Archív Užitočné info a štatistiky - SlovakAid

Užitočné info a štatistiky

Portál slovakdev.sk

Komplexné štatistické údaje o ODA SR, OECD, IATI.

Rozvojové agentúry

Agentúry pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc v Európe a vo svete.

Transparency info

Transparency and accountability in ODA SR.

UNDP

United Nationd Development Programme – Rozvojový program OSN

Užitočné odkazy

Odkazy na internetové portály aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.