ŠKOLENIA: Ako uspieť v medzinárodných tendroch a projektoch rozvojovej pomoci - SlovakAid

ŠKOLENIA: Ako uspieť v medzinárodných tendroch a projektoch rozvojovej pomoci

Online webináre zamerané na pomoc súkromnému sektoru pri zapájaní sa do projektov rozvojovej spolupráce

Webináre sú organizované spoločnosťou Aspiro v rámci platformy Rozvojmajstri a na základe kontraktu s UNDP a MZVaEZ SR.

Informácia o online školeniach

Zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce je v súčasností jednou z kľúčových oblastí, ktoré využívajú donorské krajiny na dosiahnutie udržateľných rozvojových cieľov. Súkromný sektor zohráva nezastupiteľnú úlohu pri príprave a implementácií množstva projektov. Firmám však často chýbajú skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov ako aj znalosti špecifických princípov obstarávania rôznych inštitúcií, čo znižuje ich šancu v často veľmi konkurenčnom prostredí.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR v rámci podpory súkromného sektora v tejto oblasti spolupracuje, okrem iných, s Rozvojovým programom OSN (UNDP). Jednou z aktivít spolupráce je program Rozvojmajstri, ktorého cieľom je priama podpora slovenského súkromného sektora pri jeho snahe o zapojenie sa do medzinárodného rozvojového trhu prostredníctvom obstarávaní, predovšetkým na úrovni Európskej únie, medzinárodných finančných inštitúcií a UNDP. Rozvojmajstri predstavujú ucelený logický komplex aktivít, kam patria nižšie popísané školenia, priame konzultácie a koučing firiem, aktívna identifikácia slovenských firiem a konzultantov, ktorí majú záujem o zapojenie sa do rozvojovej pomoci. Zároveň Rozvojmajstri ponúkajú súčinnosť pri identifikácii vyhlásených projektov, ale aj tých, ktoré sa nachádzajú ešte len v štádiu prípravy a môžu byť zaujímavé pre slovenské firmy. Výsledkom činnosti je napríklad vytvorenie a pravidelné aktualizovanie firiem v tzv. Slovak Development Business Portfolio (SDBP) a identifikácia projektov financovaných z rozpočtu EÚ, ktorá je firmám zasielaná na pravidelnej báze. 

Pripravované webináre – zvýšenie šance na úspech

V rámci platformy Rozvojmajstri pripravujeme dve online školenia, ktorých ambíciou je napomôcť firmám uspieť  v medzinárodných tendroch a projektoch rozvojovej pomoci. Na školení sa naučíte:

➢ základné princípy a pravidlá účasti na projektoch financovaných EÚ, 

➢ ako identifikovať relevantné projekty a tendre,

➢ ako zvýšiť šance na úspech pri tendrovaní,

➢ ako vytvárať konzorciá – schopnosť takticky uvažovať a ťažiť zo silných stránok spoločností,

➢ ako sa implementujú kontrakty v rámci rozvojovej pomoci.

Webináre sú postavené na praktických skúsenostiach spoločností a firiem, ktoré sa tendrov v minulosti zúčastnili. Školenia sú pripravené prakticky, bude sa pracovať s konkrétnymi ponukami na tendre a budú použité reálne príklady z praxe. 

Rozvojmajstri pripravili dva webináre:

Webinár 1: Špecifiká obstarávania v projektoch rozvojovej spolupráce financovaných zo zdrojov EÚ

Termín: Štvrtok 10.12.2020, 14:00, 2h

Školiteľ: Michal Obuch, EuroPlus Consulting & Management s.r.o.

Registrácia a bližšie informácie: https://www.eventbrite.com/e/specifika-obstaravania-v-projektoch-rozvojovej-spoluprace-eu-tickets-130693587037

 

Webinár 2: Špecifiká obstarávania v projektoch rozvojovej spolupráce v rámci mechanizmov UNDP a IFI systémov

Termín: TBD (Január/Február 2021)

Školiteľ: Tomáš Kadlic, Aspiro, a.s.

Registrácia a bližšie informácie: TBD  

Rozvojmajstrov realizuje spoločnosť Aspiro, ktorá má v oblasti rozvojovej spolupráce dlhoročné skúsenosti s tendrovaním, financovaním infraštruktúry a podporou pri obstarávaní. Projektovým partnerom je spoločnosť EuroPlus Consulting & Management, ktorá má v oblasti rozvojovej spolupráce dlhoročné skúsenosti s technickou asistenciou, budovaním kapacít najmä vo verejných inštitúciách a realizáciou programových misií. 

V Bratislave, 8. decembra 2020.