Harmonogram výziev - SlovakAid

Harmonogram výziev

Harmonogram výziev obsahuje plánované obdobia na spracovanie potrebných procesov:

  • Formálna administratívna kontrola
  • Dožiadania a doplnenie žiadostí
  • Hodnotenie žiadostí externými odbornými hodnotiteľmi
  • Spracovanie a kontrola
  • Hodnotenie žiadostí členmi komisie
  • Zasadnutia hodnotiacich komisií
  • Rozhodnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Predpokladaný podpis zmluvy
  • Predpokladaný začiatok implementácie projektu.

Zverejnený harmonogram má indikatívny charakter.

*V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova
** AL: Albánsko, BaH: Bosna a Hercegovina, MNE: Čierna Hora, MK: Severné Macedónsko, SRB: Srbsko, KS: Kosovo*