomoc

SAMRS/2019/D

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín

2018

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2018.

SAMRS/2018/UA/1 a SAMRS/2018/RV/2     

Ukrajina a rozvojové vzdelávanie

SAMRS/2018/SSD/1, SAMRS/2018/SYR/1 a SAMRS/2018/EK/1

Južný Sudán, Sýria a spolufinancovanie EK

SAMRS/2018/ – AFG/1, KE/1, MD/1, VP/1, ZB/1, RV/1 a PPP/1

Výsledky 1. grantového kola

SAMRS/2018/ – SSD/1, SYR/1, BK/1 a EK/1

Výsledky druhej časti 1. grantového kola

SAMRS/2018/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov

2017

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2017.

SAMRS/2017/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov

SAMRS/2017/ – BK/1, RV/1, EK/1 a SSD/1

Budovanie kapacít, rozvojové vzdelávanie, spolufinancovanie EK a Južný Sudán

SAMRS/2017/ – AFG/1, KE/1, MD/1, PPP/1, UA/1, VP/1 a ZB/1

Afganistan, Keňa, Moldavsko, PPP, Ukrajina, Východné partnerstvo a Západný Balkán

SAMRS/2017/SYR/1

Sýria

SAMRS/2017/RV/2

Rozvojové vzdelávanie

2016

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2016.

SAMRS/2016/SYR/1

Sýria

SAMRS/2016/EK/1

Spolufinancovanie EK

SAMRS/2016/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov

SAMRS/2016/SYR/2

Sýria

SAMRS/2016/ – AFG/1, KE/1, MD/1, SSD/1, UA/1, VP/1, ZB/1, RV/1, EK/2 a PPP/1

Afganistan, Keňa, Moldavsko, Južný Sudán, Ukrajina, Východné partnerstvo, Západný Balkán, rozvojové vzdelávanie, spolufinancovanie EK a PPP

2015

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2015.

SAMRS/2015/ – BK/1, EK/1, RV/1 a PPP/1

Budovanie kapacít, spolufinancovanie EK, rozvojové vzdelávanie a PPP.

SAMRS/2015/VP/2 a SAMRS/2015/ZB/2

Východné partnerstvo a Západný Balkán

SAMRS/2015/ – AFG/1, KE/1, MD/1, RV /1, SU/1, SSD/1, UA/1, VP/1 A ZB/1

Afganistan, Keňa, Moldavsko, rozvojové vzdelávanie, Sudán, Južný Sudán, Ukrajina, Východné partnerstvo a Západný Balkán

Zoznam neschválených žiadostí o dotácie v rámci výziev 2015

Zoznam neschválených žiadostí o dotácie v rámci výziev  SAMRS za rok 2015. Zoznam neschválených žiadostí 2015