Kontakt - SlovakAid
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SlovakAid

Sídlo a korešpondenčná adresa :

Pražská 7

811 04 Bratislava

Team SAMRS

Tomáš Bokor, MSc.

Vyštudoval politológiu na Central European University v Budapešti a rozvojové štúdiá na London School of Economics. Viac ako 11 rokov pôsobil v slovenských a medzinárodných inštitúciách a mimovládnych organizáciách (UNDP, Človek v ohrození, Oxfam, Handicap International, Terrre des hommes a Solidarites International). Štyri roky pracoval v Južnom Sudáne a tri roky v Iraku ako koordinátor rozvojových a humanitárnych programov a neskôr riaditeľ misie. Riaditeľom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu sa stal v októbri 2021.

Organizačné oddelenie

Sabina Slimáková, M.A.

Vedúca organizačného oddelenia

Eva Hypíková

Asistentka

Mgr. Marta Jašureková

Manažérka pre verejnú informovanosť

Projektové oddelenie

Mgr. Renáta Mezeiová

Vedúca projektového oddelenia

Mgr. Maroš Kramár

Projektový a finančný manažér pre Moldavsko, humanitárnu pomoc pre Ukrajinu 2020, V4 projekt v Keni, UNDP, UNESCO a USAID, podnikateľské partnerstvá a projekty spolufinancované EK

Ing. Lívia Siváčková

Projektová a finančná manažérka pre mikrogranty

Ing. Sabina Burešová

Projektová a finančná manažérka pre Gruzínsko, Ukrajinu - rozvojovú spoluprácu -výzva 2021 a humanitárna výzva 2022, a budovanie kapacít

Denisa Močková, MSc.

Projektová a finančná manažérka pre Keňu, Subsaharskú Afriku, rozvojové vzdelávanie a spoločné programovanie

Projektový a finančný manažér pre humanitárnu pomoc a západný Balkán

Zuzana Kubalíková, Bc.

Projektová a finančná manažérka pre dobrovoľnícke projekty a finančné príspevky

Ing. Marianna Šadibolová

Projektová a finančná manažérka pre SSE a mikrogranty

Rozvojoví diplomati SlovakAid (MZVEZ SR)

Moldavská republika: MSc. Veronika Trebulová

Rozvojová diplomatka, ZÚ Kišinev

Kenská republika: Mgr. Petra Poľašková

Rozvojová diplomatka, ZÚ Nairobi

Gruzínsko: RNDr. Zuzana Pálošová, PhD.

Rozvojová diplomatka, ZÚ Tbilisi

Delegovaná spolupráca EÚ

Ing. Eva Pružincová

Projektová a finančná koordinátorka

Napíšte nám

    kontakt