Vyhlásené výzvy - SlovakAid

 

 

Výzvy 2023

SAMRS/2023/HUM/2/UA otvorená do 17. júla 2023

Zabezpečenie psycho-sociálnej pomoci zraniteľným osobám, postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine.

SAMRS/2023/BK/1 otvorená do 15. júna 2023

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

SAMRS/2023/PPP/UA/2 otvorená do 31. mája 2023

Podpora nových podnikateľských partnerstiev so zameraním na obnovu a rozvoj Ukrajiny

SAMRS/2023/PPP/1 otvorená do 6. apríla 2023

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2023/MD/1 otvorená do 27. marca 2023

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2023/ST/MD/1 otvorená do 24. marca 2023

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2023/GE/1 otvorená do 24. marca 2023

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2023/KE/1 otvorená do 24. marca 2023

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2023/EK/1 otvorená do 10. marca 2023

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2023/RV/1 otvorená do 14. marca 2023

Podpora rozvojového vzdelávania

SAMRS/2023/HUM/1 otvorená do 15. marca 2023

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Sýria, Irak, Libanon).

SAMRS/2023/D/1 otvorená do 7. marca 2023

Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín.

Výzvy 2022

SAMRS/2022/HUM/3/UA otvorená do 31. januára 2023

Zabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – EU Support for Local Media Outlets in the Republic of Moldova ENI/2021/428-914

Call for media experts: 1st round open till 9th of January 2023

SAMRS/2022/BK/1 otvorená do 26. septembra 2022

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

SAMRS/2022/EU/MD/1 – 2. KOLO: otvorená do 11. júla 2022 (12:00 hod.)

Podpora EÚ pre lokálne médiá v Moldavskej republike – 2. kolo

SAMRS/2022/EU/MD/1 otvorená do 17. júna 2022

Podpora EÚ pre lokálne médiá v Moldavskej republike

SAMRS/2022/HUM/2/UA otvorená do 7. júna 2022

Zabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.

SAMRS/2022/EK/1 otvorená do 25. marca 2022

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2022/ST/KE/1 otvorená do 25. apríla 2022

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2022/KE/1 otvorená do 11. apríla 2022

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2022/MD/1 otvorená do 19. apríla 2022

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2022/GE/1 otvorené do 19. apríla 2022

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2022/UA/1 zrušená

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine. !ZRUŠENÁ! z dôvodu vojnovej operácie Ruska na Ukrajine!

SAMRS/2022/ZB/1 otvorená do 19. apríla 2022

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

SAMRS/2022/RV/1 otvorená do 21. marca 2022

Podpora rozvojového vzdelávania

SAMRS/2022/PPP/1 otvorená do 28. marca 2022

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2022/HUM/1 otvorená do 4. apríla 2022

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria).

SAMRS/2022/D/1 otvorená do 15. marca 2022

Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín.

Externí odborní hodnotitelia

Otvorená výzva – záujemcovia sa môžu hlásiť do 31. marca 2022.