Vyhlásené výzvy - SlovakAid

Výzvy 2022

SAMRS/2022/BK/1 otvorená do 26. septembra 2022

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

SAMRS/2022/EU/MD/1 – 2. KOLO: otvorená do 11. júla 2022 (12:00 hod.)

Podpora EÚ pre lokálne médiá v Moldavskej republike – 2. kolo

SAMRS/2022/EU/MD/1 otvorená do 17. júna 2022

Podpora EÚ pre lokálne médiá v Moldavskej republike

SAMRS/2022/HUM/2/UA otvorená do 7. júna 2022

Zabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.

SAMRS/2022/EK/1 otvorená do 25. marca 2022

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2022/ST/KE/1 otvorená do 25. apríla 2022

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2022/KE/1 otvorená do 11. apríla 2022

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2022/MD/1 otvorená do 19. apríla 2022

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2022/GE/1 otvorené do 19. apríla 2022

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2022/UA/1 zrušená

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine. !ZRUŠENÁ! z dôvodu vojnovej operácie Ruska na Ukrajine!

SAMRS/2022/ZB/1 otvorená do 19. apríla 2022

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

SAMRS/2022/RV/1 otvorená do 21. marca 2022

Podpora rozvojového vzdelávania

SAMRS/2022/PPP/1 otvorená do 28. marca 2022

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2022/HUM/1 otvorená do 4. apríla 2022

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria).

SAMRS/2022/D/1 otvorená do 15. marca 2022

Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín.

Externí odborní hodnotitelia

Otvorená výzva – záujemcovia sa môžu hlásiť do 31. marca 2022.

VÝZVY 2021

⸎ INFO 👉 Štatút Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu a pre vyhodnocovanie ponúk na zadanie zákazky na rozvojovú spoluprácu

SAMRS/2021/EK/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2021/SSA/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Etiópia, Južný Sudán, Keňa1, Rwanda, Tanzánia a Uganda)

SAMRS/2021/PPP/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2021/RV/1 otvorená do 8. marca 2021

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

SAMRS/2021/UA/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine

SAMRS/2021/ZB/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Severné Macedónsko, Srbsko)

SAMRS/2021/GE/1 otvorené do 22. marca 2021

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2021/MD/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2021/KE/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2021/HUM/1 otvorená do 8. marca 2021

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria).

SAMRS/2021/D/1 otvorená do 1. marca 2021

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín.