Archív Projekty - SlovakAid

INTERAKTÍVNA MAPA PROJEKTOV

Základným dokumentom rozvojovej spolupráce SR je Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023, ktorá stanovuje teritoriálne a sektorové zameranie pôsobenia SlovakAid. Stratégia je v súlade s národnými prioritami OSN Agendy 2030 a jej plnením Slovenská republika aktívne prispieva k implementácii udržateľných rozvojových cieľov (SDGs) v partnerských krajinách.


Teritoriálne zameranie:
 • programové krajiny: Gruzínsko, Keňa a Moldavsko
 • partnerské regióny a krajiny:
  • západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Macedónsko, Srbsko)
  • Východné partnerstvo (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina)
  • Východná subsaharská Afrika (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda)
  • Blízky východ (Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria)
  • Afganistan

*V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99

Načítavam mapu...

Prebiehajúce projekty

Nižšie ponúkame prehľad projektov, ktoré sú aktuálne realizované partnermi SlovakAid v krajinách, zadefinovaných vStrednodobej stratégii oficiálnej rozvojovej pomoci SR na roky 2019-2023

Podpora a rozvoj detského kardiocentra v Nairobi (NÚSCH, a.s.)

Keňa

Podpora samostatne zárobkovej činnosti v poľnohospodárstve cez budovanie praktických zručností

Tanzánia

S deťmi v Kambodži 9 mesačný pobyt Phnom Penh

Kambodža

Dobrovoľník/-čka v oblasti sociálnej inklúzie v Bosne a Hercegovine

Bosna a Hercegovina

Modernizácia metód spracovania včelích produktov a zvýšenie ich pridanej hodnoty

Etiópia

S deťmi v Kambodži, 9 mesačný pobyt Sihanoukville

Kambodža

Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21

Moldavsko

Bushkash Physiotherapy Center

Albánsko

Dental care for refugees in Greece

Grécko

Edugame Migration

Slovensko

Establishment of the Labour Inspectorate Training Centre for a continuous training and lifelong education of labour inspectors

Srbsko

Fier Community Center

Albánsko

Finančný príspevok – Realizácia projektu Voices from Donbas

Ukrajina

Globálny pohľad na svet

Slovensko

Infuse and syringe pumps

Indonézia

Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín vyžadovaných podľa rámcovej smernice o vodách 2013/39/EÚ v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgorici

Čierna Hora

Macedonian Beekeeping Platform

Severné Macedónsko

Modernizácia vybavenia počítačovej učebne

Ukrajina

Multifunctional playground – spectator stands

Bosna a Hercegovina

Nasadenie a predaj fotovolticky napájaných ESS (Energy storage system) a mikrogridov / off-grid pre zásobovanie elektrickej energie a stabilizáciu siete ako náhrada za diesel generátory.

Keňa

Národný konvent o EÚ v Gruzínsku

Gruzínsko

Pitná voda v Ialoveni: Zlepšenie kvality života v Ialoveni prostredníctvom zlepšeného prístupu k pitnej vode a zvýšeného povedomia o hospodárení s vodou

Moldavsko

Playground for children in kindergartens

Gruzínsko

Podnikateľský plán – Vytvorenie schémy pre študijnú a pracovnú mobilitu uzbeckých študentov IT

Uzbekistan

Podpora občianskej spoločnosti v oblasti popularizácie histórie v ukrajinských samosprávach

Ukrajina

Podpora udržateľnosti projektov SlovakAid, realizovaných vo vysokoškolskom sektore Afganistanu

Afganistan

Posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít a zvyšovanie konkurencieschopnosti subjektov rozvojovej spolupráce

Slovensko

Rehabilitation of infrastructure – FC Guber

Bosna a Hercegovina

Restructuration of the Don Bosco Center in Breglumasi

Albánsko

Slovensko a Gruzínsko v boji proti dezinformáciám: posilnenie občianskej spoločnosti a rozvoj kapacít štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy

Gruzínsko

Technological improvement for heart rate monitoring

Čierna Hora

The Concept of restoration of Donbas infrastructure

Ukrajina

Vybudovanie udržateľného sociálneho podniku, ktorý zabezpečuje školenie, zamestnanie a podporu integrácie mladých ľudí na trhu práce v Etiópii

Etiópia

Vyslanie dobrovoľníka-experta do Ukrajiny

Ukrajina

Vyslanie expertky-dobrovoľníčky do Moldavska

Moldavsko

Vzdelávanie verejnosti o klimatickej zmene a chudobe v Afrike s novým nástrojom na výpočet ekologického dlhu

Slovensko

Zabezpečenie pitnej vody pre obce Šekhka aHasan Ava

Irak

Zlepšenie dostupnosti a kvality pôrodnej starostlivosti pre matku a dieťa, Agangrial

Južný Sudán

Zlepšenie odolnosti a životných podmienok ľudí zasiahnutých konfliktom na východe Ukrajiny prostredníctvom materiálnej a psychosociálnej podpory

Ukrajina

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy, spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Iraku a Sýrie

Irak

Zníženie úmrtnosti ohrozených skupín obyvateľstva v Južnom Sudáne

Južný Sudán

Štúdia uskutočniteľnosti – logistické centrum biomasy pre energetické účely v regióne mesta Cherson

Ukrajina

Finančný príspevok na rok 2020 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl/Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor (DCAF/ISSAT)

Finančný príspevok na rok 2020 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl/Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor (DCAF/ISSAT)

Nákup medicínskeho vybavenia pre ORL ambulanciu Všeobecnej nemocnice v berane v Čiernej hore

Čierna Hora

Nákup zdravotníckych prístrojov a vybavenia v kontexte epidémie COVID-19

Gruzínsko

Odmínovanie a likvidácia nevybuchnutej munície v gruzínskom regióne Abcházko

Gruzínsko

Podpora rozvoja demokracie v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu

Poskytnutie finančnej humanitárnej pomoci pre päť kišiňovských mestských nemocníc v boji proti pandémii COVID -19

Moldavsko

Poskytnutie finančného príspevku – dostavba areálu základnej školy blízko Mazar-e-Sharif

Afganistan

Poskytnutie finančného príspevku – zapojenie SR do programu rozvoja horských regiónov v Gruzínsku v rámci spolupráce Slavkovského formátu

Gruzínsko

Poskytnuttie finančného príspevku na úhradu miezd lekárov a obslužného personálu resuscitačno-zdravotníckeho modulu zriadeného v rámci SlovakAid, na vstupno-výstupnom bode v Stanici Luhanska a na nákup potrebných liečiv a zdravotníckych pomôcok

Ukrajina

Príspevok do špeciálneho fondu magistrátu Tirany na pomoc pri odstraňovaní škôd po zemetrasení

Albánsko

Realizácia projektu Monitoring sociálnych médií v Moldavsku – prezidentské voľby 2020

Moldavsko

Realizácia projektu Ostrov dopravy

Bielorusko

Realizácia projektu Rovnaká príležitosť

Bielorusko

Realizácia projektu rehabilitácia vozíčkarov v strednom veku

Bielorusko

Rekonštrukcia troch povodňami zničených škôl

Sudán

Rekonštrukcia základnej školy v Kallmet

Albánsko

Rekonštrukcia základnej školy v Manati

Albánsko

Rekonštrukcia základnej školy v Pezë Helmës

Albánsko

Zapojenie SR do programu rozvoja horských regiónov v Gruzínsku v rámci spolupráce Slavkovského formátu – Poskytnutie finančného príspevku

Gruzínsko

Nákup zdravotníckeho mateiálu v kontexte COVID – 19

Srbsko

Materiálna a psychosociálna podpora pre vnútorne vysídlené osoby v regióne Dnipro

Ukrajina

E-Schools Online Training

Ukrajina

COVID-19 protection for Nashet team

Libanon

Výmena okenných blokov v školskom zariadení v obci Svitanok

Ukrajina

Bridge2EU – Podpora internacionalizácie a rastu albánskych startupov a MSP prostredníctvom soft-landing programov.

Albánsko

Farmárska príležitosť pre Ugandu a Rwandu (FOUR)

Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti.

Moldavsko

Podpora potravinovej sebestačnosti a zamestnanosti v oblasti Machakos so zameraním na zmiernenie negatívnych vplyvov Covid 19

Keňa

Solar Power in a Community forDisabled

Gruzínsko

Zdravotná starostlivosť pre utečencov z tábora Dbayeh v Bejrúte

Libanon

Štúdia uskutočniteľnosti – Budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily

Ukrajina

Podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Rwandskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti spracovania nebezpečných živočíšnych odpadov do aminokyselinových hnojív , potravinovej bezpečnosti a podpory podnikania, zvýšenia životnej úrovne a zdravia obyvateľstva.

Rwanda

Good Health and Well-Being

Moldavsko

Medical equipment for patients with respiratory diseases in the hospital of Saratenii Vechi

Moldavsko

Sportive Environment in “28 Nëntori” High School

Albánsko

Zmierňovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na populáciu gruzínskeho horského regiónu Racha

Gruzínsko

Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor)

Moldavsko

Podpora ekologických akcií v obci Oni prostredníctvom rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva

Gruzínsko

Rehabilitation of patients with COVID-19

Moldavsko

Technological improvement of blood component processing

Čierna Hora

Zlepšenie kvality zdravotnej a preventívnej starostlivosti voči Covid-19 v zdravotníckych zariadeniach a domovoch pre seniorov v konfliktných zónach na východe Ukrajiny pomocou posilnenia vybavenosti – prístupu k vode, hygiene, dezinfekcii, sanitácii (WASH), k informáciám a k ochranným pomôckam

Ukrajina

Rozvojová spolupráca a migrácia

Slovensko

Local Manufacturing of Pharmaceutical Products

Keňa

Clean Water to Children

Gruzínsko

Development of Ecotourism in Tikvesh Region

Severné Macedónsko

Hygiena, prevencia a zdravotná starostlivosť pre ľudí bez domova v Belehrade počas COVID-19

Srbsko

Refurbishment of Mugathika Primary School

Keňa

COVID-19 Testing Kits for Machakos

Keňa

Support for health workers in crisis situations

Bielorusko

Zlepšenie pripravenosti a schopnosti zmierňovať dopady COVID-19 v okolí zdravotníckeho centra v Alitene v okrese Irob

Etiópia

Association for life & Peace – Equipment fo Fight COVID-19

Libanon

COVID-19 Community Support in Ethiopia

Etiópia

COVID-19 Effects Mitigation Government Initiative

Keňa

Dobrovoľník/-čka pre podporu a rozvoj mládežníckych aktivít v Gagauzskom regióne

Moldavsko

Dobrovoľník/-čka pre psychologickú podporu pre deti vo vzdelávacom centre v Libanone

Libanon

Equipment for basic rehabilitation center

Bosna a Hercegovina

Mitigating impact of COVID-19 on the most vulnerable in Ethiopia

Etiópia

New Library-Open Youth Space

Ukrajina

ONLY POSITIVITY!

Bosna a Hercegovina

Procurement of new sewing machines

Bosna a Hercegovina

Procurement of sewing machine

Bosna a Hercegovina

Providing IMC with medical equipment

Moldavsko

Sanitary+ food parcels for IDP in Nineveh region-COVID-19 response

Irak

Sewing machines and raw materials

Bosna a Hercegovina

Stop to COVID-19!

