Archív Prioritné sektory a SDGs - SlovakAid

Prioritné sektory a SDGs

Kvalitné vzdelávanie

Sektorová priorita č. 1 a prepojenie na SDG č. 4.

Dobré zdravie

Sektorová priorita č. 2 a prepojenie na SDG č. 3.

Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti

Sektorová priorita č. 3 a prepojenie na SDG č. 16 a SDG č. 11.

Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo

Sektorová priorita č. 4 a prepojenie na SDG č. 2 a SDG č. 1.

Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Sektorová priorita č. 5 a prepojenie na SDGS č. 6, 11, 7 a 15.

Podpora tvorby trhového prostredia

Sektorová priorita č. 6 a prepojenie na SDG č. 8 a č. 9.

Životné prostredie a zmena klímy

Prierezová priorita č. 1 a prepojenie na SDG č. 13.

Rovnosť príležitostí

Prierezová téma č. 2 a prepojenie na SDG č. 5.