Whistleblowing - SlovakAid

Whistleblowing

Transparentnosť pri poskytovaní oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky považujeme za jednu z kľúčových podmienok jej efektívneho fungovania. V prípade, ak máte dôvodné podozrenie, že bol v súvislosti s činnosťou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, zamestnancov agentúry, jej kontraktorov alebo partnerských organizácií, spáchaný trestný čin prijímania úplatku, podplácania alebo nepriamej korupcie prosíme použite nasledovný formulár.

Vyplňte formulár

Formulár je možné odoslať aj anonymne.

    Chcem zostať v anonymite

    *Podozrenia možno podať aj anonymne. Ak však chcete byť o výsledku prešetrenia informovaní, je potrebné uviesť kontaktné údaje: meno, priezvisko, telefón alebo e-mail.