VYHLASUJEME 2. HUMANITÁRNU VÝZVU NA POMOC UKRAJINE - SlovakAid

VYHLASUJEME 2. HUMANITÁRNU VÝZVU NA POMOC UKRAJINE

Vojna u nášho bezprostredného suseda stále trvá, ruský agresor bezdôvodne a nemilosrdne ničí celú krajinu! Zimné obdobie znamená extrémne znásobenie utrpenia nevinného civilného obyvateľstva, pred ktorým si na Slovensku nemôžeme a nechceme zakrývať oči! 
 
Vyhlasujeme preto druhú humanitárnu výzvu na pomoc ľuďom na Ukrajine. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 1 000 000 eur. Maximálna výška požadovanej dotácie ODA na projekt je 333 000 eur. Žiadosti o dotáciu na projekty humanitárnej pomoci, zamerané najmä na prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, psycho-sociálnu podporu, prístup k pitnej vode, prístup k ubytovaniu a základným predmetom osobnej potreby môžu žiadatelia podávať do 31. januára 2023.
 
Foto © Ján Husár, Ukrajina, november 2022