USAID - SlovakAid

USAID

Memorandum o porozumení

Dňa 14. novembra 2018 bolo podpísané vo Washingtone D.C. prvé bilaterálne Memorandum o porozumení medzi vládou Spojených štátov amerických, konajúcou prostredníctvom rozvojovej agentúry USAID a MZVaEZ SR v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce.

Slovenská republika bola prvou krajinou z bývalých prijímateľov americkej rozvojovej pomoci v regióne strednej a juhovýchodnej Európy, s ktorou administratíva USA uzavrela takúto dohodu. Obe krajiny podpisom memoranda naštartovali praktickú spoluprácu prostredníctvom spoločných projektov v regióne západného Balkánu a v krajinách Východného partnerstva.

V súčasnosti sa v rámci memoranda o porozumení realizujú projekty v Moldavsku prostredníctvom finančného príspevku SlovakAid (Program „Comunitatea Mea“ - päťročný rozvojový program USAID (2018-2023), implementovaný organizáciou IREX v Moldavsku) a v Severnom Macedónsku formou spolufinancovania projektu „Národný konvent o EÚ v Severnom Macedónsku“ zo strany USAID.