Kontakt - SlovakAid
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SlovakAid

Sídlo a korešpondenčná adresa :

Pražská 7

811 04 Bratislava

Team SAMRS

Lucia Kišš, MSc.

Lucia Kišš vedie Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) od roku 2018. Predtým pracovala viac ako päť rokov na ministerstve vnútra SR, kde pôsobila ako riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a zodpovedala za efektívnu implementáciu časti operačného programu Ľudské zdroje (450 mil. EUR). Má skúsenosti z práce v Európskej Komisii a mimovládnom sektore z Bruselu. V Indonézii pracovala pre Európsku delegáciu v oblasti obchodu a na odbore prípravy projektov v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM). Vyštudovala magisterské štúdium v medzinárodnom rozvoji a migrácii na University of Oxford, UK. Červený diplom má z medzinárodných vzťahov a politológie z University of Birmingham, UK.

Riaditeľka

Organizačné oddelenie

Sabina Slimáková, M.A.

Vedúca organizačného oddelenia

Silvia Chomová

Mgr. Marta Jašureková

Manažérka pre verejnú informovanosť

Projektové oddelenie

Mgr. Renáta Mezeiová

Vedúca projektového oddelenia

MSc. Veronika Trebulová

Projektová a finančná manažérka pre MD, humanitárnu pomoc UA, V4 projekt v KE, UNDP, UNESCO a USAID

Ing. Lívia Siváčková

Projektová a finančná manažérka pre mikrogranty

Mgr. Katarína Kucharik Jarošová

Projektová a finančná manažérka pre dobrovoľnícke projekty, Východné partnerstvo (GE, MD, UA), projekty spolufinancované EK a budovanie kapacít

Denisa Močková, MSc.

Projektová a finančná manažérka pre KE, SSA, rozvojové vzdelávanie a Spoločné programovanie v KE

Ing. Jakub Šimek

Projektový a finančný manažér pre AFG, Program podnikateľských partnerstiev a projekty Eximbanky

Rastislav Bílik, MSc.

Projektový a finančný manažér pre humanitárnu pomoc a západný Balkán

Alexandra Šarinová, M.A.

Projektová a finančná manažérka pre SSE a mikrogranty

Rozvojoví diplomati SlovakAid (MZVEZ SR)

Moldavská republika: Mgr. Maroš Kramár

Rozvojový diplomat, ZÚ Kišinev

Kenská republika: Mgr. Petra Poľašková

Rozvojová diplomatka, ZÚ Nairobi

Gruzínsko: RNDr. Zuzana Pálošová, PhD.

Rozvojová diplomatka, ZÚ Tbilisi

Napíšte nám

    kontakt