Kontakt - SlovakAid
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SlovakAid

Sídlo a korešpondenčná adresa :

Pražská 7

811 04 Bratislava

Team SAMRS

Lucia Kišš, MSc.

Lucia Kišš vedie Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) od roku 2018. Predtým pracovala viac ako päť rokov na ministerstve vnútra SR, kde pôsobila ako riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a zodpovedala za efektívnu implementáciu časti operačného programu Ľudské zdroje (450 mil. EUR). Má skúsenosti z práce v Európskej Komisii a mimovládnom sektore z Bruselu. V Indonézii pracovala pre Európsku delegáciu v oblasti obchodu a na odbore prípravy projektov v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM). Vyštudovala magisterské štúdium v medzinárodnom rozvoji a migrácii na University of Oxford, UK. Červený diplom má z medzinárodných vzťahov a politológie z University of Birmingham, UK.

Riaditeľka

Organizačné oddelenie

Sabina Slimáková, M.A.

Vedúca organizačného oddelenia

Silvia Chomová

Ing. Jitka Navrátilová

Ekonómka a rozpočtárka

Mgr. Janka Summer

Účtovníčka a mzdárka

Mgr. Marta Jašureková

Manažérka pre verejnú informovanosť

Mgr. Miroslava Garajová

Majetkárka a personalistka

Projektové oddelenie

Mgr. Renáta Mezeiová

Vedúca projektového oddelenia

MSc. Veronika Trebulová

Projektová a finančná manažérka pre Moldavsko, Humanitárnu pomoc Ukrajine a V4 projekt

Ing. Lívia Siváčková

Projektová a finančná manažérka pre Mikrogranty

Mgr. Katarína Kucharik Jarošová

Projektová a finančná manažérka pre Dobrovoľnícke projekty

Denisa Močková, MSc.

Projektová a finančná manažérka pre Keňu, región východnej subsaharskej Afriky a Globálne rozvojové vzdelávanie

Ing. Jakub Šimek

Projektový a finančný manažér pre Program podnikateľských partnerstiev, Afganistan a projekty humanitárnej pomoci COVID-19

Ing. Noémi Nálepková

Projektová a finančná manažérka pre Budovanie kapacít rozvojových organizácií a EÚ kofinancované projekty, Východné Partnerstvo

Mgr. Lukáš Zamborský

Manažér pre metodiku

Rastislav Bílik, MSc.

Projektový a finančný manažér pre Projekty humanitárnej pomoci a COVID-19 a Krajiny západného Balkánu

Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy – Sharing Slovak Expertise (SSE)

Ing. Veronika Basta

Kontaktný bod pre Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy

Alexandra Šarinová, M.A.

Kontaktný bod pre Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy

Rozvojoví diplomati SlovakAid (MZVEZ SR)

Moldavská republika: Mgr. Maroš Kramár

Rozvojový diplomat, ZÚ Kišinev

Kenská republika: Mgr. Petra Poľašková

Rozvojová diplomatka, ZÚ Nairobi

Gruzínsko: RNDr. Zuzana Pálošová, PhD.

Rozvojová diplomatka, ZÚ Tbilisi

Napíšte nám