Srbsko

Supporting Agricultural Cooperative to Build Crop Storage Facility in Tsalka

Gruzínsko

Supporting orphan and vulnerable children affected by COVID-19

Etiópia

Water supply in village of Rašljeva

Bosna a Hercegovina

Wheels of Help

Bosna a Hercegovina

Modernizácia jazykovej výučby

Ukrajina

Accessible COVID19 testing for the population of Transcarpathia

Ukrajina

Volunteer Service Enhancement

Bosna a Hercegovina

Apex Covid-19 Response

Keňa

COVID-19 Treatment Unit support

Keňa

Emergency Rescue Equipment for DLPA´s Ambulance

Libanon

Food Relief and Nutrition Support Program

Keňa

Endowment of the Institute of Emergency Medicine (IEM)

Moldavsko

Maintaining livelihoods of smallholders

Gruzínsko

Vyslanie dobrovoľníka do Rwandy 1

Rwanda

Vyslanie dobrovoľníka do Rwandy 2

Rwanda

Support of hospitals in rural area of Zakarpatska region

Ukrajina

Vyslanie dobrovoľníka do Ugandy 2

Uganda

Vyslanie dobrovoľníka do Ugandy 1

Uganda

Growing Macadamia Value Chain in Baringo county

Keňa

Appeal for support in Surge capacity of the COVID-19 Isolation centers in Kiliffi County

Keňa

COVID-19 Isolation Equipping

Keňa

Cotton face mask production

Keňa

Covid-19 Aid for Racha

Gruzínsko

Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho

Rwanda

Dobrovoľník 1 pre Indiu

India

Dobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Lesotho

Dobrovoľník 1 pre Nairobi

Keňa

Dobrovoľník 1 pre Ugandu – Buikwe

Uganda

Dobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Lesotho

Enhancement of healthcare primary objective

Moldavsko

Joint Efforts to Stop COVID-19

Moldavsko

Online platform-a mobile store in Guria

Gruzínsko

Organické hospodárstvo a práca s mládežou v regióne Samburu 1

Keňa

Public Health Preparedness for COVID-19

Keňa

Safe schools – schools without coronavirus

Srbsko

The acquisition of modern medical equipment

Moldavsko

Together we fight against coronavirus

Srbsko

Safety measures for the serving teams

Gruzínsko

Assistance to SARS-CoV2 infected people in Pridnestrovie

Moldavsko

Protecting Institutionalised PWD during Covid-19

Gruzínsko

Community-Based COVID-19 Protection Project

Severné Macedónsko

Protect the children from COVID-19

Severné Macedónsko

Strengthening COVID-19 Interventions: Kwale County

Keňa

Action against COVID-19 – sewing masks

Kosovo

Disposable masks for prevention of COVID-19

Bhután

Pedagogical assistant for primary students

Severné Macedónsko

Študijná návšteva vrcholového manažmentu SRNSFG v agentúre APVV

Gruzínsko

Vyslanie experta z Nadácie Cvernovka/Nová Cvernovka na konferenciu ICIST 2020

Srbsko

Študijná návšteva administrátorov volieb Národnej volebnej komisie Etiópie / National Election Board of Ethiopia (NEBE) na Slovensku

Etiópia

Vyslanie dobrovoľníka do Rwandy 3

Rwanda

Vyslanie dobrovoľníka do Ugandy 4

Uganda

Nákup neinvazívnych monitorov pre Klinické centrum Čiernej Hory

Čierna Hora

Spolupráca v rámci projektu USAID My Community realizovaného v Moldavsku, v nadväznosti na Memorandum o porozumení medzi MZVaEZ SR a USAID

Moldavsko

Finančný príspevok na realizáciu podujatia Druhé medzinárodné fórum k východnej Ukrajine

Ukrajina

Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT)

Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum(DCAF/ISSAT)

Finančný príspevok na zabezpečenie a podporu chodu a rozvoja kapacít a vybavenie vzdelávacieho centra

Uzbekistan

Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny

Ukrajina

Pestovanie liečivých rastlín pre výrobu biopesticídov

Severné Macedónsko

Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Business Plan

Ghana

Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Feasibility study

Posilnenie kybernetickej bezpečnosti vo Východnom partnerstve ÉU, kybernetický audit na Ukrajine, v Moldavsku a Gruzínsku

Ukrajina

Poskytnutie finančného daru na nákup medicínskeho vybavenia pre “Screeningové centrum rakoviny“ v meste Zugdidi v Gruzínsku

Gruzínsko

Poskytnutie finančného príspevku pre Himalayan Trust Nepal

Nepál

Post-humanitárna pomoc – obnova základnej školy postihnutej zemetrasením na základe zmluvy medzi MZVEZ SR/ZÚ Mexiko a BBVA Bancomer

Mexiko

Príspevok SR – Partnerstvo SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja 2018-2021

Príspevok na realizáciu troch externe financovaných projektov OBSE

Severné Macedónsko

Realizácia panelu – Príspevok žien k mieru, demokracii a rozvoju západobalkánskeho regiónu v rámci Belehradského bezpečnostného fóra 2019

Srbsko

Realizácia projektu Národný konvent o EÚ v Severnom Macedónsku

Severné Macedónsko

Ročný príspevok SR – Partnerstvo SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja 2018-2021

Spoločné programovanie v Keni

Keňa

Spolufinancovanie konferencie Decade of Roma Inclusion: Legacy, lessons learned, best practices and what to do next

Srbsko

Členský príspevok na rok 2019/2020

Rozpočtový informačný systém (RIS) pre Moldavsko – zdieľanie úspešného slovenského e-government riešenia

Moldavsko

Zavedenie digitálnej platformy pre manažment lokálneho podnikateľského ekosystému so zameraním na udržateľnosť.

Maurícius

Podpora udržateľného rozvoja v oblasti hospodárstva v Moldavsku

Moldavsko

Construction of new additional classrooms

Etiópia

Improvement of the sports field in the micro-district Enka

Bielorusko

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti Doneck, na Ukrajine.

Ukrajina

Vypracovanie podnikateľského plánu pre dovoz certifikovanej prémiovej kávy z Etiópie

Etiópia

Vytvorenie partnerstva a vypracovanie biznis plánu pre PPP projekt zameraný na produkciu jedlého hmyzu v Keni

Keňa

Pokračovanie spolupráce v kreatívnom priemysle

Srbsko

Budovanie kapacít v oblasti manažmentu kvality ovzdušia – Clean Air Forum 2019

Severné Macedónsko

Budovanie kapacít v oblasti manažmentu kvality ovzdušia – Clean Air Forum 2019

Srbsko

Desktop computers

Keňa

Equipment´s for women´s factory

Libanon

ICT Integration Support Program

Keňa

Iklim emergency heath care

Libanon

Equipping Makueni Technology and Innovation Hub

Keňa

Exhibition on Migrant Children in USK

Bosna a Hercegovina

Národný konvent o EÚ v Albánsku

Albánsko

Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách Západného Balkánu

Severné Macedónsko

Volunteers leaders of action

Bielorusko

Vyslanie dobrovoľníčky do Bosny a Hercegoviny

Bosna a Hercegovina

Čistá Žovkva 2.0: energoefektívne a ekologické nakladanie s vodou

Ukrajina

From Idea to Realization – film school for young BiH

Bosna a Hercegovina

European Fashion Passport Sarajevo 2019

Bosna a Hercegovina

Eco Friendly Community Initiative “Clean and Green Petrovec

Severné Macedónsko

Improvement of work of Red Cross

Bosna a Hercegovina

Improving production of raspberries

Kosovo

Single Market Kosovo

Kosovo

Social House

Moldavsko

OBSE – Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi

Bielorusko

OBSE – Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi

Bosna a Hercegovina

OBSE – Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi

Albánsko

OBSE – Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi

Srbsko

OBSE – Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi

Ukrajina

OBSE – Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi

Gruzínsko

OBSE – Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi

Moldavsko

OBSE – Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi

Čierna Hora

OBSE – Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi

Severné Macedónsko

Digital Infrastructure for Rural Social Entrepreneurship

Moldavsko

ICT, Library Project

Keňa

Stáž diplomata MZV Palestíny na MZVEZ

Palestína

Improving business environment tools in Calarasi District

Moldavsko

Zdieľanie skúseností z oblasti vodného hospodárstva a bezpečnosti vodných stavieb

Kazachstan

Improvement of ICT Lab

Keňa

Sensory integration of children with special needs

Gruzínsko

Dobrovoľník 2 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho

Rwanda

Reconstruction of Sport field in Dafina Street

Albánsko

Innovative and sustainable craftsmanship

Keňa

Purchasing of wooden desks

Keňa

Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov

Slovensko

Compas-Community Center

Bosna a Hercegovina

Dobrovoľník 1 pre Nairobi

Keňa

Hackaton pre globálne občianstvo

Slovensko

Komplexné riadenie sídiel

Srbsko

Podpora demokracie, nezávislosti a transparentnosti kľúčových verejných inštitúcií v Moldavsku

Moldavsko

Podpora práce s mládežou na severe Etiópie 2

Etiópia

Prenos skúseností pri znižovaní obsahu arzénu v prírodných vodách, pôdach a potravinových produktoch, možnosti odstraňovania z pitných vôd v Gruzínsku

Gruzínsko

Sustainable development of regional entrepreneurial knowledge

Bielorusko

Vybudovanie pilotného zariadenia pre produkciu a výskum potravinársky využiteľného hmyzu v Kenskej republike

Keňa

Zaangažovanie samospráv a občianskej spoločnosti do rozvoja Gagauzska a regióna Taraclia

Moldavsko

Zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obcí Bášika a Bahzani

Irak

Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre matku a dieťa, Mapuordit

Južný Sudán

Zdieľanie skúseností v oblasti zmeny klímy

Srbsko

Študijná návšteva predstaviteľov PA univerzít pre nadviazanie priamej spolupráce

Palestína

Trainings of physicians from Abkhazia

Gruzínsko

Beds for Kruja´s Pediatric Ward

Albánsko

Podpora rozvoja MSP a prepojenia dod. reťazca medzi lokálnymi MSP a veľkými investormi

Moldavsko

Equipment for Informatic Cabinet

Kosovo

Reconstruction of the sewage and water system at the kindergarten number 1 in Causeni

Moldavsko

Together for Life

Albánsko

Intenzifikácia zhodnocovania odpadov dodávaných na skládku Srem-Mačva

Srbsko

Together forward

Moldavsko

Mladí v kreatívnom priemysle

Srbsko

Rug weaving equestrians safety in Tusheti (social enterprise)

Gruzínsko

Zdravá voda pre Cherson

Ukrajina

Desktop Computers for Makunda Primary School

Keňa

Desktop computers for Secondary School

Keňa

Podpora vzdelávacieho programu pre deti sýrskych utečencov v Libanone

Libanon

Rozvoj mierotvornej a inkluzívnej spoločnosti v Gruzínsku

Gruzínsko

Desktop Support for Vocational Training

Keňa

Analytical support for the Slovak 2019 OSCE Chairmanship

Ukrajina

Ľudia medzi riadkami

Slovensko

Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska podporou vzniku a akcelerácie mladých inovatívnych firiem

Albánsko

Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve

Moldavsko

Civic-Tech Hackathons „Hacktivate Belarus

Bielorusko

Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Kábulskej univerzite

Afganistan

Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s perspektívou strednej školy – fáza 2

Keňa

Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu

Ukrajina

Zlepšenie kvality života zraniteľných skupín obyvateľstva postihnutých vojenským konfliktom v Doneckej oblasti

