Aktuality - SlovakAid

Podujatie: Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo

V týchto dňoch si pripomíname rok vojny na Ukrajine, ale i rok pomoci Ukrajine. Pri tejto príležitosti pripravila platforma Ambrela podujatie s názvom Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo, v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a vďaka podpore SR pod značkou SlovakAid. Podujatie 28. februára v čase ...

CÍTIŤ, ŽE SÚ ĽUDIA, KTORÝM ZÁLEŽÍ NA VÁS A VAŠEJ RODINE, JE VEĽMI POVZBUDZUJÚCE

... to sú slová matky vnútorne presídlenej ukrajinskej rodiny. Slovenské mimovládne organizácie Človek v ohrození, Step-In, Slovenská katolícka charita a ADRA Slovensko prinášajú vďaka podpore SlovakAid pomoc ťažko skúšaným ľudom Ukrajiny. Potravinové balíčky, lieky, zdravotná starostlivosť, psychologické poradenstvo – to najnevyhnutnejšie na prežitie.

Slovensko finančne podporilo zriadenie tábora v Sýrii, ľudia zasiahnutí zemetrasením tak nájdu prístrešok, stravu a o...

Slovensko pokračuje v poskytovaní pomoci ľuďom v oblastiach, ktoré začiatkom februára zasiahla séria ničivých zemetrasení. V stredu 22. februára 2023 zaslalo finančný príspevok vo výške 37-tisíc eur na pomoc ľuďom v Sýrii, ktorú bude na mieste poskytovať mimovládna organizácia Development for Life and Peace Association, partnerská organizácia Slovenskej a...

Slovensko je jeden z hlavných partnerov kľúčového projektu delegovanej spolupráce EÚ v Keni

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spolupráce (SAMRS) bude v spolupráci s Francúzskom, Nemeckom, Belgickom a Holandskom realizovať projekt EÚ s názvom Investing in Young Business in Africa – Supporting Entrepreneurial Ecosystem Development (IYBA-SEED). Celkový rozpočet projektu, oficiálne spusteného 21. februára 2023, je 19,5 mil. eur.

Slovensko už 10 rokov podporuje školstvo v Keni a pomáha tak zvyšovať životnú úroveň v krajine

Delegácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vedená generálnou riaditeľkou sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce Luciou Kišš, navštívila 20. februára 2023 školu St. Philip Neri, ktorá reprezentuje dlhodobú prítomnosť SlovakAid v Keni. Škola v provincii Machakos vznikla v roku 2012 vďaka oficiálnej rozvojovej pomoci pod značk...

Vyhlasujeme výzvu na podporu rozvojových intervencií v Moldavsku

SAMRS/2023/MD/1 Cieľom výzvy na podporu rozvojových intervencií v Moldavskej republike je podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Moldavskej republiky prostredníctvom intervencií v oblastiach efektívneho a udržateľného využívania prírodných zdrojov, zmierňovania dopadov zmeny klímy, tvorby trhového prostredia, inovácií a dobrej ...

Vyhlasujeme výzvu na spolufinancovanie projektov, podporených z EK

SAMRS/2023/EK/1 Cieľom výzvy je podpora slovenských subjektov, ktorým boli schválené finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojovej spolupráce Európskej komisie. Ďalšími cieľmi sú posilnenie zapojenia Slovenska do rozvojovej spolupráce EÚ, zvýšenie participácie slovenských subjektov v európskych rozvojových aktivitách, prepojenie slovenskej ro...

Vyhlasujeme výzvu na podporu rozvojového vzdelávania

SAMRS/2023/RV/1 Podpora rozvojového vzdelávania – SAMRS/2023/RV/1  Cieľom výzvy je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky (pod logom SlovakAid). Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 150 000,- eur.