Projekt delegovanej spolupráce EÚ na podporu lokálnych médií v Moldavskej republike - SlovakAid

Projekt delegovanej spolupráce EÚ na podporu lokálnych médií v Moldavskej republike

O projekte

Projekt s názvom EU Support for Local Media Outlets in Moldova bude realizovaný v Moldavsku. Zameria sa na podporu vhodnejšieho prostredia pre lokálne médiá s cieľom posilniť ich kapacity, nezávislosť, udržateľnosť a profesionalitu, ako aj schopnosť produkovať kvalitný, na faktoch založený, vyvážený a spoľahlivý novinársky obsah. 

Projekt na podporu nezávislosti médií zároveň predstavuje prostriedok na tvorbu objektívneho spravodajstva a nástroj ochrany pred šírením dezinformácií, ktoré negatívne ovplyvňujú atmosféru vo verejnom diskurze.

Delegovaná spolupráca EÚ

Pre SAMRS pôjde o úplne prvý projekt delegovanej spolupráce EÚ a agentúra bude v pozícii vedúceho partnera. 

„Delegovaná spolupráca znamená, že subjekty, ktoré splnili náročné kritériá a prešli auditom Európskej komisie, môžu z jej poverenia dohliadať na realizáciu rozvojových projektov financovaných z fondov EÚ. Prvý projekt delegovanej spolupráce z prostriedkov Nástroja Európskeho Susedstva je pre SAMRS dôležitým míľnikom a zároveň výzvou. Som rád, že bude realizovaný práve v Moldavsku, ktoré je programovou krajinou SlovakAid a máme tu bohaté skúsenosti s rozvojovou spoluprácou,“ vysvetlil riaditeľ SAMRS, pán Tomáš Bokor.

„Získaním oprávnenia na realizáciu delegovanej spolupráce potvrdila SAMRS, že je dôveryhodným partnerom a má všetky predpoklady na efektívne administrovanie zverených finančných prostriedkov EÚ. Tento projekt v Moldavsku bude neoceniteľnou skúsenosťou pre SAMRS a zároveň predstavuje príležitosť pre slovenské subjekty podieľať sa na rozvojových aktivitách financovaných z rozpočtu EÚ,“ dodáva štátna tajomníčka slovenského rezortu zahraničia, pani Ingrid Brocková.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt delegovanej spolupráce EÚ

Dňa 20. mája 2022 zverejnila SAMRS výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt rozvojovej spolupráce SR v Moldavskej republike, ktorý je súčasťou projektu delegovanej spolupráce EÚ v Moldavsku: Podpora EÚ pre lokálne médiá v Moldavskej republike - SAMRS/2022/EU/MD/1

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 759 844 eur a záujemcovia môžu žiadosti predkladať do 17. júna 2022. 

Informačný seminár k výzve, určený všetkým oprávneným žiadateľom zo Slovenskej republiky, ktorí pripravujú žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt delegovanej spolupráce EÚ, sa uskutoční online, vo štvrtok 2. júna 2022 v čase od 8:30 do  10:30 hod.