Ukrajina

Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT

Moldavsko

Dobrovoľník 2 pre Lesotho, Ha Buasono

Lesotho

Goli Clinic Building Construction Project

Nepál

PODPORA VZDELÁVANIA A ZVYŠOVANIE KVALITY ODBORNÉHO PORADENSTVA V BIELORUSKU

Bielorusko

Providing the rural clinic with hot water supply and heating

Moldavsko

Psychologická podpora pre bývalé deti ulice

Bielorusko

Support of Joint Study Programmes

Ukrajina

Budovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce

Slovensko

Dobrovoľník 1 pre Lesotho, Ha Buasono

Lesotho

Dobrovoľník 1 pre Malindi

Keňa

Lepši prístup k zručnostiam pre mládež v kraji Marsabit

Keňa

Globálne a rozvojové vzdelávanie ako súčasť programu Škola priateľská k deťom

Slovensko

Odborné vzdelávanie pre mladých utečencov z Južného Sudánu

Južný Sudán

Podpora práce s mládežou na severe Etiópie 1

Etiópia

Vyslanie dobrovoľníka do Ugandy_1

Uganda

Vyslanie dobrovoľníkov do Rwandy_1

Rwanda

Vzdelávanie ako cesta k lepším životným podmienkam pre zraniteľné deti a mládež z libanonských a utečeneckých komunít v Tripoli

Libanon

WASH intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych utečencov a Libanončanov

Libanon

Zavedenie a rozvoj pestovania makadámií do Etiópie ako nový zdroj príjmu pre farmárov

Etiópia

Ensuring hygiene and sanitation conditions in NR. 27 Nursery Kindergarten from Balti Municipality

Moldavsko

Modern sanitary blocks

Moldavsko

Taking control over Diabetes

Moldavsko

We go organic

Moldavsko

Eco Friendly Community Initiative

Severné Macedónsko

Natural Beekeeping- Distant Learning Center

Severné Macedónsko

Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho

Rwanda

Dobrovoľník v House of Family, Phnom Penh, 9 mesiacov

Kambodža

Dobrovoľník v House of Family Sihanoukville, 9 mesiacov

Kambodža

Development of Sport for People with Disabilities

Kosovo

Multipurpose sports field for children

Albánsko

Higher quality local broadcasting

Ukrajina

Účasť gruzínskych zástupcov na 10. medzinárodnom stretnutí mladých včelárov v SR – IMYB 2019

Gruzínsko

Poskytnutie technickej pomoci na zvýšenie odbornej spôsobilosti samosprávy obce Jezero

Bosna a Hercegovina

Starostlivosť o reprodukčné zdravie,manažment prípadov SGBV pre sýrskych utečencov a vnútorne vysídlených ľudí v oblastiach Baalbek Hermel v Libanone

Libanon

Kitchen equipment for school kitchen

Keňa

School computer installation

Keňa

Trilaterálna spolupráca SR: Vzdelávací seminár pre účastníkov z krajín Východného partnerstva EÚ na tému manažment vody (MASHAV)

Gruzínsko

Trilaterálna spolupráca SR: Vzdelávací seminár pre účastníkov z krajín Východného partnerstva EÚ na tému manažment vody (MASHAV)

Moldavsko

Trilaterálna spolupráca SR: Vzdelávací seminár pre účastníkov z krajín Východného partnerstva EÚ na tému manažment vody (MASHAV)

Ukrajina

Posilňovanie spolupráce v boji proti korupcii

Srbsko

Podpora práce s deťmi a mládežou v okrese Mukono 1

Uganda

Podpora práce s deťmi a mládežou v okrese Mukono 2

Uganda

Preventing Radicalization within Azeri Community

Gruzínsko

Social-Ecological innovation-Energy efficient stoves

Gruzínsko

Together stronger

Ukrajina

Najlepšia študentská esej ako vstupenka na prestížne podujatie GLOBSEC 2019 Bratislava Forum

Čierna Hora

Najlepšia študentská esej ako vstupenka na prestížne podujatie GLOBSEC 2019 Bratislava Forum

Gruzínsko

Najlepšia študentská esej ako vstupenka na prestížne podujatie GLOBSEC 2019 Bratislava Forum

Severné Macedónsko

Najlepšia študentská esej ako vstupenka na prestížne podujatie GLOBSEC 2019 Bratislava Forum

Srbsko

Najlepšia študentská esej ako vstupenka na prestížne podujatie GLOBSEC 2019 Bratislava Forum

Ukrajina

Výmena skúseností pri archívnom výskume a strategickej komunikácii

Ukrajina

Renovation of toilets in Tanasije Pejatovic Grammar school

Gruzínsko

Reconstruction of the parish house

Bosna a Hercegovina

Modernization of the school in Turia-Remeta

Ukrajina

Promotion of the book NATO and Security of Europe

Bosna a Hercegovina

Scientific and Cultural Center Botanical Garden

Severné Macedónsko

Let´s keep peace together

Bosna a Hercegovina

Let´s warm our hearts and homes

Bosna a Hercegovina

Canyon Matka – Cradle of Purity

Severné Macedónsko

Desktop Computers

Keňa

Social Program in IDP Camp Khanke Bakery

Irak

Zdieľanie skúseností a expertízy z oblasti ekológie, environmentalistiky a regionálneho rozvoja medzi Slovenskom a Gruzínskom

Gruzínsko

Active Citizenship in Prezreti IDP Settlement

Gruzínsko

Ten Senses Macadamia Nursery, Meru County

Keňa

Technological improvement of Clinical for Eye disses

Čierna Hora

Slovensko-česká misia lekárov kardiológov a zdravotných sestier v nairobskej Mater Hospital

Keňa

Cardiac Programme Support for Children

Keňa

Dobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Lesotho

Budovanie slovenských akademických kapacít v oblasti rozvoja

Slovensko

Vyslanie dobrovoľníka do Moldavska (Gagauzska)

Moldavsko

Úhrada prvej splátky v rámci Spoločného Programovania EÚ v Keni v oblasti rozvojovej spolupráce

Keňa

Finančný príspevok pre obyvateľov mestskej časti Marathonos

Grécko

Finančný príspevok pre obyvateľov mesta Rafina

Grécko

Humanitárny finančný príspevok pre ochranu utečencov, najmä detí bez sprievodu a podporu prijatia a integrácie migrantov v Grécku

Grécko

Finančný príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci

Mexiko

Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny

Ukrajina

Poskytnutie finančného daru pre detskú onkologickú nemocnicu 57357 v Káhire

Egypt

Finančný príspevok na pokrytie nákladov stáže zamestnankyne MZV GE I. Kanchaveli

Gruzínsko

Podpora úsilia Globálnej koalície proti Daíš formou podpory obnovy oblastí oslobodených od Daíšu

Irak

Finančný príspevok pre deti postihnuté HIV v detskom domove House # 126, St. 41 BT, Sangkat Beoung Tumpon, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia – 3. splátka z celkovej sumy 20 000 EUR

Kambodža

Finančný príspevok pre deti postihnuté HIV v detskom domove House # 126, St. 41 BT, Sangkat Beoung Tumpon, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia – 1. splátka z celkovej sumy 20 000 EUR

Kambodža

Finančný príspevok pre deti postihnuté HIV v detskom domove House # 126, St. 41 BT, Sangkat Beoung Tumpon, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia – 2. splátka z celkovej sumy 20 000 EUR

Kambodža

Finančný príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci v Libanone

Libanon

Dobrovoľný finančný príspevok poskytnutý na podporu a realizáciu aktivít GENE v oblasti zvyšovania kvality a zdieľania skúseností v kontexte globálneho vzdelávania

Finančný príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci v Sýrii

Sýria

Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby palestínskych utečencov v Sýrii

Sýria

Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny

Ukrajina

Finančný príspevok pre obete ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

Ukrajina

Otvoreným vzdelávaním k aktívnemu občianstvu

Slovensko

Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo

Moldavsko

“Výmena skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou”

Bielorusko

Mosty spolupráce: občiansky sektor a verejná správa pre stabilnú občiansku spoločnosť

Albánsko

Spoločná slovensko-česká konferencia k 100. výročiu založenia Československa a k 50. výročiu vpádu vojsk Varšavskej zmluvy

Bielorusko

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytnutia primárnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a obnovy základnej infraštruktúry pre potreby prevádzky zdravotníckych zariadení.

Irak

Build Solid Ground Slovensko – zvýšenie informovanosti a vzdelávania v oblasti udržateľných sídel a bývania v zmysle Cieľov udržateľného rozvoja.

Slovensko

Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj: Podpora politík, ktoré prinesú zmenu

Slovensko

Zabezpečenie urgentnej nemocničnej a komunitnej zdravotnej starostlivosti pre konfliktom postihnuté a vysídlené obyvateľstvo v Pagaak, okres Duk, Južný Sudán

Južný Sudán

Let´s make Drvar shine

Bosna a Hercegovina

Rehabilitation of sanitary facilities

Bosna a Hercegovina

Modernization of secondary schools in Novodnistrovsk

Ukrajina

Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2

Slovensko

Súčasná škola v globálnych súvislostiach

Slovensko

Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na znižovanie spotreby pitnej vody a kontaminácie spodných vôd spôsobených pesticídmi a hnojivami

Gruzínsko

Vyslanie dobrovoľníka/-čky do Albánska

Albánsko

Vyslanie experta do Kene – Ten Senses Africa

Keňa

Poskytovanie lekárskej starostlivosti a psychosociálnych služieb prostredníctvom zlepšeného prístupu k systému primárnej zdravotnej starostlivosti pre syrských utečencov a hostiteľskú populáciu v meste Baalbeck v Libanone

Libanon

Water supply and sanitation for the House of Culture of the village of Katerinovka in the Kamensky district

Moldavsko

Posilnenie spolupráce Košice – Novi Sad pri zabezpečení realizácie a udržateľnosti projektu Európske hlavné mesto kultúry

Srbsko

Okrúhly stôl: „Role of the OSCE in Managing the Crisis in Eastern Ukraine“

Ukrajina

Milk Machine and the production process of dairy products

Albánsko

Improving healthcare conditions for Lushnja´s patients

Albánsko

Refurbishment and equipment of Primary school in Medjedja

Bosna a Hercegovina

Setting up the meteorological station at the PUC Regional Landfill Pirot

Srbsko

Podpora budovania kapacít v oblasti dobrej správy vecí verejných v Moldavsku

Moldavsko

Help for persons with ALS

Bielorusko

Hot water connection for the kitchen

Keňa

Computers for St. Brigid´s Girls

Keňa

Solar water Heating System for Mwanghogho Boys, Taita Taveta

Keňa

Solar water Heating System for Voi Girls, Taita Taveta

Keňa

Top working to rejuvenate old cashew trees at the Kenyan Coast

Keňa

Country Empowerment Program

Keňa

Economic Empowerment of Unemployed Youth

Keňa

Better conditions for people with autism

Moldavsko

Improving Sanitation conditions in Sarateni Gymnasium, Leova region

Moldavsko

Social laundry for the poor

Moldavsko

Účasť ukrajinských historikov a archivárov na medzinárodnej vedeckej konferencii v Starej Lesnej

Ukrajina

Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu

Afganistan

Gruzínsko na európskej ceste – Zdieľanie slovenských skúseností

Gruzínsko

Technická podpora pri implementácii požiadaviek EU legislatívy v oblasti analýz vôd a systému manažmentu kvality pre monitoring a hodnotenie stavu povrchových vôd v Moldavsku

Moldavsko

Podpora rozvoja manažmentu odpadových vôd v moldavskom regióne Stred – Better Waste Water Management Step by Step

Moldavsko

Zabezpečenie pediatrickej starostlivosti a výživy v oblasti Agangrial

Južný Sudán

Vybudovanie studní s pitnou vodou v obci Bozan

Irak

Podpora pri zvyšovaní transparentnosti a zavádzaní protikorupčných opatrení v štátnych podnikoch a samosprávach na Ukrajine

Ukrajina

Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod

Ukrajina

Podpora štátnych inštitúcií a budovanie kapacít pri implementácii požiadaviek smernice o čistení mestských odpadových vôd (91/271/EHS) v Gruzínsku

Gruzínsko

Zlepšenie kvality monitorovania existujúcich a nových zdrojov pitnej vody v kantóne Sarajevo

Bosna a Hercegovina

Dobrovoľník 1 pre Nairobi

Keňa

Dobrovoľník 2 pre Nairobi.

