Archív European projects - SlovakAid

European projects

Joint Programming in Kenya – AgriFI Challenge Fund

Spoločné programovanie EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce na podporu produktívneho a trhovo integrovaného poľnohospodárstva v Keni. SR spolufinancuje program prostredníctvom SlovakAid.

The joint project of Visegrad Four (V4) countries in Kenya

The four-year € 1.9 million project will support 15,000 small farmers, cashew and sesame growers, and create new jobs in three Kenyan provinces.