Kontakt - SlovakAid
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SlovakAid

Sídlo a korešpondenčná adresa :

Pražská 7

811 04 Bratislava

Team SAMRS

Lucia Kišš, MSc.

Predtým pracovala viac ako päť rokov na ministerstve vnútra, kde pôsobila ako riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a zodpovedala za efektívnu implementáciu časti operačného programu Ľudské zdroje (450 mil. EUR). Má skúsenosti z práce v Európskej Komisii a mimovládnom sektore z Bruselu. V Indonézii pracovala pre Európsku delegáciu v oblasti obchodu a na odbore prípravy projektov v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM). Vyštudovala magisterské štúdium v medzinárodnom rozvoji a migrácii na University of Oxford. Červený diplom má z medzinárodných vzťahov a politológie z University of Birmingham.

Riaditeľka

Organizačné oddelenie

Sabina Slimáková, M.A.

Vedúca organizačného oddelenia

Silvia Chomová

Ing. Jitka Navrátilová

Ekonómka a rozpočtárka

Mgr. Janka Summer

Účtovníčka a mzdárka

Mgr. Marta Jašureková

Manažérka pre verejnú informovanosť

Mgr. Miroslava Garajová

Majetkárka a personalistka

Projektové oddelenie

Mgr. Renáta Mezeiová

Vedúca projektového oddelenia

MSc. Veronika Trebulová

Projektová a finančná manažérka Moldavsko, Humanitárna pomoc Ukrajina a V4 projekt

Ing. Lívia Siváčková

Projektová a finančná manažérka Mikrogranty

Mgr. Katarína Kucharik Jarošová

Projektová a finančná manažérka - Dobrovoľníci

Denisa Močková, MSc.

Projektová a finančná manažérka pre Keňu, región východnej subsaharskej Afriky a Globálne rozvojové vzdelávanie

Ing. Jakub Šimek

Projektový a finančný manažér - Program podnikateľských partnerstiev, Afganistan a projekty humanitárnej pomoci COVID-19

Ing. Noémi Nálepková

Projektová a finančná manažérka - Budovanie kapacít rozvojových organizácií a EÚ kofinancované projekty, Východné Partnerstvo

Mgr. Lukáš Zamborský

Manažér pre metodiku

Rastislav Bílik, MSc.

Projektový a finančný manažér - Projekty humanitárnej pomoci a COVID-19 a Krajiny západného Balkánu

Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy – Sharing Slovak Expertise (SSE)

Ing. Veronika Basta

Kontaktný bod pre Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy

Alexandra Šarinová, M.A.

Kontaktný bod pre Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy

Rozvojoví diplomati SlovakAid (MZVEZ SR)

Moldavská republika: Mgr. Maroš Kramár

Rozvojový diplomat, ZÚ Kišinev

Kenská republika: Mgr. Petra Poľašková

Rozvojová diplomatka, ZÚ Nairobi

Gruzínsko: RNDr. Zuzana Pálošová, PhD.

Rozvojová diplomatka, ZÚ Tbilisi

Napíšte nám