Archívy Žiadosť o dotáciu - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Poskytovanie informácií o stave posudzovania žiadostí o dotácie

V priebehu schvaľovacieho procesu SAMRS neposkytuje žiadateľom ani iným osobám informácie ohľadom stavu posudzovania žiadostí o dotáciu Slovenská agentúra  pre medzinárodnú  rozvojovú  spoluprácu v priebehu schvaľovacieho procesu neposkytuje žiadateľom a ani iným osobám žiadne informácie k stavu posudzovania ich žiadostí. Po rozhodnutí ministra zahraničný...

PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU pre Keňu

Z dôvodu mimoriadnej situácie ohľadom šírenia ochorenia COVID-19, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu PREDLŽUJE TERMÍNY NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU v rámci dvoch výziev: SAMRS/2020/KE/1 Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republikeDátum uzatvorenia výzvy: 06.04.2020a  AKTUALIZÁCIA K 03.04.2020: v súvislosti s pripravovaným...

PREZENTÁCIE Z INFORMAČNÝCH DNÍ PRE ŽIADATEĽOV O DOTÁCIE SLOVAKAID 2020

Počas februára sme usporiadali dva informačné dni (4. a 17.), v rámci ktorých sme záujemcom o granty SlovakAid prezentovali jednotlivé aktuálne vyhlásené výzvy. Už 20. januára sme zverejnili prvých sedem výziev s celkovým rozpočtom 3,3 milióna €, so zameraním na humanitárnu pomoc v Južnom Sudáne, Sýrii, Iraku, Libanone, Jordánsku a na Ukrajine, a na rozvo...

Pozvánka na INFORMAČNÉ DNI

INFO DNI: 4. a 17. február 2020, Kongresová sála MZVEZ SR, Bratislava Pozvánka na INFO DNI  Informačné dni sú určené všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí pripravujú žiadosť o dotáciu na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Podnikateľské subjekty sú oprávnené uchádzať sa o dotáciu iba v rámci Programu podnikateľských partnerstiev (prezentá...