Výzvy - SlovakAid

Aktuálne vyhlásené výzvy

Aktuálne vyhlásené výzvy

SAMRS/2021/EK/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2021/SSA/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Etiópia, Južný Sudán, Keňa1, Rwanda, Tanzánia a Uganda)

SAMRS/2021/PPP/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2021/RV/1 otvorená do 8. marca 2021

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

SAMRS/2021/UA/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine

SAMRS/2021/ZB/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Severné Macedónsko, Srbsko)

SAMRS/2021/GE/1 otvorené do 22. marca 2021

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2021/MD/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2021/KE/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2021/HUM/1 otvorená do 8. marca 2021

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria).

SAMRS/2021/D/1 otvorená do 1. marca 2021

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín.

Odborníci: externí hodnotitelia

Otvorená výzva (do 31.3.2021) na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie.

Archív výziev

SAMRS/2019/VP

Podpora krajín Východného partnerstva (Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko).

SAMRS/2020/HUM/1

Stredný a Blízky východ a Južný Sudán

SAMRS/2020/HUM/2

Krajiny ODA SR zasiahnuté pandémiou COVID-19

SAMRS/2020/HUM/3

Krajiny ODA SR zasiahnuté pandémiou COVID-19

SAMRS/2020/SSA/1

Podpora intervencií v Subsaharskej Afrike.

SAMRS/2020/PPP/1

Program podnikateľských partnerstiev.

SAMRS/2020/ZB/1

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

SAMRS/2020/RV/1

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

SAMRS/2020/EK/1

Spolufinancovanie projektov EK.

SAMRS/2020/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov dobrovoľníkov.

SAMRS/2020/ST/KE/1

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike !ZRUŠENÁ 3/4/2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19!

SAMRS/2020/KE/1

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2020/UA/1

Podpora pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

SAMRS/2020/AFG/1

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane

SAMRS/2020/MD/1

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2020/GE/1

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2020/BK/1

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií.