UNDP - SlovakAid

UNDP

 V decembri 2021 uzatvorilo MZVEZ SR s UNDP Partnerstvo pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja (SDGs) na obdobie rokov 2022-2024.

Toto, v poradí piate partnerstvo, nadväzuje na predošlú spoluprácu s UNDP (od roku 2003) a zameriava sa na efektívne zapájanie slovenských podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce najmä na západnom Balkáne a v krajinách Východného partnerstva EÚ, ako aj na podporu reformy bezpečnostného sektora na západnom Balkáne.

SAMRS spolupracuje s UNDP a MZVEZ SR na rozvoji nástrojov pre podporu zapájania súkromného sektora do rozvojovej spolupráce - aktuálne UNDP Slovak Challenge Fund, v minulosti to bol projekt Rozvojmajstri.

Slovak Challenge Fund

Predstavuje podporu pri zapájaní slovenského podnikateľského sektora do udržateľného rozvoja vo vybraných partnerských krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva.

Slovak Challenge fund je určený pre slovenské malé a stredné podniky a podporuje projekty, ktoré predstavujú inovatívne slovenské podnikateľské zámery (ktoré sú využiteľné naprieč sektormi a regiónmi), udržateľné využívanie  prírodných zdrojov, inovácie v oblasti poľnohospodárstva, elektronická správa vecí verejných. Zdrojmi financovania sú Grantová schéma Rozvojového programu OSN (UNDP) a finančné prostriedky rozvojovej spolupráce SR prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.  

Rozvojmajstri

SAMRS spolupracovala s UNDP, MZVEZ SR, MF SR a konzultačnou spoločnosťou Aspiro, ktorá mala na starosti už ukončený projekt Rozvojmajstri.

V roku 2020 sme riešili rozšírenie databázy podnikateľov a úpravu portfólia firiem v kontexte pandémie COVID-19. Taktiež sme prepojili s tímom Rozvojmajstri viaceré firmy, ktoré sa zaujímali o rozvojovú spoluprácu a ponúkali svoje riešenia v kontexte prebiehajúcej pandémie. Bola aktualizovaná databáza slovenských firiem, ktoré majú záujem a potenciál zapájať sa do rozvojovej spolupráce cez účasť v medzinárodných tendroch rozvojových inštitúcií a EÚ.