UNDP - SlovakAid

UNDP

SPOLUPRÁCA MEDZI SLOVENSKOM A UNDP

UNDP spolupracuje s tzv. novými členskými štátmi EÚ ako novými donormi od roku 2000. Partnerstvo UNDP so Slovenskou republikou (fungujúce od roku 2002) je najstarším partnerstvom tohto druhu v Európe a Strednej Ázii. Vzniklo s cieľom poskytovať poradenstvo v oblasti rozvojových politík a  nástrojov; pomáhať pri manažovaní  a hodnotení projektov, či nastavovaní menších grantových programov a technickej asistencie partnerským krajinám.

Hlavnými partnermi sú:

 1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR),
 2. Ministerstvo financií SR (MF SR).

Partnerstvo medzi MZVEZ SR a UNDP

UNDP-Slovakia Partnership: Effective Development Cooperation Solutions for the SDGs je projekt, spustený v roku 2018. Medzi jeho hlavné iniciatívy patria:

   1. odovzdávanie slovenských skúseností a inovatívnych nápadov, ktoré reagujú na rozvojové výzvy v Severnom Macedónsku a Moldavsku cez Slovak Challenge Fund;
   2. podpora pre Stredisko na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v regióne juhovýchodnej a východnej Európy (SEESAC);
   3. finančná podpora pre projekt Ukraine Energy Efficiency Secretariat and Expert Hub, ktorý manažuje Rozvojový program OSN na Ukrajine.

Partnerstvo medzi MF SR a UNDP

Partnerstvo UNDP a Ministerstva financií SR je zastrešené dvoma projektami:

  1. Projekt Verejné a súkromné financie pre rozvoj, ktorý ma dve ťažiskové témy:

Program Verejné financie pre rozvoj, fungujúci od roku 2009 - prispieva k efektívnemu riadeniu verejných financií a dobrej správe vecí verejných v partnerských krajinách, predovšetkým poskytovaním technickej podpory a budovaním kapacít v oblasti riadenia verejných financií. 

Resource Mobilization Facility je fond zameraný na finančnú podporu pri príprave štúdií pre väčšie investičné projekty pod záštitou regionálnych kancelárií UNDP.

  1. Projekt Transformatívne vládnutie a financovanie podporuje využívanie otvorených dát, nových technológií a ďalších inovácií na stransparentnenie správy vecí verejných a zvyšovanie úrovne štátom poskytovaných služieb.