INFORMAČNÉ DNI 2020 - SlovakAid

INFORMAČNÉ DNI 2020

Počas februára sme usporiadali dva informačné dni (4. a 17.), v rámci ktorých sme záujemcom o granty SlovakAid prezentovali jednotlivé aktuálne vyhlásené výzvy.

Už 20. januára sme zverejnili prvých sedem výziev s celkovým rozpočtom 3,3 milióna €, so zameraním na humanitárnu pomoc v Južnom Sudáne, Sýrii, Iraku, Libanone, Jordánsku a na Ukrajine, a na rozvojovú spoluprácu a intervencie v Moldavsku, Gruzínsku, Afganistane a krajinách západného Balkánu. Ďalšie tri výzvy zamerané na rozvojovú spoluprácu (podpora globálneho a rozvojového vzdelávania, podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike a podpora nových podnikateľských partnerstiev) s celkovým rozpočtom 1,1 milióna € sme zverejnili 27. januára. Začiatkom februára nasledovali dve výzvy na podporu slovenských subjektov, ktorým boli schválené finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie (s rozpočtom 80 tisíc €), a na budovanie kapacít slovenských rozvojových organizácií (s rozpočtom 150 tisíc €). A ako posledné sme 10. februára zverejnili dve výzvy na podporu rozvojových investícií v Keni pre oblasti vzdelávania, zdravotníctva, potravinovej bezpečnosti a podpory podnikania (s rozpočtom 500 tis. €) a na strategickú podporu dlhodobých rozvojových intervencií v Keni v oblasti odborného vzdelávania v kontexte tvorby pracovných miest a následným zamestnaním (FÁZA 1: 2020-2022 s rozpočtom 600 tisíc €), FÁZA 2: 2023-2025 s rozpočtom 400 tisíc €).

Prezentácie našich kolegov ku 14 výzvam, ktoré odzneli počas informačných dní, prinášame online na stiahnutie nižšie v časti Dokumenty.