Financial contributions - SlovakAid

Financial contributions

Finančné príspevky sú využívané v rámci rozvojovej spolupráce (bilaterálnej a multilaterálnej), ako aj humanitárnej pomoci. Podmienky ich poskytovania definuje zákon o rozvojovej spolupráci. Finančné príspevky poskytuje najmä MZVaEZ SR a SAMRS, no zákon umožňuje ich poskytovanie aj zo strany ostatných ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy. Nástroj je možné využiť aj v rozvojových krajinách v rámci zoznamu Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC).

Poskytovanie finančných príspevkov na základe rozhodnutia ministra ZVEZ SR patrí medzi flexibilné nástroje rozvojovej spolupráce SR. 

Finančné príspevky sú poskytované na akútnu humanitárnu pomoc, bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu. 

V snahe zabezpečiť väčšiu konzistentnosť a lepšie monitorovanie poskytovaných finančných príspevkov sa novelizoval zákon č. 392/2015 Z. z., o rozvojovej spolupráci a o zmene doplnení niektorých zákonov (v § 8 ods. 1 písm. b) až d).

Contact:

Sabina Burešová
Project and Financial Manager - Volunteers, Financial contributions
sabina.buresova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-

Loading map ...

Projekty podporené finančným príspevkom

Poskytovanie finančných príspevkov na základe rozhodnutia ministra ZVEZ SR patrí medzi flexibilné nástroje rozvojovej spolupráce SR. Finančné príspevky boli poskytnuté na akútnu humanitárnu pomoc, bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu

Finančný príspevok – Realizácia projektu Voices from Donbas

Ukrajina

Realizácia projektu rehabilitácia vozíčkarov v strednom veku

Bielorusko

Odmínovanie a likvidácia nevybuchnutej munície v gruzínskom regióne Abcházko

Gruzínsko