Aktuality - SlovakAid

SHARING SLOVAK EXPERTISE – 10 rokov pomoci, odovzdávania skúseností a expertízy pod značkou SlovakAid

Rok 2021 je míľnikom na ceste vývoja nášho nástroja poskytnutia vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise (SSE), samostatného nástroja bilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorý zároveň slúži ako podpora pre ďalšie nástroje definované v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023. Čo všetko sa za 10 rokov udialo sa doz...

PRÍBEHY ŽIEN POD ZNAČKOU SlovakAid: Anna Hruboňová

Rozhovor s Annou Hruboňovou, dobrovoľníčkou, vyslanou ADRA Slovensko s podporou SlovakAid do Bejrútu v Libanone v období od septembra 2019 do marca 2020. Anna, prečo práve Libanon? Voľba padla na Libanon vďaka súhre viacerých okolností. Nemôžem povedať, že by som si dobrovoľnícke vyslanie v tejto krajine vopred vysnívala. Po ukončení vysokoškolského štúdi...

Stanovisko SAMRS k projektu SSPI v Gruzínsku

Vláda Slovenskej republiky dňa 30. januára 2019 na svojej 138. schôdzi schválila Uznesením vlády SR č. 40/2019 Strednodobú stratégiu rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023. Na základe toho: „Gruzínsko je tradičnou partnerskou krajinou rozvojovej spolupráce SR a SlovakAid tu pôsobí od roku 2008. V rámci Východného partnerstva EÚ je Gruzínsko krajinou, ...

Rezort diplomacie a iniciatíva Spolu pre Etiópiu poskytnú obetiam konfliktu v Tigraji humanitárnu pomoc

Konflikt v severoetiópskom regióne Tigraj predstavuje jednu z najrozsiahlejších humanitárnych kríz súčasnosti, kedy podľa OSN akútnu humanitárnu pomoc potrebuje až 4,5 miliónov z celkovo 6 miliónov obyvateľov regiónu. „Etiópia je dôležitým  partnerom v oblasti rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky a preto so znepokojením vnímam prehlbujúcu sa humanit...

Kapitálové výdavky v projektoch SlovakAid 2020

Dnes sa uskutočnilo online školenie SAMRS pre prijímateľov, zamerané na pravidlá čerpania kapitálových výdavkov v projektoch schválených v rámci výziev SlovakAid 2020. Zadefinované boli výdavky na obstaranie nehmotného a hmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov, finančné limity pre obe kate...

PRÍBEHY ŽIEN POD ZNAČKOU SlovakAid: Gaiane Minasyan

Pochádza z Abcházska, odštiepeneckého gruzínskeho regiónu. Zdravotná sestra, matka dvoch detí, ktorej sa v roku 2017 výbuchom muničného skladu v jej dedine zmenil život. Gaiane Minasyan. Dnes je členkou odmínovacej čaty, ktorá odstraňuje z pôdy nevybuchnutú muníciu v oblasti a vracia od výbušnín očistenú poľnohospodársku pôdu - zdroj obživy, späť roľníkom...