Vyhlásené výzvy - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Výzvy 2024

SAMRS/2024/RV/1 otvorená do 30. apríla 2024

Podpora rozvojového vzdelávania

SAMRS/2024/PPP/1 otvorená do 10. mája 2024

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2024/KE/1 otvorená do 7. mája 2024

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2024/MD/1 otvorená do 2. mája 2024

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2024/GE/1 otvorená do 3. mája 2024

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2024/EK/1 otvorená do 17. apríla 2024

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2024/HUM/2/UA otvorená do 17. apríla 2024

Zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti a psycho-sociálnej pomoci zraniteľným osobám postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.

SAMRS/2024/HUM/1 otvorená do 24. apríla 2024

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej prebiehajúcimi a nedávnymi vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Sýria, Irak, Libanon).

SAMRS/2024/D/1 otvorená do 17. apríla 2024

Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín.

Výzvy 2023

SAMRS/2023/EU/RS/1 otvorená do 11. decembra 2023

EU Support for Internal Market in Serbia

SAMRS/2023/HUM/2/UA otvorená do 17. júla 2023

Zabezpečenie psycho-sociálnej pomoci zraniteľným osobám, postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine.

SAMRS/2023/BK/1 otvorená do 15. júna 2023

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

SAMRS/2023/PPP/UA/2 otvorená do 31. mája 2023

Podpora nových podnikateľských partnerstiev so zameraním na obnovu a rozvoj Ukrajiny

SAMRS/2023/PPP/1 otvorená do 6. apríla 2023

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2023/MD/1 otvorená do 27. marca 2023

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2023/ST/MD/1 otvorená do 24. marca 2023

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2023/GE/1 otvorená do 24. marca 2023

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2023/KE/1 otvorená do 24. marca 2023

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2023/EK/1 otvorená do 10. marca 2023

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2023/RV/1 otvorená do 14. marca 2023

Podpora rozvojového vzdelávania

SAMRS/2023/HUM/1 otvorená do 15. marca 2023

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Sýria, Irak, Libanon).

SAMRS/2023/D/1 otvorená do 7. marca 2023

Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín.