Call schedule - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Call schedule

Harmonogram výziev obsahuje plánované obdobia na spracovanie potrebných procesov:

  • Formálna administratívna kontrola
  • Dožiadania a doplnenie žiadostí
  • Hodnotenie žiadostí
  • Spracovanie a kontrola
  • Hodnotenie členov komisie
  • Zasadnutia hodnotiacich komisií
  • Rozhodnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Predpokladaný podpis zmluvy
  • Predpokladaný začiatok implementácie projektu.

Zverejnený harmonogram má indikatívny charakter.