Vyhlásené výzvy - SlovakAid

Výzvy 2022

OZNAM❗ V reakcii na vojenskú inváziu Ruska na Ukrajine a zapojenie sa mnohých našich tradičných partnerov do pomoci zasiahnutému obyvateľstvu Ukrajiny na našej východnej hranici, sa lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie predlžuje v nasledovných aktuálne vyhlásených výzvach:

  1. Humanitárna výzva č. SAMRS/2022/HUM/1 – sa predlžuje zo dňa 22.3.2022 do 4.4.2022 (predĺženie registrácie nových žiadateľov v GM IS do 1.4.2022)
  2. Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike č. SAMRS/2022/KE/1 – sa predlžuje zo dňa 4.4.2022 do 11.4.2022 (predĺženie registrácie nových žiadateľov v GM IS do 8.4.2022)
  3. Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike č. SAMRS/2022/MD/1 – sa predlžuje zo dňa 4.4.2022 do 19.4.2022 (predĺženie registrácie nových žiadateľov v GM IS do 13.4.2022)
  4. Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku č. SAMRS/2022/GE/1 – sa predlžuje zo dňa 4.4.2022 do 19.4.2022 (predĺženie registrácie nových žiadateľov v GM IS do 13.4.2022)
  5. Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne č. SAMRS/2022/ZB/1 – sa predlžuje zo dňa 4.4.2022 do 19.4.2022 (predĺženie registrácie nových žiadateľov v GM IS do 13.4.2022)

SAMRS/2022/EK/1 otvorená do 25. marca 2022

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2022/ST/KE/1 otvorená do 25. apríla 2022

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2022/KE/1 otvorená do 11. apríla 2022

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2022/MD/1 otvorená do 19. apríla 2022

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2022/GE/1 otvorené do 19. apríla 2022

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2022/UA/1 zrušená

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine. !ZRUŠENÁ! z dôvodu vojnovej operácie Ruska na Ukrajine!

SAMRS/2022/ZB/1 otvorená do 19. apríla 2022

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

SAMRS/2022/RV/1 otvorená do 21. marca 2022

Podpora rozvojového vzdelávania

SAMRS/2022/PPP/1 otvorená do 28. marca 2022

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2022/HUM/1 otvorená do 4. apríla 2022

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria).

SAMRS/2022/D/1 otvorená do 15. marca 2022

Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín.

Externí odborní hodnotitelia

Otvorená výzva – záujemcovia sa môžu hlásiť do 31. marca 2022.

VÝZVY 2021

⸎ INFO 👉 Štatút Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu a pre vyhodnocovanie ponúk na zadanie zákazky na rozvojovú spoluprácu

SAMRS/2021/EK/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2021/SSA/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Etiópia, Južný Sudán, Keňa1, Rwanda, Tanzánia a Uganda)

SAMRS/2021/PPP/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2021/RV/1 otvorená do 8. marca 2021

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

SAMRS/2021/UA/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine

SAMRS/2021/ZB/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Severné Macedónsko, Srbsko)

SAMRS/2021/GE/1 otvorené do 22. marca 2021

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2021/MD/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2021/KE/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2021/HUM/1 otvorená do 8. marca 2021

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria).

SAMRS/2021/D/1 otvorená do 1. marca 2021

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín.