Kenya - SlovakAid

Kenya

Keňa je tradičným rozvojovým partnerom SR a SlovakAid v nej pôsobí už od svojho vzniku v roku 2003. Medzivládna dohoda o rozvojovej spolupráci medzi SR a Keňou vstúpila do platnosti v novembri 2013 a od roku 2014 sa Keňa stala programovou krajinou SlovakAid. Od
roku 2014 pôsobí v rámci zastupiteľského úradu v Nairobi rozvojový diplomat.

O aktívnom prístupe SR k rozvoju Kene svedčí aj zapájanie sa do širších medzinárodných rozvojových programov a projektov. Z iniciatívy SR bol v decembri 2017 spustený spoločný projekt krajín V4 zameraný na podporu drobných farmárov pri pestovaní tradičných poľnohospodárskych produktov v pobrežných provinciách krajiny. Tento projekt je financovaný zo zdrojov Núdzového zvereneckého fondu EÚ pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike vo výške 2 mil. eur. SR zároveň aktívne participuje na spoločnom rozvojovom programovaní EÚ v Keni prostredníctvom projektu KILIMO-VC, zameraného na stimulovanie investícií do agropotravinárskeho sektora.