Archív výziev - SlovakAid

1: Výzvy SlovakAid 2020

SAMRS vyhlásila v roku 2020 celkom 16 výziev na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR.

SAMRS/2020/HUM/1

Stredný a Blízky východ a Južný Sudán

SAMRS/2020/HUM/2

Krajiny ODA SR zasiahnuté pandémiou COVID-19

SAMRS/2020/HUM/3

Krajiny ODA SR zasiahnuté pandémiou COVID-19

SAMRS/2020/SSA/1

Podpora intervencií v Subsaharskej Afrike.

SAMRS/2020/PPP/1

Program podnikateľských partnerstiev.

SAMRS/2020/ZB/1

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

SAMRS/2020/RV/1

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

SAMRS/2020/EK/1

Spolufinancovanie projektov EK.

SAMRS/2020/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov dobrovoľníkov.

SAMRS/2020/ST/KE/1

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike !ZRUŠENÁ 3/4/2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19!

SAMRS/2020/KE/1

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2020/UA/1

Podpora pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

SAMRS/2020/AFG/1

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane

SAMRS/2020/MD/1

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2020/GE/1

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2020/BK/1

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií.

2: Výzvy SlovakAid 2019

SAMRS vyhlásila v roku 2019 celkom 14 výziev na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR.

SAMRS/2019/PPP2

Podpora nových podnikateľských partnerstiev – Príprava.

SAMRS/2019/BK/1

Program budovania kapacít a partnerstiev.

SAMRS/2019/RV

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania.

SAMRS/2019/EK

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci nástrojov EK prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania.

SAMRS/2019/PPP

Podpora nových podnikateľských partnerstiev.

SAMRS/2019/D

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín.

SAMRS/2019/UA

Podpora odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu prostredníctvom poskytovania humanitárnej pomoci (Ukrajina).

AMRS/2019/HUM

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej a humanitárnej krízy v regióne Stredného a Blízkeho východu a v Južnom Sudáne.

SAMRS/2019/AFG

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane.

SAMRS/2019/SSA

Podpora rozvojových intervencií vo Východnej subsaharskej Afrike.

SAMRS/2019/KE

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike.

SAMRS/2019/MD

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike.

SAMRS/2019/ZB

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne.

SAMRS/2019/VP

Podpora krajín Východného partnerstva (Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko).

3: Výzvy SlovakAid 2018

4: Výzvy SlovakAid 2017

5: Výzvy SlovakAid 2016