Keňa

Short-term Internship of Tamar Balavadze MFA GE

Gruzínsko

Vystúpenie ukrajinských historikov a archivárov na seminári pre slovenských novinárov a publicistov v Bratislave

Ukrajina

Car for the Rehabilitation center

Moldavsko

EKG Prokurement for Ranilug outpatient clinic

Srbsko

Women employment through greenhouses NGO Agricultural Recovery – REB

Srbsko

Vyslanie dobrovoľníka/-čky na Ukrajinu.

Ukrajina

Dobrovoľník 3 pre Malindi.

Keňa

Educational space 4 ARTS

Bielorusko

NATO Integration of Bosnia and Herzegovina

Bosna a Hercegovina

Podpora odborného vzdelávania s dôrazom na uplatnenie sa ľudí z marginalizovaného prostredia na trhu práce.

Keňa

Zvýšenie energetickej efektivity objektu použitím „Eco Packet Infra“

Bosna a Hercegovina

Marking of mountain biking trails

Severné Macedónsko

Posilňovanie odolnosti mladých ľudí proti radikalizácii v regióne Západného Balkánu.

Albánsko

Transfer slovenských skúseností na poli lokálneho ekonomického rozvoja

Moldavsko

Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s perspektívou strednej školy

Keňa

Podpora odborného vzdelávania a jeho rozšírenie o nové odbory, budovanie praktických zručností a podpora študijných a pracovných návykov mladých zo znevýhodneného prostredia v Keni

Keňa

Zavedenie pestovania makadamií do Etiópie ako nový zdroj príjmu pre malých farmárov

Etiópia

Spoločne za energoefektívne a ekologické nakladanie s vodou: čistá Žovkva

Ukrajina

Scholar at Risk Slovakia

Slovensko

Zdravotná starostlivosť a nutričná podpora pre vnútorných utečencov v provincii Dohuk

Irak

Vzdelávanie ako cesta pre zabezpečenie živobytia pre sýrske a libanonské deti a mládež v oblasti Akkar

Libanon

Podpora kreatívnych podnikateľov a rozvoja sektora kreatívneho priemyslu v Albánsku

Albánsko

Construction of the sport ground of „Vasil Belshi“ High School

Albánsko

Skúsenosti z Košíc pre Novi Sad – Európske hlavné mesto kultúry v r.2021

Srbsko

Podpora podnikania a zamestnanosti v Arménsku

Arménsko

Vyslanie dobrovoľníka do Kambodže, projekt House of Family Phnom Penh II.

Kambodža

Vyslanie dobrovoľníka do Kambodže, projekt House of Family Sihanoukville II.

Kambodža

Vzdelávanie detí utečencov v medzinárodnom kontexte v Libanone

Libanon

Construction of the sport ground of „Aleks Buda“ High School

Albánsko

Rozmanité školy

Slovensko

Budovanie kapacít rôznorodých aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania

Slovensko

Improvement of the public inter-community sanitation service

Moldavsko

Improving sports in Srebrenica municipality

Bosna a Hercegovina

Viva school of film

Bosna a Hercegovina

Equipment for informatics cabinet

Srbsko

Podpora zamestnanosti v elektrotechnickom priemysle

Keňa

Georgia and Slovakia: two ways to democracy

Gruzínsko

Vyslanie dobrovoľníka/-čky do Gruzínska

Gruzínsko

Equipping a School Computer Laboratory

Keňa

Training and demonstration in farming

Keňa

Energy efficient greenhoses – Time challenge

Gruzínsko

Selective waste collection in the botanical garten

Moldavsko

International Bee Station – Slovakian Crew

Severné Macedónsko

Women s business – Catering Service

Gruzínsko

Constraction of a water main in Voronkovo

Moldavsko

Vyslanie dobrovoľníka do Albánska

Albánsko

Vzdelávanie mládeže a formácia miestnych dievčat

Angola

Posilňovanie zodpovednosti a rozvoj zručností bývalých detí ulice

Keňa

Psychologická podpora pre deti ulice

Keňa

Education Center and Summer Camp for Disadvantages Children

Ukrajina

Franciscan Boys Home reconstruction of sewage and water pipes system and renovation of 8 bathrooms

Izrael

Precious Plastic Georgia

Gruzínsko

Explore Pankisi

Gruzínsko

ICT Support Program

Keňa

Living in a clean and healthy enviroment

Moldavsko

Dobrovoľník pre Centrum Philip Neri Nairobi

Keňa

Capacity building for Zakarpathian orphans in the labor market at the border between Slovakia and Ukraine

Ukrajina

Podpora rozvojových aktivít sestier Vincentiek v eparchii Adigrat 1

Etiópia

Podpora rozvojových aktivít sestier Vincentiek v eparchii Adigrat 2

Etiópia

Vyslanie dobrovoľníka do Kambodže, projekt House of Family Sihanoukville I.

Kambodža

Vyslanie dobrovoľníka do Kambodže, projekt House of Family Phnom Penh I.

Kambodža

Podpora aktivít rehabilitačného centra New Life Mwangaza 1

Keňa

Podpora aktivít rehabilitačného centra New Life Mwangaza 2

Keňa

Dobrovoľník 1 pre Malindi

Keňa

Dobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Lesotho

Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho

Rwanda

Podpora aktivít centra Providence Home pre deti s postihnutím

Uganda

Vyslanie dobrovoľníka do Ugandy_1

Uganda

Vyslanie dobrovoľníka do Ugandy_2

Uganda

Martial arts for everybody

Ukrajina

Improvement of conditions for the inclusion of migrant children in pre-school education

Srbsko

Oficiálna environmentálna agenda so zameraním na odpadové hospodárstvo a recykláciu v rámci cirkulárnej ekonomiky EÚ

Albánsko

Slovensko-česká misia kardiológov do Mater Hospital

Keňa

Skúsenosti z realizácie dôchodkovej reformy

Gruzínsko

Skúsenosti z realizácie dôchodkovej reformy

Moldavsko

Good water in every house

Moldavsko

Multifunctional Students Library

Ukrajina

Eyeglasses for vulnerable people- Gagauzya

Moldavsko

Vyslanie experta zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA -Promócia inovácií v Srbsku

Srbsko

GLOBSEC: zvýšenie povedomia mladých ľudí v oblasti globalizácie a regionálnej bezpečnosti

Srbsko

Replacing the canteen old water system

Moldavsko

Amenities of Tserovani Ceramic School-Enterprise

Gruzínsko

Amenities of Tserovani Ceramic School-Enterprise

Gruzínsko

Cardiac Programme Support for Children

Keňa

Digital Learning Computers (Desktops)

Keňa

Preoce health services support project

Kosovo

Vyslanie expertov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Albánska

Albánsko

Parents’ room and warmer classrooms

Bosna a Hercegovina

Parents’ room and warmer classrooms

Bosna a Hercegovina

Play therapy room

Bosna a Hercegovina

Play therapy room

Bosna a Hercegovina

Slovak Business Incubator

Bosna a Hercegovina

Slovak Business Incubator

Bosna a Hercegovina

Celoštátna bariéra proti šíreniu plagiátorstva na vysokých školách

Albánsko

OECD DAC Peer Review ODA SR 2018 – účastníci z Moldavska

Moldavsko

PK Academy Student House

Keňa

Vzdelávanie detí, mládeže a žien z populácie sýrskych utečencov, zvyšovanie kapacít v poskytovaní psychosociálnej podpory vo východnom Bejrúte

Libanon

Dobrovoľník 3 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Lesotho

Posielnenie spolupráce slovenských a srbských inštitúcií v oblasti inovácií a energetiky

Srbsko

Posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv a budovanie kapacít občianskej spoločnosti

Moldavsko

Perspektíva modernizácie pre Gagauzsko

Moldavsko

Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania

Slovensko

Prevádzka urgentnej pôrodnícko/gynekologickej a špecializovanej zdrav. starostlivosti v oblasti Homs, Sýria.

Sýria

Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti spolupráce s občanmi

Ukrajina

Partnerstvá mimovládnych organizácií a samospráv: spoločne pre efektívnejšiu participáciu

Albánsko

Dobrovoľník 3 pre Malindi, Keňa

Keňa

Finančný príspevok poskytnutý na zakúpenie pece na zabezpečenie chleba pre 600 etiópskych detí

Etiópia

Finančný príspevok poskytnutý na humanitárnu pomoc obyvateľom a utečencom Iraku

Irak

Finančný príspevok poskytnutý na humanitárnu pomoc pre ozbrojeným konfliktom postihnuté obyvateľstvo na východe Ukrajiny v Luhanskej oblasti

Ukrajina

Finančná humanitárna pomoc pre obyvateľov východnej Ukrajiny

Ukrajina

FP pre afganské deti, dostavba školských budov v areáli v Sharake Azadee, neďaleko mesta Mazar-e-Sharif

Afganistan

Finančný príspevok poskytnutý Medzinárodnému výboru Červeného kríža na podporu vody v mestských a vidieckych oblastiach Afganistanu

Afganistan

Príspevok pre humanitárnu pomoc pre Rohingov

Bangladéš

Finančný príspevok pre Svetový potravinový program OSN (WFP), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie

Finančný príspevok poskytnutý na humanitárnu pomoc pre postihnuté obyvateľstvo v oblastiach pôsobenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Bosna a Hercegovina

Finančný príspevok pre základnú školu Tadesse Damte

Etiópia

Finančný príspevok poskytnutý na zakúpenie zariadení pre špeciálne laboratórium Insektárium

Etiópia

Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby obyvateľstva Jemenu v najviac postihnutých oblastiach

Jemen

Finančný príspevok pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie

Jemen

Finančný príspevok na podporu programu Medzinárodného výboru červeného kríža v Južnom Sudáne Voda

Južný Sudán

Finančný príspevok na podporu aktivít fondu v Južnom Sudáne

Južný Sudán

Finančný príspevok pre Detský fond OSN (UNICEF), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie

Južný Sudán

Finančný príspevok pre prevádzku školy St. Philip Neri Primary School

Keňa

Finančný príspevok na chod kliniky, ktorá poskytuje ambulantné ošetrenie deťom a dospelým v Mukuru slumoch

Keňa

Finančný príspevok na aktivity vzdelávacieho a rehabilitačného denného centra

Keňa

Finančný príspevok na vzdelávacie aktivity

Keňa

Finančný príspevok poskytnutý UN Habitat

Keňa

Finančný príspevok na zmiernenie hladu v suchom postihnutých oblastiach provincie Marsabit

Keňa

Finančný príspevok na vzdelávacie aktivity

Keňa

Finančný príspevok poskytnutý na financovanie vybavenia základnej a strednej školy v Antoby

Madagaskar

Finančný príspevok na podporu trilaterálnej spolupráce v Moldavsku (3. splátka)

Moldavsko

Finančný príspevok na podporu trilaterálnej spolupráce v Moldavsku (2. splátka)

