Archív Európske projekty - SlovakAid

Európske projekty

Projekt delegovanej spolupráce EÚ na podporu vnútorného trhu v Srbsku

Projekt je financovaný z nástroja pre predvstupovú pomoc – IPA a je zameraný na integráciu srbského trhového prostredia do vnútorného trhu EÚ.

Projekt „Team Europe Initiative“ zameraný na podporu rozvoja podnikateľského prostredia

Projekt financovaný EÚ, implementovaný členskými štátmi platformy „Team Europe“. Cieľom projektových aktivít je zvýšiť kvalitu, dostupnosť a atraktívnosť podnikateľského prostredia v 5-tich krajinách subsaharskej Afriky.

Projekt delegovanej spolupráce EÚ na podporu lokálnych médií v Moldavskej republike

Projekt financovaný Európskou úniou na podporu vhodnejšieho prostredia pre nezávislé lokálne médiá v Moldavsku

Spoločné programovanie v Keni – AgriFI Challenge Fund

Spoločné programovanie EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce na podporu produktívneho a trhovo integrovaného poľnohospodárstva v Keni. SR spolufinancuje program prostredníctvom SlovakAid.

Spoločný projekt krajín V4 v Keni

Štvorročný projekt v hodnote 1,9 milióna eur podporí 15 tisíc malých farmárov, pestovateľov kešu orechov a sezamu, a vytvorí nové pracovné miesta v troch kenských provinciách.