Archív Projektová dokumentácia - SlovakAid

Dokumenty k projektom 2021

PRÍRUČKY PRE ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNE PROJEKTY

Platné pre projekty schválené v roku 2021.

PRÍRUČKY A SCHÉMY PRE PODNIKATEĽSKÉ PROJEKTY

Platné pre projekty schválené v roku 2021.

PRÍRUČKY PRE DOBROVOĽNÍCKE PROJEKTY

Platné pre projekty schválené v roku 2021.

GRANT MANAGEMENT IS

Prístup na informačný systém určený na administráciu žiadostí o dotácie a rozvojových projektov ODA SR v pôsobnosti SAMRS.

Archív dokumentov k projektom 2020

INFO → prezentácia zo školenia v priečinku Príručky/schémy 2020 : Kapitálové výdavky v projektoch SlovakAid 2020 

USMERNENIA PRE PRIJÍMATEĽOV 2020

v súvislosti s pandémiou COVID-19

VZOROVÉ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 2020

platné pre projekty schválené v roku 2020

PRÍRUČKY/SCHÉMY 2020

platné pre projekty schválené v roku 2020

Archív dokumentov k projektom 2019

VZOROVÉ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 2019

platné pre projekty schválené v roku 2019

PRÍRUČKY/SCHÉMY 2019

platné pre projekty schválené v roku 2019

Archív dokumentov k projektom 2018

VZOROVÉ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 2018

platné pre projekty schválené v roku 2018

PRÍRUČKY/SCHÉMY 2018

platné pre projekty schválené v roku 2018