Moldavsko

Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD

Finančný príspevok na podporu aktivít SR v oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktov, mediácie a SSR

Finančný príspevok pre aktivity EED

Finančný príspevok poskytnutý Demokratickému fondu OSN (UN Democracy Fund)

Finančný príspevok pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu, splnenie záväzku z tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie

Finančný príspevok pre medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC), splnenie záväzku z tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie

Finančný príspevok pre DAC/OECD poskytnutý na podporu programu a rozpočtu 2017-2018

FP pre Úrad OSN pre koordináciu hum. záležitostí (UN OCHA), splnenie záväzku na riešenie príčin migrácie

Finančný príspevok pre Fond OSN na podporu budovania mieru (PBF), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie

Dobrovoľný zverenecký fond OSN pre obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a deti

Zverenecký fond pre obete sexuálneho násilia

UN Women

Dobrovoľný zverenecký fond pre migráciu

Finančný príspevok Komisariátu pre otázky utečencov a migráciu Srbskej republiky

Srbsko

Dobrovoľný finančný príspevok SR-realizácia Akčného plánu pre Ukrajinu

Ukrajina

Finančný príspevok pre obete ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

Ukrajina

Finančný príspevok pre obete ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

Ukrajina

Finančný príspevok poskytnutý OECD na podporu Ukrajiny

Ukrajina

Dobrovoľný finančný príspevok SR pre školu pre postihnuté deti v Uzbekistane

Uzbekistan

Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby palestínskych utečencov

Krátkodobá stáž zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí TURECKEJ REPUBLIKY

Turecko

Slovensko-izraelský vzdelávací kurz pre Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu zameraný na rodovú rovnosť (nadväzujúca aktivita k projektu zo septembra 2016)

Závlahový systém pre jablkový sad a škôlku v tropickej oblasti Tanzáni

Tanzánia

Vzdelávanie detí utečencov v kontexte práce s komunitou

Libanon

Happy kids

Ukrajina

Open Sensory Space for Uzhgorod Children

Ukrajina

Reconstruction of school yard of “Hajdar Hoxha

Albánsko

Slovenský model pre Centrálny register obyvateľstva, E-Government a Kontrolný dozor

Srbsko

Reconstruction and equipment of the children’s house “Očaga of St. Benedict“ in Kapchigai, Kazachstan

Kazachstan

Podpora malého a stredného podnikania mladých nezamestnaných

Gruzínsko

Tréningové stredisko pre obnoviteľnú a čistú energiu v Kábule

Afganistan

Univerzitná sieť globálneho vzdelávania

Slovensko

Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do vysokoškolského vzdelávania (GlobPost)

Slovensko

Vyslanie dobrovoľníka do Etiópie

Etiópia

Vyslanie dobrovoľníka do Školy sv. Anny KEŇA

Keňa

Dobrovoľník pre Nairobi 3

Keňa

Dobrovoľník 4 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Lesotho

Kultúrne centrum sv. Vincenta Palotti

Rwanda

Kultúrne centrum sv. Vincenta Palotti

Rwanda

Horticultural farming for special youth

Keňa

Sack farms for child nutrition

Keňa

Classroom for Young AIDs Victims

Keňa

Employment for people with disabilities

Kosovo

Determining the effect of solar and biomass drying technologies on the physical and chemical stability of mango powder during storage time

Keňa

Cardiac Programme Support For Children

Keňa

Transfer skúseností SR v oblasti ochrany životného prostredia v kontexte prípravy ČH na otvorenie kapitoly 27 – Životné prostredie a zmena klímy

Čierna Hora

Občiansky aktivizmus mládeže na lokálnej úrovni v Albánsku

Albánsko

Vyslanie dobrovoľníka do ADRA Filipíny

Filipíny

Občiansky aktivizmus mládeže a medzinárodné partnerstvá v Moldavsku

Moldavsko

Vyslanie expertov Národného lesníckeho centra vo Zvolene na školenie do Lesníckeho inštitútu v Belehrade

Srbsko

Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov

Slovensko

Aktívny občan – efektívny štát

Ukrajina

Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie

Ukrajina

Národný konvent o EÚ v Macedónsku

Severné Macedónsko

Zabezpečenie opatrení na zníženie chorobnosti a úmrtnosti ohrozenej skupiny obyvateľstva v Južnom Sudáne

Južný Sudán

Vyslanie dobrovoľníka do ADRA Albánsko

Albánsko

SAME WORLD – UDRŽATEĽNOSŤ / UVEDOMENIE / MOBILIZÁCIA / ŽIVOTNÉ PROSTREDIE do roku 2018

Slovensko

Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti do roku 2018

Slovensko

Skúmanie a propagácia využitia riešenia AquaholderTM v poľnohospodárstve Afganistanu za účelom zvýšenia výnosu plodín a zníženia spotreby vody.

Afganistan

Globálna univerzita V: Zavádzanie rozvojových tém do univerzitného vzdelávania v regiónoch

Slovensko

Humanitárna odpoveď na hladomor v Južnom Sudáne

Južný Sudán

Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve a hodnotení extrémnych hydrometeorologických situácií v Gruzínsku

Gruzínsko

Preservation of children’s health in kindergartens of Comrat

Moldavsko

Construction of Septic Tank

Keňa

Enhanced mobility for improved smallholders productivity

Keňa

The revamping of the Anti-tuberculosis Kindergarten “Bucuria

Moldavsko

Krátkodobá stáž dvoch irackých diplomatov

Irak

Nadviazanie obchodných kontaktov v Afganistane a propagácia programu EXIMBanky vo verejnom sektore

Afganistan

Zlepšenie prístupnosti zdravotnej starostlivosti vidieckej oblasti Joska

Keňa

Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku

Moldavsko

Reconstruction (revitalization) of ISPJR-UKIM

Severné Macedónsko

Home Care for Elderly People

Severné Macedónsko

Riešenie hladomoru: prevencia a liečba detí do 5 rokov s akútnou podvýživou a tehotných a dojčiacich matiek v okrese Duk štátu Jonglei, Južný Sudán

Južný Sudán

Farma na chov rýb na Viktóriinom jazere

Keňa

Posilnenie udržateľného sociálneho podniku, ktorý zabezpečuje školenie, zamestnanie a podporu integrácie mladých ľudí na trhu práce

Keňa

Language lab- Sveti Sava Elementary School- Klokot

Srbsko

Environmental Monitoring

Srbsko

Výmena skúseností a implementácia EÚ princípov do ekologickej poľnohospodárskej výroby v Albánsku.

Albánsko

Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení

Keňa

Budovanie mieru cez praktické zručnosti

Keňa

Dobrovoľník pre Nairobi 2

Keňa

Dobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Lesotho

Dobrovoľník pre Kibeho, Bratia Palotini 1, Rwanda

Rwanda

Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho, sestry Palotinky

Rwanda

Dobrovoľník pre Nairobi 3 Centrum Oáza Pokoja

Keňa

Dobrovoľník 2 pre Malindi, Keňa

Keňa

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – The Gift of Love

Uganda

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – The Gift of Love

Uganda

Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030

Slovensko

A Water Kiosk at school

Keňa

Promoting food security for the rural disadvantaged women through rain water harvesting for small scale irrigation

Keňa

Dobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Lesotho

Dobrovoľník 1 pre Ugandu – Buikwe

Uganda

Summer school 2017

Gruzínsko

Renovation of the water and sewerage system at the kindergarten number 2 Causeni town

Moldavsko

A clean environment, a healthy life! Say No to garbage in your hometown!

Moldavsko

The construction of a modern mini-sewerage system and local treatment facilities in Gymnasium Genral Ivan Inzov city Traclia

Moldavsko

Hearing and blood pressure devices

Moldavsko

Budovanie informatických zručností angolskej mládeže

Angola

Dobrovoľník pre House of Family Sihanoukville V.

Kambodža

Dobrovoľník pre House of Family Phnom Penh V.

Kambodža

Zlepšovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľov Korr

Keňa

Zlepšovanie sociálnych a emocionálnych zručností bývalých detí ulice

Keňa

Selective collection of waste electrical and electronic equipment

Moldavsko

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – The Gift of Love

Uganda

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – The Gift of Love

Uganda

Renovation of water and sewerage systems in the nursery school nr. 5, Singerei

Moldavsko

Sanitary unit renovation in the District Hospital Soldanesti

Moldavsko

Sewage network extension in Telenesti town

Moldavsko

Anglický jazyk a počítače v eparchii Adigrat 1

Etiópia

Anglický jazyk a počítače v Katolíckej eparchii Adigrat 2

Etiópia

Podpora komunitných aktivít kliniky 1

Uganda

Podpora komunitných aktivít kliniky 2

Uganda

Our Red gold – Klokot

Kosovo

Priluzje health services support project

Kosovo

Empowerment of Primary School Sočanica

Kosovo

Adjara Resilience Forum

Gruzínsko

Adjara Resilience Forum

Gruzínsko

Support of tourism potential of mountain regions in Georgia as a means of their development

Gruzínsko

Measures to protect drinking water from pollution

Gruzínsko

Women Care Sanitary Napkin Project

India

Green energy:Slovak-Ukrainian experience

Ukrajina

Boiler replacement in our institution

Bosna a Hercegovina

Charter’97: social networks in Belarus

Bielorusko

Purchase of a dishwasher and a dryer

Bosna a Hercegovina

Rural development through agriculture

Bosna a Hercegovina

Plastic recycling mini-system for TUM Campus

Moldavsko

Sensitisation workshop pn the fundamentals of Security Sector Reform

Gruzínsko

Sensitisation workshop pn the fundamentals of Security Sector Reform

Moldavsko

Sensitisation workshop pn the fundamentals of Security Sector Reform

Ukrajina

Ukraine, Central-Eastern Europe and European Strategic Dynamics

Ukrajina

Ambulance car for emergency unit

Severné Macedónsko

Krátkodobá stáž diplomata z Kosova

Kosovo

Vzdelávacia infraštruktúraa stabilizácia utečeneckých komunít v Jordánsku

Jordánsko

Zvyšovanie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k psychosociálnej podpore pre školopovinné deti z komunít navrátených osôb v severnom Iraku

Irak

Civil Innovation Hub

Gruzínsko

Civil Innovation Hub

Gruzínsko

Krátkodobá stáž dvoch expertov z Čiernej Hory

Čierna Hora

Beekeeping to maintain ecological balance and reduction of unemployement

Albánsko

Študijná návšteva – Posilnenie kapacít Moldavského Parlamentu

Moldavsko

Zdravotný program pre konfliktom postihnuté obyvateľstvo v Iraku

Irak

Zabezpečenie prístupu obyvateľov postihnutých konfliktom ku život zachraňujúcim pohotovostným zdravotníckym službám vrátane urgentných pôrodníckych a neonatálnych služieb na obkľúčenom území severne od mesta Homs

Sýria

Poskytovanie kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti pre sýrskych utečencov prostredníctvom mobilnej zdravotnej jednotky a statických zdravotných centier v distrikte Akkar v Libanone.

Libanon

Enhancing Water Security for Secondary Schools, Taita Taveta

Keňa

Enhancing Water Security for Secondary Schools, Taita Taveta

Keňa

Sanitation rehabilitation of Visegrad Gymnasium

Moldavsko

Construction of Sewer System at the Center of Children and Youth and Health Center

Moldavsko

Sanitation rehabilitation of ’Visegrad’ Gymnasium

Moldavsko

Construction of Sewer System at the Center of Children and Youth and Health Center

Moldavsko

Vyslanie expertov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR do Gruzínska

Gruzínsko

School ICT Support Project, Marsabit

Keňa

School ICT Support Project, Marsabit

Keňa

PK Academy Student House

Keňa

Vodovod Bardar – prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, zlepšenie zdravia občanov a udržateľný manažment vodovodného systému

Moldavsko

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ A VEREJNÁ SPRÁVA – SKUTOČNE SPOLOČNE

Ukrajina

Podpora podnikania a rastu inovatívnych MSP vAlbánsku

Albánsko

Podpora efektívnej implementácie bazilesjkého dohvoru v súvislosti s plnením reportingových povinností vMoldavskej republiky

Moldavsko

Konflikt ako príležitosť – spolupráca komunitných lídrov a samospráv v riešení konfliktov (následkov vojny) na miestnej úrovni

Ukrajina

Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ

Gruzínsko

Monitoring a hodnotenie dopadov sucha na ochranu vôd a ich racionálneho využívania v Gruzínsku

Gruzínsko

Piliere občianskej spoločnosti: Zefektívnenie spolupráce občianskeho a štátneho sektora v Albánsku

Albánsko

Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku

Moldavsko

Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike

Moldavsko

Finančná humanitárna pomoc pre afganské deti v Afganistane, dostavba školských budov v areály v Sharake Azadee, neďaleko mesta Mazar-e-Sharif, severný Afganistan

Afganistan

Finančná humanitárna pomoc pre miestnu organizáciu Červeného kríža vo Foči, Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina

Finančná humanitárna pomoc poskytovaná na vybudovanie zničenej infraštruktúry v dôsledku zemetrasenia v Ekvádore

Ekvádor

Finančná humanitárna pomoc poskytovaná na vybudovanie zničenej infraštruktúry v dôsledku zemetrasenia v Ekvádore

Ekvádor

Finančná humanitárna pomoc pre Taliansko

Dobrovoľný finančný príspevok na vybavenie kliník v utečeneckých táboroch v Grécku

Grécko

Finančná humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov v Jordánsku, utečenecký tábor Zaatari, neďaleko mesta Mafraq

Jordánsko

Finančná humanitárna pomoc na vytvorenie priestoru na výučbu detí sýrskych utečencov v Jordánsku

Jordánsko

Finančná humanitárna pomoc pre deti sýrskych utečencov v Libanone, renovácia školských tried školy v Baalbecku

Libanon

Finančná humanitárna pomoc pre novorodencov a deti najmä v utečeneckom tábore v Subotici, príp. v ďalších

Srbsko

Finančná humanitárna pomoc pre Sýriu

Sýria

Finančná humanitárna pomoc pre UA

Ukrajina

Finančná humanitárna pomoc pre Detský domov č. 2 v Luhansku (po evakuácii sa nachádza v meste Severodoneck), Ukrajina

Ukrajina

Zverenecký fond NATO pre odmínovanie Ukrajiny

Ukrajina

Humanitárna pomoc pre obete ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

Ukrajina

Humanitárna pomoc pre obete ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

Ukrajina

Projekt rodičovskej výchovy v Capalanga – Escola da Palankinha

Angola

Finančný príspevok SR pre detskú onkologickú nemocnicu 57357 v Káhire

Egypt

Príspevok z prostriedkov ODA na podujatie v rámci SK PRES pod záštitou ZÚ Haag

Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu aktivít UNIS

Dobrovoľný finančný príspevok SR ny výcvik líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva v rámci novej podpornej úlohy operácie EUNAVFOR MED Sophia

Dobrovoľný finančný príspevok SR na zabezpečenie fungovania medicínskeho centra sv. Bakhity v Yei, Južný Sudán

Južný Sudán

Dobrovoľný finančný príspevok SR do Zvereneckého fondu EÚ pre Kolumbiu

Kolumbia

Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD

Dobrovoľný finančný príspevok SR do Európskeho fondu pre demokraciu (EED) na rok 2016

Dobrovoľný finančný príspevok SR do UN Democracy Fund

Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu iniciatívy poskytovania zdravotného poistenia pre deti a ženy vnútorne presídlené v Nigérii.

Nigéria

Partnerstvo Slovenskej republiky – UNDP pre výsledky v medzinárodnej spolupráci

Slovensko

Dobrovoľný príspevok pre ISSAT

Švajčiarsko

Finančný príspevok na podporu projektu UNDP – Sekretariát pre energetickú efektívnosť na Ukrajine

Ukrajina

Independent Media Development in Georgia

Gruzínsko

Podpora ochrany životného prostredia v Keni

Keňa

Udržateľný rozvoj a zodpovedné poľnohospodárstvo v Keni

Keňa

Dobrovoľník 4 pre Indiu

India

Dobrovoľník 3 pre Indiu

India

Dobrovoľník pre Kambodžu, House of Family Phnom Penh IV.

Kambodža

Dobrovoľník 2 pre Malindi

Keňa

Dobrovoľník 3 pre Lesoto

Lesotho

Dobrovoľník 4 pre Lesoto

Lesotho

Dobrovoľník 3 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho, Rwanda, sestry Palotínky

Rwanda

Dobrovoľník 3 pre Ugandu Buikwe

Uganda

Dobrovoľník 2 pre Nairobi

Keňa

Dobrovoľník 2 pre Kibeho, bratia Palotini, Rwanda

Rwanda

Challenges of Contemporary Urban Planning

Slovensko

Posilňovanie postavenia žien cez praktické zručnosti

Keňa

Globálna univerzita IV: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania

Slovensko

Podpora procesov, ktoré vedú k zásadnému zvýšeniu produkcie makadamových orechov (v objeme a kvalite) pre lokálny a svetových trh

Keňa

Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo

Moldavsko

Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo

Ukrajina

Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Bosne a Hercegovine: Implementácia výberovych konaní EÚ

Bosna a Hercegovina

Skúmanie využitia Aquahoder pre poľnohospodársku produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody

Afganistan

Akademici – aktívne a prakticky

Slovensko

Podpora nezávislosti a ekonomickej samostatnosti znevýhodnených žien zo slumu v Eldorete

Keňa

Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II.

Slovensko

Dobrovoľník pre Kambodžu, House of Sihanoukville III.

Kambodža

Water Filtration in Public Schools in Tripoli

Libanon

Sote ICT: Rozvoj startupov v Keni cez cvičné firmy

Keňa

Vyslanie experta do ADRA Libanon

Libanon

Purchase of electric stoves with oven

Bosna a Hercegovina

Health services support in Velika Hoca

Kosovo

Enhancement of condition of sport activities of the pupils and youth

Ukrajina

Enhancement of condition of sport activities of the pupils and youth

Ukrajina

Rehabilitation of the sports field

Albánsko

Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu

Afganistan

Zníženie nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu kodbornému vzdelávaniu v Keni

Keňa

Podpora rozvoja poľnohospodárstva v ťažko dostupných horských oblastiach Gruzínska zvyšovaním produktivity a efektívnosti chovu hovädzieho dobytka

Gruzínsko

Preklenutie medzery: Posilnenie kapacít v oblasti manažmentu zdravia matky, novorodenca a dieťaťa v Duk County, Jonglei, Južný Sudán

Južný Sudán

Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo Slovenska na Ukrajine

Ukrajina

Dobrovoľník 2 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho, sestry Palotinky

Rwanda

Decoding the EU Integration process

Albánsko

Drinking water for the population of Biesti commune

Moldavsko

Kirinyaga Conty Macadamia Nursery project

Keňa

Cardiac Program Support for Kenyan children with Congenital heart defects and Rheumatic heart disease

Keňa

Connection of 3 public institutions to SWSS

Moldavsko

Vyslanie expertov SIEA a URSO do Moldavska

Moldavsko

Čas na zmenu – podpora udržateľného získavania a spotreby nerastných surovín

Slovensko

SAME WORLD – UDRŽATEĽNOSŤ / UVEDOMENIE / MOBILIZÁCIA / ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Slovensko

SUZY – Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti

Slovensko

Skauti chápu svet

Slovensko

Vysielanie dobrovoľníka do ADRA Albánsko

Albánsko

Dobrovoľník pre House of Family Sihanoukville IV.

Kambodža

Dobrovoľník pre Nairobi

Keňa

Dobrovoľník 2 pre Lesoto

Lesotho

Zmeň svoje topánky

Slovensko

Dobrovoľník 1 pre Indiu

India

Dobrovoľník 2 pre Indiu

India

Inovatívne vzdelávanie bývalých detí ulice

Keňa

Sociálna rehabilitácia detí ulice cez skauting a šport.

Keňa

Dobrovoľník 1 pre Malindi.

Keňa

Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho, Rwanda, sestry Palotinky

Rwanda

Dobrovoľník 1 Kibeho, Rwanda, Bratia Palotini, Rwanda

Rwanda

Dobrovoľník 1 pre Ugandu – Buikwe

Uganda

Študijná návšteva expertov MF z Gruzínska

Gruzínsko

Dobrovoľník pre House of Family Phnom Penh III.

Kambodža

Dobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono.

Lesotho

ŠN víťazov gruzínskej start-up súťaže v IDC Holding Slovakia

Gruzínsko

Reconstruction of the school gym

Bosna a Hercegovina

Production and installation of security fence around kindergarten

Bosna a Hercegovina

Renovation of sanitary space for girls

Bosna a Hercegovina

Slovenské legislatívne a praktické skúsenosti v poskytovaní sociálnych služieb a politike zamestnanosti.

Gruzínsko

Skúsenosti URSO – rozhodovanie o certifikácii a monitoring nad prevádzkovateľmi distrib.sústav

Srbsko

School toilet reconstruction

Bosna a Hercegovina

Electricity connection, security mesh, equipment

Bosna a Hercegovina

Protecting Afghan refugee children

Irán

Rehabilitation of the Water Supply and Sewerage Systems

Moldavsko

Monitoring Chiatura’s polluted drinking waters

Gruzínsko

Printing of a Textbook for Afghan Universities

Afganistan

Economic development through technology in Ambrolauri region

Gruzínsko

Enhancing Climate Resilience, Livelihoods and Nutrition Uptake in Kenya through Value Addition of the Mango Fruit

Keňa

Ambulance car for emergency unit

Severné Macedónsko

Enhancing food security Kajire and Kasigau Girls

Keňa

Slovensko-izraelský vzdelávací kurz pre MD, GE, UA zameraný na podporu podnikania

Izrael

Amenities of the Kindergarten

Gruzínsko

Vzdelávacia infraštruktúra a stabilizácia utečeneckých komunít v Libanone

Libanon

Creative recycling as a job creation

Kosovo

Working together for a better future

Kosovo

Training for the future

Kosovo

Women initiative for support of vulnerable person

Kosovo

Together for green forests

Kosovo

Krátkodobá stáž diplomata zo Srbska

Srbsko

Reconstruction of sanitary rooms in Kindergarten No.5 in Comrat

Moldavsko

Hearing and blood pressure devices

Moldavsko

Renovation of the water and sewerage system at the kindergarten number 4 Causeni town

Moldavsko

Renovation of water supply and sewage systems

Moldavsko

Safety and sanitation for Costesti villagers

Moldavsko

Renovation of laundry unit within Public Health Hospital in Soldanesti District-contributing to a better environment

Moldavsko

Krátkodobá odborná stáž zdravotných sestier ARA v Det. Kardiocentre

Keňa

Európsky projekt pre slovenské predsedníctvo v EÚ 2016

Slovensko

Humanitárna pomoc v Grécku

Grécko

Základná zdravotná starostlivosť pre irackých utečencov

Irak

Mobilná primárna zdravotná a psychosociálna starostlivosť a starostlivosť o ženy v reproduktívnom veku na obkľúčenom území Sýrie, oblasť Homs

