Harmonogram výziev - SlovakAid

Harmonogram výziev

Indikatívny harmonogram výziev SlovakAid na rok 2022 zverejnený v januári 2022. 

V máji 2022 sme aktualizovali harmonogram doplnením urgentnej humanitárnej výzvy na zabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine (máj 2022) a výzvy na podporu budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií (august 2022). 

Harmonogram výziev obsahuje plánované obdobia na spracovanie potrebných procesov:

  • Formálna administratívna kontrola
  • Dožiadania a doplnenie žiadostí
  • Hodnotenie žiadostí externými odbornými hodnotiteľmi
  • Spracovanie a kontrola
  • Hodnotenie žiadostí členmi komisie
  • Zasadnutia hodnotiacich komisií
  • Rozhodnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Predpokladaný podpis zmluvy
  • Predpokladaný začiatok implementácie projektu.

Zverejnený harmonogram má indikatívny charakter.

*V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova
** AL: Albánsko, BaH: Bosna a Hercegovina, MNE: Čierna Hora, MK: Severné Macedónsko, SRB: Srbsko, KS: Kosovo*