Aktuality - SlovakAid

Ingrid Brocková: Pravidelný dialóg s mimovládnym sektorom o realizácii rozvojovej politiky je naďalej prioritou

V rámci pravidelného dialógu s mimovládnym sektorom sa dnes v online priestore stretla s partnermi z Platformy rozvojových organizácií - Ambrela štátna tajomníčka MZVEZ SR, pani Ingrid Brocková. Témami rozhovoru boli najmä perspektívy zvyšovania rozpočtu oficiálnej rozvojovej pomoci SR, zefektívňovanie systému humanitárnej pomoci poskytovanej do zahraniči...

Pozvánka na INFORMAČNÉ DNI 2021

INFO DNI 11. a 17. február 2021 ONLINE Informačné dni sú určené všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí pripravujú žiadosť o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Podnikateľské subjekty sú oprávnené uchádzať sa o dotáciu iba v rámci Programu podnikateľských partnerstiev. V ostatných výzvach sú podnikatelia neoprávnenými...

Pillar Assessment: Po roku ďalšia skvelá správa

Z dôvodu revidovaných referenčných podmienok prijatých Európskou komisiou pre hodnotenie pilierov v rámci tzv. Pillar Assessment, prebehol na SAMRS v roku 2020 ďalší audit pre tri doplňujúce piliere – externé zdroje, verejná informovanosť a ochrana osobných údajov. Ku koncu roka 2020 sme dostali Z Európskej komisie vyhodnotenie auditu, ktoré je POZITÍVNE ...

Do roku 2021 vstupuje SAMRS s novým webom

Vážení kolegovia, spolupracovníci, priatelia, do roku 2021 vstupuje SAMRS s novou webovou stránkou. Jej príprava a realizácia bola náročná, vedeli sme však, že energia a práca do nej vložená, ma zmysel. Na koniec tohto úsilia sme hľadeli s víziou mať prehľadný, informačne maximálne naplnený a stále „živý“ online nástroj. Nástroj pre všetkých, ktorí majú z...

ŠKOLENIA: Ako uspieť v medzinárodných tendroch a projektoch rozvojovej pomoci

Online webináre zamerané na pomoc súkromnému sektoru pri zapájaní sa do projektov rozvojovej spolupráce Webináre sú organizované spoločnosťou Aspiro v rámci platformy Rozvojmajstri a na základe kontraktu s UNDP a MZVaEZ SR. Informácia o online školeniach Zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce je v súčasností jednou z kľúčových oblastí, ktor...