Harmonogram výziev - SlovakAid

 

 

Harmonogram výziev

Harmonogram výziev obsahuje plánované obdobia na spracovanie potrebných procesov:

  • Formálna administratívna kontrola
  • Dožiadania a doplnenie žiadostí
  • Hodnotenie žiadostí SAMRS, externými odbornými hodnotiteľmi a zastupiteľskými úradmi
  • Hodnotenie žiadostí členmi komisie
  • Spracovanie a kontrola
  • Zasadnutie Hodnotiacej komisie MZVEZ SR
  • Rozhodnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zverejnený harmonogram má indikatívny charakter.
V roku 2023 bolo zverejnených všetkých 12 dotačných výziev, indikovaných v harmonograme.