Keňa - SlovakAid

Keňa

Keňa je tradičným rozvojovým partnerom SR a SlovakAid v nej pôsobí už od svojho vzniku v roku 2003. Medzivládna dohoda o rozvojovej spolupráci medzi SR a Keňou vstúpila do platnosti v novembri 2013 a od roku 2014 sa Keňa stala programovou krajinou SlovakAid. Od
roku 2014 pôsobí v rámci zastupiteľského úradu v Nairobi rozvojový diplomat.

O aktívnom prístupe SR k rozvoju Kene svedčí aj zapájanie sa do širších medzinárodných rozvojových programov a projektov. Z iniciatívy SR bol v decembri 2017 spustený spoločný projekt krajín V4 zameraný na podporu drobných farmárov pri pestovaní tradičných poľnohospodárskych produktov v pobrežných provinciách krajiny. Tento projekt bol financovaný zo zdrojov Núdzového zvereneckého fondu EÚ pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike vo výške 2 mil. eur. SR zároveň aktívne participuje na spoločnom rozvojovom programovaní EÚ v Keni.

SAMRS podpísala koncom augusta 2019 zmluvu s írskou organizáciou Self-Help Africa (SHA) v rámci spoločného programovania EÚ v Keni, do ktorého sa SR zapojila rozhodnutím vlády z roku 2017. Ide o spoluprácu počas obdobia r. 2018 – 2023 v sektore poľnohospodárstva, prostredníctvom zapojenia sa do programu AgriFI a jeho komponentu č.1 : KILIMO-VC (Podpora pre produktívnych, adaptovaných a na trh integrovaných malých poľnohospodárov v Keni).