Kontakt - SlovakAid

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SlovakAid

Sídlo a korešpondenčná adresa :

Pražská 7

811 04 Bratislava

Team SAMRS

Tomáš Bokor, MSc.

Vyštudoval politológiu na Central European University v Budapešti a rozvojové štúdiá na London School of Economics. Viac ako 11 rokov pôsobil v slovenských a medzinárodných inštitúciách a mimovládnych organizáciách (UNDP, Človek v ohrození, Oxfam, Handicap International, Terrre des hommes a Solidarites International). Štyri roky pracoval v Južnom Sudáne a tri roky v Iraku ako koordinátor rozvojových a humanitárnych programov a neskôr riaditeľ misie. Riaditeľom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu sa stal v októbri 2021.

Organizačné oddelenie

Sabina Slimáková, M.A.

Vedúca organizačného oddelenia

Eva Hypíková

Asistentka

Mgr. Marta Jašureková

Manažérka pre verejnú informovanosť

Projektové oddelenie

Mgr. Renáta Mezeiová

Vedúca projektového oddelenia

Mgr. Anna-Mária Benková, PhD.

Projektová a finančná manažérka pre Moldavsko - rozvojová pomoc a strategické partnerstvá - výzva 2023 a Gruzínsko - výzva 2023

Ing. Ján Chovan

Projektový a finančný manažérk pre mikrogranty (GE, MD, KE, MK, IQ, LB)

Ing. Sabina Bacigalová

Projektová a finančná manažérka pre Gruzínsko, Ukrajinu - rozvojovú spoluprácu - výzva 2021 a humanitárna výzva UA 2022 a 2023

MSc. Rastislav Bílik

Projektový a finančný manažér pre humanitárnu pomoc a západný Balkán

Mgr. Zuzana Kubalíková

Projektová a finančná manažérka pre Keňu, Subsaharskú Afriku, rozvojové vzdelávanie a spoločné programovanie

Ing. Marianna Šadibolová

Projektová a finančná manažérka pre SSE a mikrogranty (UA, BaH, AL, SRB, MNE, KS)

Ing. Jakub Šimek

Projektový a finančný manažér pre projekty PPP, projekty budovania kapacít a projekty spolufinancované EK

Mgr. Nina Lacová

Projektová a finančná manažérka pre dobrovoľnícke projekty a finančné príspevky

Rozvojoví diplomati SlovakAid (MZVEZ SR)

Moldavská republika: MSc. Veronika Trebulová

Rozvojová diplomatka, ZÚ Kišinev

Kenská republika: Denisa Močková, MSc.

Rozvojová diplomatka, ZÚ Nairobi

Gruzínsko: RNDr. Zuzana Pálošová, PhD.

Rozvojová diplomatka, ZÚ Tbilisi

Delegovaná spolupráca EÚ

Ing. Eva Pružincová

Projektová a finančná koordinátorka pre EU DEL Moldavsko

Michaela Kukučková, BA. PgDip.

Projektová a finančná koordinátorka pre EU DEL IYBA - SEED

Ing. Gabriela Barzíková

Finančná manažérka EU DEL IYBA - SEED

Napíšte nám

    kontakt