Aktuality - SlovakAid

ZOZNAM EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRI ŽIADOSTIACH O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI A ROZVO...

Externí odborní hodnotitelia (EOH) predstavujú jeden z externých subjektov, zúčastňujúcich sa projektového riadenia z pohľadu dotácií. Proces hodnotenia žiadostí o dotácie pozostáva z viacerých základných fáz. Po vykonaní kontroly formálnej správnosti žiadosti o dotácie a internom odbornom kvalitatívnom hodnotení žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci SAM...

Vyhlásili sme druhé kolo výzvy na projekt delegovanej spolupráce EÚ v Moldavsku

SAMRS vyhlásila druhé kolo výzvy na projekt delegovanej spolupráce EÚ, ktorý bude realizovaný v Moldavsku na podporu vhodnejšieho prostredia pre nezávislé lokálne médiá s cieľom podporiť ich kapacity, nezávislosť, udržateľnosť a profesionalitu, ako aj schopnosť produkovať kvalitný, na faktoch založený, vyvážený a spoľahlivý novinársky obsah. Projekt bude ...