SAMRS/2018/UA/1 a SAMRS/2018/RV/2      - SlovakAid

SAMRS/2018/UA/1 a SAMRS/2018/RV/2     

Zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev:

SAMRS/2018/UA/1

SAMRS/2018/RV/2        

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 9.11.2018, odporúčané Komisiou MZVaEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na schválenie a zoznam neschválených žiadostí. 

Rozhodnutím ministra MZV zo dňa 14.12.2018 sa ruší Rozhodnutie (zo dňa 9.11.2018) o schválení projektov Magna a Nadácie Integra na poskytnutie dotácií na projekty predložené v rámci výzvy SAMRS/2018/UA/1 s predĺženým termínom podania žiadosti do 5.10.2018. V rámci predmetnej výzvy neboli schválené žiadne projekty. 

Zoznam odborných hodnotiteľov žiadostí podľa výziev:

SAMRS/2018/RV/2 - Edita Bednárová

SAMRS/2018/UA/1 - Andrej Machlica