Archív Informačné dni - SlovakAid

Informačné dni

INFORMAČNÝ DEŇ SAMRS 2024

k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, vyhláseným v roku 2024

INŠTRUKTÁŽNY SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV 2023

Manažment schválených projektov výziev SAMRS/2023

INFORMAČNÝ DEŇ SAMRS 2023

k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, vyhláseným v roku 2023

INŠTRUKTÁŽNY SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV 2022

Manažment schválených projektov výziev SAMRS/2022

INFORMAČNÝ SEMINÁR 2.6.2022: delegovaná spolupráca EÚ, Moldavsko

k výzve SAMRS/2022/EU/MD/1

INFORMAČNÉ DNI SAMRS 2022

k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, vyhláseným v roku 2022 (+prezentácie a dokumenty)

INŠTRUKTÁŽNY SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV 2021

Manažment schválených projektov výziev SAMRS/2021

INFORMAČNÉ DNI 2021

Informácie a prezentácie z online seminára a diskusie k výzvam SlovakAid 2021

INFORMAČNÉ DNI 2020

Informácie a dokumenty z informačných dní

INFORMAČNÉ SEMINÁRE 2020

Informácie a dokumenty zo školenia pre prijímateľov.