Zverejnili sme prvú výzvu na projekt delegovanej spolupráce EÚ na podporu lokálnych médií v Moldavsku - SlovakAid

Zverejnili sme prvú výzvu na projekt delegovanej spolupráce EÚ na podporu lokálnych médií v Moldavsku

SAMRS dnes vyhlásila výzvu na projekt delegovanej spolupráce EÚ, ktorý bude realizovaný v Moldavsku. Zameria sa na podporu vhodnejšieho prostredia pre nezávislé lokálne médiá s cieľom podporiť ich kapacity, nezávislosť, udržateľnosť a profesionalitu, ako aj schopnosť produkovať kvalitný, na faktoch založený, vyvážený a spoľahlivý novinársky obsah. 

V Moldavsku tak budeme na základe v novembri 2021 podpísanej dohody realizovať úplne prvý projekt delegovanej spolupráce EÚ, kde bude agentúra v pozícii vedúceho partnera. Financovaný bude z prostriedkov Nástroja európskeho susedstva a pre SAMRS je dôležitým míľnikom a zároveň výzvou. Bude realizovaný práve v Moldavsku, ktoré je programovou krajinou SlovakAid a v ktorom máme bohaté skúsenosti s rozvojovou spoluprácou. 

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 759 844 eur. Záujemcovia môžu žiadosti predkladať do 17. júna 2022. 

Informačný seminár k výzve, určený všetkým oprávneným žiadateľom zo Slovenskej republiky, ktorí pripravujú žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt delegovanej spolupráce EÚ, sa uskutoční online, vo štvrtok 2. júna 2022 v čase od 8:30 do  10:30 hod.

Tešíme sa na spoluprácu!