Archív Schválene a Neschválené projekty - SlovakAid

2023

SAMRS/2023/HUM/2/UA

ZABEZPEČENIE PSYCHO-SOCIÁLNEJ POMOCI ZRANITEĽNÝM OSOBÁM, POSTIHNUTÝM VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE

SAMRS/2023/PPP/UA/2

PODPORA NOVÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV SO ZAMERANÍM NA OBNOVU A ROZVOJ UKRAJINY

SAMRS/2023/BK/1

POSILŇOVANIE INŠTITUCIONÁLNYCH A ĽUDSKÝCH ZDROJOV V OBLASTI ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE NA ROK 2023

SAMRS/2023/PPP/1

ZAPÁJANIE PODNIKATEĽOV DO ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE CEZ PROGRAM PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV

SAMRS/2023/MD/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V MOLDAVSKEJ REPUBLIKE

SAMRS/2023/GE/1

PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ V GRUZÍNSKU

SAMRS/2023/KE/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V KENSKEJ REPUBLIKE

SAMRS/2023/ST/MD/1

STRATEGICKÁ PODPORA DLHODOBÝCH ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V MOLDAVSKEJ REPUBLIKE (2023 – 2028)

SAMRS/2023/HUM/1

ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV MIGRAČNEJ A UTEČENECKEJ KRÍZY SPÔSOBENEJ VOJNOVÝMI KONFLIKTAMI A PRETRVÁVAJÚCOU KRÍZOU V REGIÓNE STREDNÉHO A BLÍZKEHO VÝCHODU (SÝRIA, IRAK, LIBANON).

SAMRS/2023/RV/1

PODPORA ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA

SAMRS/2023/D/1

VYSIELANIE DOBROVOĽNÍČKY/DOBROVOĽNÍKA ALEBO EXPERTKY-DOBROVOĽNÍČKY/EXPERTA-DOBROVOĽNÍKA DO PARTNERSKEJ KRAJINY.

SAMRS/2023/EK/1

PODPORA PROJEKTOV SLOVENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ SCHVÁLENÝCH V RÁMCI ROZVOJOVÝCH NÁSTROJOV EURÓPSKEJ KOMISIE PROSTREDNÍCTVOM POSKYTNUTIA SPOLUFINANCOVANIA

SAMRS/2022/HUM/3/UA

ZABEZPEČENIE ZÁKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH POTRIEB ZRANITEĽNÝCH OSÔB POSTIHNUTÝCH VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE

2022

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2022 sú uvedené v priečinkoch nižšie. Zoznam externých odborných hodnotiteľov pre žiadosti o poskytnutie dotácie z výziev roku 2022 je dostupný TU.

SAMRS/2022/BK/1

POSILŇOVANIE INŠTITUCIONÁLNYCH A ĽUDSKÝCH ZDROJOV V OBLASTI ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE NA ROK 2022

SAMRS/2022/HUM/2/UA

ZABEZPEČENIE ZÁKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH POTRIEB ZRANITEĽNÝCH OSÔB POSTIHNUTÝCH VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE

SAMRS/2022/HUM/1

ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV MIGRAČNEJ A UTEČENECKEJ KRÍZY SPÔSOBENEJ VOJNOVÝMI KONFLIKTAMI A PRETRVÁVAJÚCOU KRÍZOU V REGIÓNE STREDNÉHO A BLÍZKEHO VÝCHODU (LIBANON, IRAK, SÝRIA)

SAMRS/2022/KE/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V KENSKEJ REPUBLIKE

SAMRS/2022/ZB/1

PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ NA ZÁPADNOM BALKÁNE

SAMRS/2022/PPP/1

ZAPÁJANIE PODNIKATEĽOV DO ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE CEZ PROGRAM PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV

SAMRS/2022/GE/1

PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ V GRUZÍNSKU

SAMRS/2022/ST/KE/1

STRATEGICKÁ PODPORA DLHODOBÝCH ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V KENSKEJ REPUBLIKE

SAMRS/2022/MD/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V MOLDAVSKEJ REPUBLIKE

SAMRS/2022/D/1

VYSIELANIE DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV-DOBROVOĽNÍKOV DO PARTNERSKÝCH KRAJÍN.

SAMRS/2022/RV/1

PODPORA ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA

SAMRS/2022/EK/1

PODPORA PROJEKTOV SLOVENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ SCHVÁLENÝCH V RÁMCI ROZVOJOVÝCH NÁSTROJOV EURÓPSKEJ KOMISIE PROSTREDNÍCTVOM POSKYTNUTIA SPOLUFINANCOVANIA

2021

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2021 sú uvedené v priečinkoch nižšie. Zoznam externých odborných hodnotiteľov pre žiadosti o poskytnutie dotácie z výziev roku 2021 je dostupný TU.

SAMRS/2021/MD/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V MOLDAVSKEJ REPUBLIKE

SAMRS/2021/KE/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V KENSKEJ REPUBLIKE

SAMRS/2021/SSA/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ VO VÝCHODNEJ SUBSAHARSKEJ AFRIKE (ETIÓPIA, JUŽNÝ SUDÁN, KEŇA, RWANDA, TANZÁNIA A UGANDA)

SAMRS/2021/ZB/1

PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ NA ZÁPADNOM BALKÁNE (ALBÁNSKO, BOSNA A HERCEGOVINA, ČIERNA HORA, KOSOVO*, SEVERNÉ MACEDÓNSKO, SRBSKO)

SAMRS/2021/PPP/1

PODPORA NOVÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV

SAMRS/2021/GE/1

PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ V GRUZÍNSKU.

