Archív výziev - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Výzvy SlovakAid 2021

⸎ INFO 👉 Štatút Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu a pre vyhodnocovanie ponúk na zadanie zákazky na rozvojovú spoluprácu

SAMRS/2021/EK/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2021/SSA/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Etiópia, Južný Sudán, Keňa1, Rwanda, Tanzánia a Uganda)

SAMRS/2021/PPP/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2021/RV/1 otvorená do 8. marca 2021

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

SAMRS/2021/UA/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine

SAMRS/2021/ZB/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Severné Macedónsko, Srbsko)

SAMRS/2021/GE/1 otvorené do 22. marca 2021

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2021/MD/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2021/KE/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2021/HUM/1 otvorená do 8. marca 2021

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria).

SAMRS/2021/D/1 otvorená do 1. marca 2021

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín.

Výzvy SlovakAid 2020

SAMRS vyhlásila v roku 2020 celkom 16 výziev na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR.

SAMRS/2020/HUM/1

Stredný a Blízky východ a Južný Sudán

SAMRS/2020/HUM/2

Krajiny ODA SR zasiahnuté pandémiou COVID-19

SAMRS/2020/HUM/3

Krajiny ODA SR zasiahnuté pandémiou COVID-19

SAMRS/2020/SSA/1

Podpora intervencií v Subsaharskej Afrike.

SAMRS/2020/PPP/1

Program podnikateľských partnerstiev.

SAMRS/2020/ZB/1

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

SAMRS/2020/RV/1

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

SAMRS/2020/EK/1

Spolufinancovanie projektov EK.

SAMRS/2020/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov dobrovoľníkov.

SAMRS/2020/ST/KE/1

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike !ZRUŠENÁ 3/4/2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19!

SAMRS/2020/KE/1

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2020/UA/1

Podpora pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

SAMRS/2020/AFG/1

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane

SAMRS/2020/MD/1

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2020/GE/1

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2020/BK/1

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií.

Odborníci: externí hodnotitelia

Otvorená výzva (do 31.3.2021) na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie.

Výzvy SlovakAid 2019

SAMRS vyhlásila v roku 2019 celkom 14 výziev na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR.

SAMRS/2019/PPP2

Podpora nových podnikateľských partnerstiev – Príprava.

SAMRS/2019/BK/1

Program budovania kapacít a partnerstiev.

SAMRS/2019/RV

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania.

SAMRS/2019/EK

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci nástrojov EK prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania.

SAMRS/2019/PPP

Podpora nových podnikateľských partnerstiev.

SAMRS/2019/D

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín.

SAMRS/2019/UA

Podpora odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu prostredníctvom poskytovania humanitárnej pomoci (Ukrajina).

SAMRS/2019/HUM

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej a humanitárnej krízy v regióne Stredného a Blízkeho východu a v Južnom Sudáne.

SAMRS/2019/AFG

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane.

SAMRS/2019/SSA

Podpora rozvojových intervencií vo Východnej subsaharskej Afrike.

SAMRS/2019/KE

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike.

SAMRS/2019/MD

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike.

SAMRS/2019/ZB

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne.

SAMRS/2019/VP

Podpora krajín Východného partnerstva (Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko).

Výzvy SlovakAid 2018

Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti: RV 2018/2

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania.

Program odovzdávania skúseností: VP 2018/2

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu odovzdávania skúseností: Ukrajina

Program humanitárnej pomoci: SSD 2018/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci Programu humanitárnej pomoci: Južný Sudán.

Humanitárna pomoc: SYR 2018/1

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci humanitárnej pomoci: Sýria.

EÚ kofinancované projekty: EK 2018/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na spolufinancované projekty.

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov: D 2018/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR.

Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti: RV 2018/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania.

Program budovania kapacít a partnerstiev: BK 2018/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu budovania kapacít a partnerstiev.

Program podnikateľských partnerstiev: PPP 2018/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu podnikateľských partnerstiev.

Program odovzdávania skúseností: VP 2018/1 a ZB 2018/1

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu odovzdávania skúseností: Východné partnerstvo (Bielorusko, Gruzínsko, Ukrajina), Západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo).

Program rozvojových intervencií: AFG 2018/1, KE 2018/1 a MD 2018/1

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Moldavsko.

SAMRS/OH/2019

Výzva (do 17.12.2019) na odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce.

OH 2018/4

Výzva na odborných hodnotiteľov pre projekty budovania kapacít a kofinancované projekty EÚ.

OH 2018/3

Výzva na odborných hodnotiteľov pre humanitárne projekty.

OH 2018/2

Výzva na odborných hodnotiteľov pre projekty Podpory podnikateľských partnerstiev.

OH 2018/1

Výzva na odborných hodnotiteľov projektov realizovaných v krajinách: Keňa, Afganistan, Moldavsko, Východného partnerstva a Západného Balkánu.

Výzvy SlovakAid 2017

Rozvojové vzdelávanie: SAMRS/2017/RV/2

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania.

Program humanitárnej pomoci: SAMRS/2017/SYR/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci SR, v súvislosti s migračnou a utečeneckou krízou v roku 2017: Sýria.

Program humanitárnej pomoci: SAMRS/2017/SSD/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu humanitárnej pomoci: Južný Sudán.

Program budovania kapacít: SAMRS/2017/BK/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu budovania kapacít.

EÚ kofinancované projekty: SAMRS/2017/EK/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na spolufinancované projekty.

Rozvojové vzdelávanie: SAMRS/2017/RV/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania.

Program vysielania dobrovoľníkov: SAMRS/2017/D/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR.

Program podnikateľských partnerstiev: SAMRS/2017/PPP/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu podnikateľských partnerstiev.

Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností: SAMRS/2017/AFG/1, SAMRS/2017/KE/1, SAMRS/2017/MD/1, SAMRS/2017/UA/1, SAMRS/2017/VP/1 a SAMRS/2017/ZB/1

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Moldavsko a v rámci programu odovzdávania skúseností: Ukrajina, Východné partnerstvo, Západný Balkán.

Výzvy SlovakAid 2016

EÚ kofinancované projekty: SAMRS/2016/EK/2

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských organizácií, schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie.

EÚ kofinancované projekty: SAMRS/2016/EK/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských organizácií, schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie.

Humanitárna pomoc: SAMRS/2016/SYR/2

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci SR v súvislosti s utečeneckou krízou v roku 2016: Sýria a región Blízkeho a Stredného východu.

Humanitárna pomoc: SAMRS/2016/SYR/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci SR v súvislosti s migračnou a utečeneckou krízou v roku 2016: Sýria.

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov: SAMRS/2016/D/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR.

Rozvojové vzdelávanie: SAMRS/2016/RV/1

Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu na projekty rozvojovej spolupráce SR.

Program podnikateľských partnerstiev: SAMRS/2016/SU/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci programu podnikateľských partnerstiev.

Program podnikateľských partnerstiev: SAMRS/2016/PPP/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci programu podnikateľských partnerstiev.

Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností: SAMRS/2016/AFG/1, SAMRS/2016/KE/1, SAMRS/2016/SSD/1, SAMRS/2016/MD/1, SAMRS/2016/UA/1, SAMRS/2016/VP/1 a SAMRS/2016/ZB/1

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Južný Sudán, Moldavsko a dovzdávania skúseností: Ukrajina, Východné partnerstvo, Západný Balkán.

Výzvy SlovakAid 2015

Grantové výzvy 2015

Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie, vyhlásené v roku 2015.

Výzvy SlovakAid 2014

Grantové výzvy 2014

Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie, vyhlásené v roku 2014.