Archív Medzinárodná spolupráca - SlovakAid

Medzinárodná spolupráca

UNDP

UNDP – spolupráca a Slovak Challenge Fund

UNESCO

Projekt spolupráce v oblasti vodného hospodárstva.

USAID

Spolupráca SlovakAid a USAID od roku 2018.