Sýria

Skúmanie kultúrno-historickej pamäte národa -ŠN Bielorusko

Bielorusko

Transfer skúseností pri reforme štátnej a verjnej správy

Srbsko

Výmena skúseností v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Moldavsko

Vyslanie expertov zo Slovenska do Čiernej Hory

Čierna Hora

VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ PRI PODPORE TRANSFORMÁCIE REGIONÁLNEHO TRHOVÉHO PROSTREDIA

Bielorusko

Zavádzanie EU principov do ekologickej poľnohospodárskej výroby

Kosovo

Vyslanie expertov zo Slovenska do Kene – protikorupcne opatrenia

Keňa

Dajti National Park – promoting environment protection through education and knowledge

Albánsko

Budovanie kapacít NAPA pre otvorenú miestnu správu a samosprávu

Ukrajina

Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne: aktívna občianska spoločnosť v severnom Kosove

Kosovo

Budovanie kapacít občianskej spoločnosti za účelom skvalitňovania rozhodovacích procesov verejných inštitúcií v Kosove

Kosovo

Balkánske mimovládne organizácie za globálny rozvoj

Albánsko

Gruzínsko na EUrópskej ceste

Gruzínsko

Krátkodobá stáž diplomata z Bosny a Hercegoviny

Bosna a Hercegovina

Vyslanie slovenských expertov z Falck do Moldavska

Moldavsko

Recycling is not a hassle

Kosovo

Vybudovanie udržateľného systému čistenia odpadových vôd v časti obce Bucovat

Moldavsko

Zlepšenie podmienok sanitácie a hygieny v regióne Hincesti

Moldavsko

Dobrovoľník pre House of Family Sihanoukville II.

Kambodža

Dobrovoľník pre House of Family Phnom Penh II.

Kambodža

Zlepšenie životných podmienok pre obyvateľov žijúcich v Kibeho

Rwanda

Humanitárna pomoc SR na pomoc pri prijímaní migrantov

Finančná humanitárna pomoc pre gruzínskych občanov v reakcii na záplavy v Tbilisi

Gruzínsko

Finančný príspevok pre World Vision International určený na odstraňovanie následkov ničivého zemetrasenia v Nepále

Nepál

Finančná humanitárna pomoc

Slovensko

Liečebno-rehabilitačné pobyty na Šírave pre ukrajinských občanov

Slovensko

Rehabilitačné pobyty v Demänovskej doline pre ukrajinské deti

Slovensko

Letný pobyt na Šírave pre ukrajinské deti

Slovensko

Finančná posthumanitárna pomoc pre Srbsko

Srbsko

Finančná humanitárna pomnoc pre Srbskú republiku, Komisariát pre utečencov

Srbsko

Humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov

Sýria

Finančná humanitárna pomoc na nákup liekov a potravín pre najviac postihnuté a zraniteľné skupiny obyvateľstva v Sýrii

Sýria

Finančná humanitárna pomoc pre tadžických občanov v reakcii na záplavy

Tadžikistan

Finančná humanitárna pomoc pre ukrajinské deti postihnuté konfliktom

Ukrajina

Finančná humanitárna pomoc pre oddelenie detskej onkológie Národného inštitútu onkológie v Kyjeve

Ukrajina

Finančná humanitárna pomoc

Ukrajina

Finančná humanitárna pomoc pre pôrodnícku kliniku v Užhorode

Ukrajina

Finančná humanitárna pomoc pre Fakultnú infekčnú nemocnicu v Užhorode

Ukrajina

Finančný príspevok pre ICRC

Ukrajina

Finančný príspevok na výstavbu multifunkčného ihriska v meste Srebrenica

Bosna a Hercegovina

Finančný príspevok na dostavbu multifunkčného ihriska v meste Srebrenica

Bosna a Hercegovina

Finančný príspevok SR na uľahčenie okamžitej stabilizácie území Iraku očistených od ISIL

Irak

Finančný príspevok na podporu trilaterálnej spolupráce v Moldavsku

Moldavsko

Finančný príspevok pre Institute for European Policies and Reforms

Moldavsko

Nákup desiatich vozidiel rýchlej zdravotnej služby pre moldavské nemocnice

Moldavsko

Dobrovoľný finačný príspevok SR do Európskeho fondu pre demokraciu

Finančný príspevok do fondu Unite4Heritage

Finančný príspevok do Fondu Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu

Dobrovoľný príspevok SR do Výboru OECD pre rozvojovú pomoc

Finančný príspevok na organizáciu 3. konferencie OSN o ľudských sídlach a udržateľnom ľudskom rozvoji

Slovak Republic- UNDP Partnership for Results in the International Development Cooperation

Slovensko

Cesta tímu ECFR na Ukrajinu a Bieloruska

Ukrajina

Finančný príspevok na podporu projektu think-tanku ECFR

Ukrajina

Finančný príspevok na podporu projektu OECD k hodnoteniu hospodárskej súťaže na Ukrajine

Ukrajina

Finančný príspevok na podporu projektu UNDP- Sekretariát pre energetickú efektívnosť na Ukrajine

Ukrajina

Finančný príspevok na projekt OECD zameraný na boj proti korupcii na Ukrajine

Ukrajina

Finančný príspevok SR pre UNRWA na pomoc palestínskym utečencom

Dobrovoľník pre Indiu – Vijayapur

India

Dobrovoľník pre Malindi, Keňa

Keňa

Dobrovoľník pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Lesotho

Dobrovoľník pre Ugandu – Buikwe

Uganda

Ambulance car for the Department of Penitentiary Institutions of Moldova

Moldavsko

Build capacity for OleKasasi Yooth Polytechnics

Keňa

Lelit Boarding Primary school – Kitchen

Keňa

Construction of the waterproof cover

Moldavsko

For a happy childhood

Kosovo

Ramification and connecting households to the water system in the village Saratenii Vechi

Moldavsko

Environmental safety program

Moldavsko

Creation of Hygienic Conditions in Sports School Building

Moldavsko

Personal and professional development for Tserovani youth

Gruzínsko

Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov

Slovensko

Ekonomické posilnenie postavenia drobných farmárov v regióne Busia pomocou pestovania sezamu a sprístupnenia trhov

Keňa

Jeden svet na školách v Moldavsku – výchova k ľudským právam prostredníctvom dokumentárnych filmov.

Moldavsko

Začlenenie globálneho a rozvojového vzdelávania do systému vysokoškolského štúdia a do vzdelávania verejnosti a novinárov.

Slovensko

Budovanie kapacít na reformu energetického sektora Ukrajiny

Ukrajina

NÁRODNÝ KONVENT O EÚ V GRUZÍNSKU

Gruzínsko

Tradičné remeslá

Kosovo

Študijná návšteva – poistenie pracovných úrazov a chorôb z povolania

Srbsko

Increase the quality of all levels of education of Education Regional Directory RED and Education office EO through advanced capacity building training

Albánsko

Študijná návšteva – monitorovanie kvality vody

Moldavsko

Charter`97 – sociálna sieť v Bielorusku

Bielorusko

Európske Bielorusko – občianska iniciatíva na internete

Bielorusko

Poskytnutie nábytku pre materskú škôlku

Moldavsko

Medzinárodný výcvikový kurz pre účely civilného krízového manažmentu a merových misií

Moldavsko

Medzinárodný výcvikový kurz pre účely civilného krízového manažmentu a mierových misií

Ukrajina

Safer Cities Education

Slovensko

Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Gruzínsku: Implementácia metodiky EU a EBOR

Gruzínsko

Znižovanie nezamestanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu azískavaniu praktických zručností

Keňa

Podpora bezpečnosti dodávky pitnej vody a stanovenie úrovne zníženia nebezpečných látok cez sanáciu odpadových vôd v Moldavsku

Moldavsko

Transparentné, finančne zdravé a konkurencieschopné samosprávy v Moldavsku

Moldavsko

Zabezpečenie pediatrickej starostlivosti v oblasti Gordimu v Juhosudánskej republike

Južný Sudán

Transparentné, finančne zdravé a konkurencieschopné samosprávy na Ukrajine

Ukrajina

Fytosanitarna hraničná kontrola – študijná návšteva

Gruzínsko

Podpora podnikateľov v oblasti podnikania a manažmentu vody a zlepšenie prístupu miestnej komunity k pitnej vode

Keňa

Lídri MNO pre lepšie partnerstvo a spoluprácu

Albánsko

Skutočne spoločne 2.0 – podpora rozvoja občianskej spoločnosti a zvyšovania kvality spravovania územia na Ukrajine a transfer slovenských skúseností

Ukrajina

Reconstruction of the Fire Station

Bosna a Hercegovina

Creating of the Art-Therapy Centre in Uzhgorod

Ukrajina

Spracovanie tuhého odpadu – Študijá návšteva

Gruzínsko

Budovanie kapacít rozvojových aktérov v kontexte medzinárodnej rozvojovej agendy po roku 2015 a prípravy na predsedníctvo SR v Rade EÚ

Slovensko

Stredná škola II. časť a prevádzka zdravotného strediska na ostrove Rusinga

Keňa

Socioekonomická integrácia bývalých detí ulice

Keňa

Sote ICT: Rozvoj startupov v Keni cez cvičné firmy na stredných školách

Keňa

Podpora produkcie a marketingu Fair Trade oleja z olejnín: budovanie ekonomickej nezávislosti malých farmárov v Keni.

Keňa

Zachráň si svojho Afričana

Slovensko

Rozvojové sociálne podnikanie

Slovensko

Budúci učitelia pre dnešný svet

Slovensko

Škola aktívneho občianstva, Ukrajina – Slovensko

Ukrajina

Vyslanie skúseného dobrovoľníka do ADRA Ekvádor

Ekvádor

Kenská spolupráca pre moderné školy“ (Sote ICT: Rozvoj startupov v Keni cez cvičné firmy na stredných školách)

Keňa

Bolonský systém vo vzdelávaní na univerzitách – ŠN

Bielorusko

Vyslanie projektovej koordinátorky (dobrovoľníčky) do ADRA BiH

Bosna a Hercegovina

Vyslanie projektového koordinátora (dobrovoľníka) do ADRA Keňa

Keňa

Vyslanie experta do ADRA Keňa

Keňa

Dobrovoľník pre Kibeho, Bratia Palotini, Rwanda

Rwanda

Dobrovoľník pre Antimalnutričné centrum v Kibeho, Rwanda, sestry Palotinky

Rwanda

Dobrovoľník 2 pre Ugandu – Buikwe

Uganda

Študinjá návšteva – sledovanie a hodnotenie EU fondov

Srbsko

Európsky rok rozvoja 2015: Médiá pre rozvoj

Slovensko

Globálne vzdelávanie pre univerzity 21. storočia

Slovensko

Zdieľanie skúseností v oblasti regionálenho rozvoja a decentralizacie ŠS – ŠN

Gruzínsko

Construction and refurbishment of Elderly Centre restrooms

Albánsko

Equipment for the boiler room

Bosna a Hercegovina

Completion of science laboratory

Keňa

Complete rainwater collection

Keňa

Equipping of Comboni Girls’ High school

Keňa

Medical Equipment for St. Raphael Clinic

Keňa

Playground for children

Bielorusko

Information service development and support of the ‘Alternativa’ Public Association

Bielorusko

Produkcia syra v Kushaat Soum

Mongolsko

Zdiľanie skúseností v oblasti vodného menežmentu – študijná návšteva

Gruzínsko

Jedzte zodpovedne!

