Aktuálne vyhlásené výzvy - SlovakAid

NOVÉ VÝZVY

SAMRS/2021/HUM/1

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria).

SAMRS/2021/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín.

VÝZVY NA HODNOTITEĽOV

Odborníci: externí hodnotitelia

Otvorená výzva (do 31.3.2021) na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie.