Aktuality - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Po celý rok 2023 naša pomoc nepoznala hranice

„Naša pomoc nepozná hranice“ je slogan, ktorým SAMRS po celý rok 2023 nielen pripomínala, že SlovakAid už 20 rokov pomáha, ale aj zdôrazňovala, že si v agentúre uvedomujeme, čo všetko obnáša spolupráca, na konci ktorej naši partneri pomáhajú konkrétnym ľuďom v tých najťažších životných situáciách.

Predĺženie platnosti Strednodobej stratégie

Dovoľujeme si informovať, že dňa 20.11.2023 vláda SR súhlasila s predĺžením platnosti Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 o jeden rok (uznesenie vlády SR č. 620/2023). V nadväznosti na uvedené Uznesenie, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predĺžil platnosť aj jednotlivých stratégií SR pre rozvojovú...

SlovakAid Development Summit 2023

V roku 2023 si naša krajina pripomína významné výročie – 20 rokov poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskou republikou. Od získania samostatnosti v roku 1993 prešlo Slovensko výraznými zmenami, vrátane náročného procesu ekonomickej aj spoločenskej transformácie a budovania demokratických štátnych inštitúcií. Slovensko sa transformovalo z prijím...

Ingrid Brocková: Dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja závisí od efektívneho multilateralizmu, ktorý je teraz dôlež...

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 4. a 5. septembra 2023 zúčastnila na neformálnom zasadnutí rozvojového segmentu Rady EÚ pre zahraničné veci v španielskom Cádize. V podvečer prvého dňa zasadnutia ministri a ministerky rokovali so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN a zárove...

PIATOK O ŽENÁCH: Zuzana Ulman – programová manažérka STEP-IN

Lekárka, terapeutka, humanitárna pracovníčka, projektová manažérka a metodička Zuzana Ulman vyštudovala všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sociálnu prácu. Vďaka svojim odborných znalostiam pôsobila v Kambodži, kde poskytovala lekársku starostlivosť v detskom domove pre H...