Slovensko

Together to Europe

Gruzínsko

Medicine as an Instrument for Peace and Confidence Building

Gruzínsko

Závlahový systém Kaijado kit

Keňa

Internet pre strednú školui Njoro Boys

Keňa

Antimalnutričný program v Matunga sub-regióne

Keňa

Studijná návšteva – antiplagiátoský detekčný systém

Moldavsko

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Ukrajina

Zlepšenie životných podmienok pre žiakov strednej školy Dormitory v Battsengel soum

Mongolsko

Workshop bavlnených produktov a nákup šijacích strojov

Mongolsko

Dobrovoľník pre Indiu

India

Dobrovoľník pre Lesotho

India

Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy

Keňa

Dobrovoľník pre Ugandu 1 – Buikwe

Uganda

Systém zásobovania vodou pre gymnázium a zdravotné stredisko v obci Balasinesti

Moldavsko

Certifikovaná produkcia medu a predaj

Keňa

Stany pre prístroje na skríning rakoviny

Keňa

Watamu komunitný podnik na predaj eko produkcie

Keňa

Malé vodné stavby a zavlažoacie systémy

Keňa

Potravinová bezpečnosť pre Strednú školu Murray Girls

Keňa

Športom späť do hry

Keňa

Dobrovoľnícka podpora detí ulice cez inovatívnu výučbu

Keňa

Moderná vodovodná pumpa

Moldavsko

Rekonštrukcia miestneho vodovodu v obci Caraclia

Moldavsko

Vodovod v dedinke Zahareuca

Moldavsko

Inštalácia filtračných staníc na čistenie vody v obci Sipoteni

Moldavsko

Rekonštrukcia časti vodovodu v obci Copcea

Moldavsko

Čistá voda pre nemocnicu Soldanesti

Moldavsko

Hygienic conditions for the blinds at IIP „Orhei“ social enterprise

Moldavsko

Zdravotnícke pomôcky pre zraniteľných ľudí so sluchovými a kardiovaskulárnymi problémami

Moldavsko

Zabezpečenie školskej stravy pre Tegla Loroupe Education & Peace Centre

Keňa

Škola bez hraníc v Indickom slume

India

Vyslanie skúseného dobrovoľníka do ADRA Keňa

Keňa

Zariadenie pre základnú školu Vuča

Kosovo

Podpora kultúrnych aktivít centra Sava Dečanac

Kosovo

Better premises for better services

Kosovo

Sanitka pre pohotovostnú službu Dom zdravia

Severné Macedónsko

Škola šitia pre mladé dievčatá

Kosovo

Výmena skúseností medzi MDVRR SR a M region.rozvoja MD – ŠN

Moldavsko

Podpora Ivano-Frankivskej oblasti UA pri využívaní finančných nástrojov EU – Vyslanie expertov

Ukrajina

Vyslanie skúseného dobrovoľníka do ADRA Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina

Centrum pre deti z krízových rodín

Ukrajina

Vyslanie skúseného dobrovoľníka do ADRA- Albánsko

Albánsko

Vyslanie skúseného dobrovoľníka do Caritas Gruzínsko

Gruzínsko

Vyslanie skúseného dobrovoľníka do ADRA-Moldavsko

Moldavsko

Vyslanie skúseného dobrovoľníka do ADRA Ukrajina

Ukrajina

Stáž diplomata z Palestíny na MZVaEZ SR

Dobrovoľník pre House of Family Sihanoukville

Kambodža

Dobrovoľník pre House of Family Phnom Penh

Kambodža

Dobrovoľník pre Malindi

Keňa

Dobrovoľník pre Nairobi

Keňa

Dobrovoľník pre Keňu Eldoret

Keňa

Dobrovoľník pre Keňu, Naivasha

Keňa

Dobrovoľník pre Antimalnutričné centrum v Kibeho, Rwanda

Rwanda

Posilňovanie kapacít podnikateľského sektora BaH – vyslanie expertov

Bosna a Hercegovina

Prehĺbovanie slovensko-ukrajinskej spoluráce v rôznych oblastiach

Ukrajina

Dobrovoľník pre sirotinec St. Cecilia, Ha Buasono, Lesotho

Lesotho

Výstavba šatní a prezliekarní pre deti zo sarajevského športového klubu

Bosna a Hercegovina

Obnoviteľné zdroje energie – študijná návšteva

Bosna a Hercegovina

Študijná návšteva predstaviteľov Rady pre konkurenciu

Moldavsko

Anglický jazyk a počítače ako cesta k rozvoju 1

Etiópia

Anglický jazyk a počítače ako cesta k rozvoju 2

Etiópia

Práca s postihnutými deťmi v regióne Turkána 1

Keňa

Práca s postihnutými deťmi v regióne Turkána 2

Keňa

Vzdelávacie centrum Songa Mbele 1

Keňa

Vzdelávacie centrum Songa Mbele 2

Keňa

Vzdelávanie dospelých v komunite Mukuru

Keňa

Posilnenie organizačných a vzdelávacích kapacít v Diecéze Lodwar

Keňa

Posilňovanie zručností a znalostí zamestnancov neziskovej organizácie KWETU v oblasti marketingu a public relations s cieľom získania vlastných zdrojov – Keňa

Keňa

Kurz o Security Sector Reform pre krajiny V4 a Ukrajinu – ŠN

Ukrajina

Boj proti daňovým únikom a šedej ekonomike – Vyslanie expertov

Srbsko

Okrúhly stôl V4 k reforme verejnej správy – Vyslanie experta

Ukrajina

Som sebavedomá žena

Kosovo

Podnikateľský inkubátor v Čelinaci

Bosna a Hercegovina

Zosuladenie odborneho vzdelavania s potrebami prac. trhu – ŠN

Srbsko

Vyslanie expertov do Albánska – Parlamentný inštitút 2

Albánsko

Vyslanie expertov-rozvoj malého a stredného podnikania

Albánsko

Štúdijná návšteva – výmena skúseností z digitalizácie múzejných zbierok

Bielorusko

Štúdijná návšteva delegácie z Albánska (Min. ekonomického rozvoja, obchodu a podnikania)

Albánsko

Štúdijná návšteva zniešanej delegácie z Albánska (Úrad pre štandardizáciu, metrológiu a iné)

Albánsko

Vyslanie expertov Parlamentného inštitútu – 1. skupina

Albánsko

Stáž albánskeho diplomata p. Artura Bardhiho

Albánsko

Informačno-komunikačné technológie v Keni

Keňa

Partnerstvo pre rozvoj : efektivita a koherencia v rozvojovej spolupráci

Slovensko

Prehlbovanie spolupráce a zvyšovanie odbornosti a povedomia o aktivitách a prínosoch rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Slovensko

Perspektíva európskej budúcnosti moldavských regiónov

Moldavsko

Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom kontexte

Moldavsko

Prístup k nezávadnej vode v regióne Hincesti v Moldavsku

Moldavsko

Nezávislá samospráva: predpoklad demokratizácie na lokálnej úrovni v Moldavsku

Moldavsko

Budovanie ukrajinskej občianskej spoločnosti prostredníctvom posilňovania kapacít ukrajinských mimovládnych organizácií v oblasti reformy bezpečnostného sektora

Ukrajina

Budovanie kapacít inštitúcií v Bosne a Hercegovine v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom prenosu slovenských skúseností v oblasti energetiky

Bosna a Hercegovina

Zlepšovanie podnikateľského prostredia v Albánsku

Albánsko

Finančná humanitárna pomoc na boj proti ebole

Humanitárna pomoc Bosne a Hercegovine v súvislosti so záplavami v máji 2014 prostredníctvom MVO v Bosne a Hercegovine

Bosna a Hercegovina

Finančná posthumanitárna pomoc pre Bosnu a Hercegovinu

Bosna a Hercegovina

Finančná humanitárna pomoc pre severný Irak

Irak

Finančná humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov

Jordánsko

Humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov v Libanone

Libanon

Finančná humanitárna pomoc

Slovensko

Humanitárna pomoc pre ukrajinských občanov – priamych účastníkov protestov

Slovensko

Humanitárna pomoc pre ukrajinských občanov – priamych účastníkov protestov

Slovensko

Humanitárna pomoc pre ukrajinských občanov

Slovensko

Finančná humanitárna pomoc Srbsku

Srbsko

Humanitárna pomoc Srbsku v súvislosti so záplavami v máji 2014 prostredníctvom MVO

Srbsko

Finančná humanitárna pomoc na nákup liečiv pre Kyjevské mestské centrum detskej neurochirurgie

Ukrajina

Humanitárna pomoc pre UA prostredníctvom zabezpečenia individuálnych balíčkov zdravotnej pomoci

Ukrajina

Finančný príspevok pre Ukrajinu určený na potravinovú pomoc pre vnútorne vysídlené osoby a na školenie základov humanitárnej pomoci

Ukrajina

Finančný príspevok pre Pravoslávnu cirkevnú obec Pstriná

Ukrajina

Finančný príspevok do zvereneckého fondu NATO pre Ukrajinu

Ukrajina

Finančná humanitárna pomoc Palestíne

Finančná humanitárna pomoc pre Palestínu (pásmo Gazy)

Finančný príspevok na výcvik ukrajinských expertov v oblasti odmíňovania

Gruzínsko

Príspevok na iniciatívu CARE (Compact for Analysis and Research on the East) Európskej rady pre zahraničné vzťahy

Finančný príspevok na podporu organizácií občianskej spoločnosti

Stretnutie Globálneho partnerstva pre efektívnu rozvojovú spoluprácu

Mexiko

Finančný príspevok na Pro Europe Platform Moldavsko

Moldavsko

Slovak Republic – UNDP Partnership for Results in the International Development Cooperation

Finančný príspevok do Fondu OSN pre mediáciu

Budovanie kapacít občianskej spoločnosti Severného Kosova prostredníctvom Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne

Kosovo

Globálne vzdelávanie v súvislostiach

Slovensko

UNIDEV: Spájanie téorie s praxou

Slovensko

Globálna univerzita III: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania

Slovensko

Fit for fair – globálne vzdelávanie pre dôstojné pracovné podmienky v športovom priemysle

Slovensko

Stredná škola, kvalitné vzdelávanie a získavanie praktických zručností pre mladých na vidieku na ostrove Rusinga.

Keňa

Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Slovensko

Škola lokálnej demokracie, Ukrajina – Slovensko

Ukrajina

Vysielanie skúsených dobrovoľníkov do Kene, Nairobi

Keňa

Laboratórium základných bioprocesov pre analýzu potravín na Heratskej univerzite

Afganistan

Podpora spracovania programu opatrení pre oblasť sanitácie vôd ako súčasť plánov manažmentu povodí v Moldavsku

Moldavsko

Sanitné vozidlo pre pohotovostnú službu prevozu pacientov v Moldavsku

Moldavsko

Sanitné vozidlo pre pohotovostnú službu na severe Moldavska

Moldavsko

Dobrovoľník pre Sihanoukville

Kambodža

Dobrovoľník pre Lesotho

Lesotho

Posilnenie procesu ochrany vôd cez kontrolu vypúšťania odpadových vôd a monitoringu rizikových vodných útvarov v Gruzínsku

Gruzínsko

NÁRODNÝ KONVENT O EÚ V ALBÁNSKU

Albánsko

Dobrovoľník pre Malindi

Keňa

Dobrovoľník pre Nairobi

Keňa

Dobrovoľník pre Keňu – Naivasha

Keňa

Zariadenie pre Centrum študentského parlamentu v Užhorode

Ukrajina