Programové krajiny - SlovakAid

Programové krajiny

Gruzínsko

Od roku 2019 sa Gruzínsko stalo treťou programovou krajinou ODA SR.

Keňa

Keňa stala programovou krajinou SlovakAid v roku 2014.

Moldavsko

Moldavsko je programovou krajinou SlovakAid od roku 2014.