Projekt delegovanej spolupráce EÚ na podporu lokálnych médií v Moldavskej republike - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Projekt delegovanej spolupráce EÚ na podporu lokálnych médií v Moldavskej republike

O projekte

Projekt s názvom EU Support for Local Media Outlets in Moldova je realizovaný v Moldavsku (obdobie implementácie: 1. marec 2022 až 29. február 2024; celkový rozpočet 998 284, 32 eur; projektová dokumentácia: TU). 

Zameriava sa na podporu vhodnejšieho prostredia pre lokálne médiá s cieľom posilniť ich kapacity, nezávislosť, udržateľnosť a profesionalitu, ako aj schopnosť produkovať kvalitný, na faktoch založený, vyvážený a spoľahlivý novinársky obsah. Počíta so zapojením 15 organizácií z radov lokálnych médií, výberom 24 lokálnych mentorov a 21 medzinárodných expertov.

Projekt na podporu nezávislosti médií zároveň predstavuje prostriedok na tvorbu objektívneho spravodajstva a nástroj ochrany pred šírením dezinformácií, ktoré negatívne ovplyvňujú atmosféru vo verejnom diskurze.

Delegovaná spolupráca EÚ

Pre SAMRS ide o úplne prvý projekt delegovanej spolupráce EÚ a agentúra bude v pozícii vedúceho partnera. 

„Delegovaná spolupráca znamená, že subjekty, ktoré splnili náročné kritériá a prešli auditom Európskej komisie, môžu z jej poverenia dohliadať na realizáciu rozvojových projektov financovaných z fondov EÚ. Prvý projekt delegovanej spolupráce z prostriedkov Nástroja Európskeho Susedstva je pre SAMRS dôležitým míľnikom a zároveň výzvou. Som rád, že bude realizovaný práve v Moldavsku, ktoré je programovou krajinou SlovakAid a máme tu bohaté skúsenosti s rozvojovou spoluprácou,“ vysvetlil riaditeľ SAMRS, pán Tomáš Bokor.

„Získaním oprávnenia na realizáciu delegovanej spolupráce potvrdila SAMRS, že je dôveryhodným partnerom a má všetky predpoklady na efektívne administrovanie zverených finančných prostriedkov EÚ. Tento projekt v Moldavsku bude neoceniteľnou skúsenosťou pre SAMRS a zároveň predstavuje príležitosť pre slovenské subjekty podieľať sa na rozvojových aktivitách financovaných z rozpočtu EÚ,“ dodáva štátna tajomníčka slovenského rezortu zahraničia, pani Ingrid Brocková.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt delegovanej spolupráce EÚ

Dňa 20. mája 2022 zverejnila SAMRS výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt rozvojovej spolupráce SR v Moldavskej republike, ktorý je súčasťou projektu delegovanej spolupráce EÚ v Moldavsku: Podpora EÚ pre lokálne médiá v Moldavskej republike - SAMRS/2022/EU/MD/1

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu bola 759 844 eur a záujemcovia mohli žiadosti predkladať do 17. júna 2022. 

Informačný seminár k výzve, určený všetkým oprávneným žiadateľom zo Slovenskej republiky, ktorí pripravovali žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt delegovanej spolupráce EÚ, sa uskutočnil online, vo štvrtok 2. júna 2022 v čase od 8:30 do  10:30 hod.

Dňa 20. júna 2022 zverejnila SAMRS 2. kolo výzvy s výškou finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu 786 045,75 eur. Záujemcovia mohli žiadosti predkladať do pondelka 11. júla 2022, 12:00 hod. 

Vyhodnotenie výzvy

Komisia pre vyhodnocovanie žiadostí o dotácie Výzvy SAMRS/2022/EU/MD/1 – 2. kolo na svojom zasadnutí dňa 18. júla 2022 schválila žiadosť neziskovej organizácie Človek v ohrození o dotáciu na projekt delegovanej spolupráce EÚ s názvom Podpora EU pre lokálne médiá v Moldavskej republike. Žiadosť získala priemerný počet 79,33 bodov z maximálneho počtu 100 bodov, schválená dotácia na projekt predstavuje sumu 786 045,75 eur, koniec implementácie projektu musí byť naplánovaný najneskôr do 29. februára 2024.

Výzva pre lokálne médiá

Človek v ohrození, Kišiňov, 26. október 2022: prezentácia výzvy, určená miestnym prijímateľom - lokálnym moldavským médiám. Program prezentácie podmienok a výberových kritérií na spoluprácu: TU.