SAMRS/2021/UA/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ NA UKRAJINE

SAMRS/2021/HUM/1

ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV MIGRAČNEJ A UTEČENECKEJ KRÍZY SPÔSOBENEJ VOJNOVÝMI KONFLIKTAMI A PRETRVÁVAJÚCOU KRÍZOU V REGIÓNE STREDNÉHO A BLÍZKEHO VÝCHODU (LIBANON, IRAK, SÝRIA).

SAMRS/2021/EK/1

PODPORA PROJEKTOV SLOVENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ SCHVÁLENÝCH V RÁMCI ROZVOJOVÝCH NÁSTROJOV EURÓPSKEJ KOMISIE PROSTREDNÍCTVOM POSKYTNUTIA SPOLUFINANCOVANIA

SAMRS/2021/RV/1

PODPORA GLOBÁLNEHO A ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA

SAMRS/2021/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín.

2020

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2020.

SAMRS/2020/HUM/1

HUMANITÁRNA POMOC PRE REGIÓN STREDNÉHO A BLÍZKEHO VÝCHODU

SAMRS/2020/HUM/2

HUMANITÁRNA POMOC NA ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV VYVOLANÝCH ŠÍRIACOU SA PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU

SAMRS/2020/HUM/3 a SAMRS/2020/KE/1

ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV VYVOLANÝCH ŠÍRIACOU SA PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU A PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V KENSKEJ REPUBLIKE

SAMRS/2020/AFG/1 a SAMRS/2020/SSA/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V AFGANISTANE A VO VÝCHODNEJ SUBSAHARSKEJ AFRIKE

SAMRS/2020/ZB/1

PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ NA ZÁPADNOM BALKÁNE

SAMRS/2020/RV/1

PODPORA GLOBÁLNEHO A ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA

SAMRS/2020/PPP/

PODPORA NOVÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV

SAMRS/2020/D/1

VYSIELANIE DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV – DOBROVOĽNÍKOV

SAMRS/2020/EK/1 a SAMRS/2020/BK/1

PODPORA PROJEKTOV A BUDOVANIA KAPACÍT SLOVENSKÝCH ROZVOJOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

SAMRS/2020/UA/1

HUMANITÁRNA POMOC NA UKRAJINE

SAMRS/2020/GE/1

PODPORA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ V GRUZÍNSKU

SAMRS/2020/MD/1

PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V MOLDAVSKU

2019

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2019.

SAMRS/2019/PPP2

Podpora nových podnikateľských partnerstiev – príprava

SAMRS/2019/PPP

Program podnikateľských partnerstiev

SAMOSTATNE SCHVÁLENÉ PROJEKTY – júl

ZB/1/6, VP/1/6, KE/1/7, RV/1/2, HUM/1/9

SAMOSTATNE SCHVÁLENÉ PROJEKTY – jún

ZB, MD, VP, SSA, KE a AFG

SAMRS/2019/EK/1 a SAMRS/2019/RV/1

Spolufinancovanie EK a rozvojové vzdelávanie

SAMRS/2019/UA/1 a SAMRS/2019/HUM/1

Ukrajina a humanitárna pomoc

SAMRS/2019/D

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín

2018

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2018.

SAMRS/2018/UA/1 a SAMRS/2018/RV/2     

Ukrajina a rozvojové vzdelávanie

SAMRS/2018/SSD/1, SAMRS/2018/SYR/1 a SAMRS/2018/EK/1

Južný Sudán, Sýria a spolufinancovanie EK

SAMRS/2018/ – AFG/1, KE/1, MD/1, VP/1, ZB/1, RV/1 a PPP/1

Výsledky 1. grantového kola

SAMRS/2018/ – SSD/1, SYR/1, BK/1 a EK/1

Výsledky druhej časti 1. grantového kola

SAMRS/2018/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov

2017

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2017.

SAMRS/2017/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov

SAMRS/2017/ – BK/1, RV/1, EK/1 a SSD/1

Budovanie kapacít, rozvojové vzdelávanie, spolufinancovanie EK a Južný Sudán

SAMRS/2017/ – AFG/1, KE/1, MD/1, PPP/1, UA/1, VP/1 a ZB/1

Afganistan, Keňa, Moldavsko, PPP, Ukrajina, Východné partnerstvo a Západný Balkán

SAMRS/2017/SYR/1

Sýria

SAMRS/2017/RV/2

Rozvojové vzdelávanie

2016

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2016.

SAMRS/2016/SYR/1

Sýria

SAMRS/2016/EK/1

Spolufinancovanie EK

SAMRS/2016/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov

SAMRS/2016/SYR/2

Sýria

SAMRS/2016/ – AFG/1, KE/1, MD/1, SSD/1, UA/1, VP/1, ZB/1, RV/1, EK/2 a PPP/1

Afganistan, Keňa, Moldavsko, Južný Sudán, Ukrajina, Východné partnerstvo, Západný Balkán, rozvojové vzdelávanie, spolufinancovanie EK a PPP

2015

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o dotáciu v rámci výziev, vyhlásených SAMRS v roku 2015.

SAMRS/2015/ – BK/1, EK/1, RV/1 a PPP/1

Budovanie kapacít, spolufinancovanie EK, rozvojové vzdelávanie a PPP.

SAMRS/2015/VP/2 a SAMRS/2015/ZB/2

Východné partnerstvo a Západný Balkán

SAMRS/2015/ – AFG/1, KE/1, MD/1, RV /1, SU/1, SSD/1, UA/1, VP/1 A ZB/1

Afganistan, Keňa, Moldavsko, rozvojové vzdelávanie, Sudán, Južný Sudán, Ukrajina, Východné partnerstvo a Západný Balkán

Zoznam neschválených žiadostí o dotácie v rámci výziev 2015

Zoznam neschválených žiadostí o dotácie v rámci výziev  SAMRS za rok 2015. Zoznam neschválených žiadostí 2015