SAMRS/OH/2019 - SlovakAid

SAMRS/OH/2019

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 17.12.2018 výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce:

Výzva na odborných hodnotiteľov SAMRS/OH/2019

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH    (doc)
Príloha č. 2 - Súhlas so spracovaním osobných údajov   (doc)
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie  (doc)
Príloha č. 4 - Výber sektorovej priority 

Žiadosť (spolu s prílohami) je možné posielať do 17.12.2019 na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7
811 04 Bratislava