SLOVAK CHALLENGE FUND: rozvojové krajiny budú ťažiť zo slovenských nápadov - SlovakAid

SLOVAK CHALLENGE FUND: rozvojové krajiny budú ťažiť zo slovenských nápadov

Slováci chcú v Moldavsku zlepšiť riadenie mestských dát a v Severnom Macedónsku budú testovať prenosné zdravotnícke zariadenie. Viacerí slovenskí podnikatelia rozšíria svoje aktivity do sveta vďaka podpore zo SLOVAK CHALLENGE FUND.

TRI PROJEKTY v Severnom Macedónsku a DVA PROJEKTY v Moldavsku budú môcť realizovať slovenské firmy aj vďaka podpore zo SLOVAK CHALLENGE FUND. Do prvej zverejnenej výzvy na podporu aktivít v rámci rozvojovej spolupráce sa prihlásilo celkom dvadsať firiem. „Veľmi nás teší vysoký počet zapojených firiem. Znamená to, že podnikateľský sektor na Slovensku sa chce zapájať do rozvojovej spolupráce a pre Slovak Challenge Fund je to veľmi sľubný štart,“ hodnotí Marcela Hanusová, riaditeľka odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVEZ SR.

Slovenské inovácie mieria do rozvojových krajín

Medzi predloženými návrhmi na rozvoj v daných krajinách boli energetické plány pre obce, zvyšovanie verejnej bezpečnosti na prechodoch pre chodcov, budovanie ekonomickej sebestačnosti včelárstva, ekologizácia verejného osvetlenia, riešenia pre čistenie odpadových vôd, výstavba závodu na výrobu biomasy a iné. Najviac z navrhnutých projektov spadalo pod dve tematické oblasti: prvou bola infraštruktúra a udržateľné využitie prírodných zdrojov so zameraním na vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo a energetickú efektívnosť, druhou zavádzanie či zlepšovanie elektronickej správy vecí verejných a využívanie otvorených údajov v oblasti riadenia a poskytovania služieb vo verejnom sektore.

Slovensko podporuje zapájanie súkromného sektora

„Slovenská republika si prešla pozoruhodnou premenou - začínala ako programová krajina a napokon sa stala jedným z najsilnejších partnerov Rozvojového programu OSN v regióne východnej Európy a Strednej Ázie. Neoddeliteľnou súčasťou tohto úsilia je aj zapájanie podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce a podpora inovácii pod hlavičkou Slovak Challenge Fund a je skvelým príkladom inovácií v slovenskej rozvojovej spolupráci,“ hovorí Ivan Zverzhanovski, poradca pre regionálne partnerstvá z Rozvojového programu OSN - Regionálneho centra v Istanbule. Cieľom Slovak Challenge Fund je zapájať podnikateľský sektor do udržateľného rozvoja vo vybraných partnerských krajinách (Moldavsko a Severné Macedónsko) tým, že budú realizovať také inovatívne slovenské nápady, ktoré majú potenciál rásť a dajú sa replikovať medzi sektormi a regiónmi.

5 vybraných projektov s potenciálom rastu

Všetky vybrané návrhy prispejú k lepšej budúcnosti a pomôžu dosiahnuť niektoré z cieľov udržateľného rozvoja. Najviac z nich smeruje k ekonomickému rastu, ochrane klímy a budovaniu silných, transparentných inštitúcií. Viaceré projekty počítajú tiež s ochranou a obnovou pozemných ekosystémov, podporou biodiverzity či zabezpečením prístupu k dostupnej a čistej energii. „Boli sme nadšení, keď nám prišli návrhy zo známych firiem a zaujímavých startupov; prekonalo to všetky naše očakávania,“ hodnotí programová špecialistka Viktória Mlynarčiková z Rozvojového programu OSN – Regionálneho centra v Istanbule.

Projekty, ktoré sa budú realizovať v Moldavsku

Alam, s.r.o. spojí technológie s dátami pre mesto Kišiňov s cieľom efektívne riadiť zdroje mesta a umožniť občanom, firmám a mimovládnym organizáciám ťažiť z dát a informácií.

Pro4CE, s.r.o. vyskúša nový obchodný model, ktorý je založený na vytváraní medzisektorového partnerstva medzi kľúčovými hráčmi v oblasti ekologického poľnohospodárstva a cestovného ruchu s cieľom vytvárať synergie pre regionálny rozvoj.

Projekty, ktoré sa budú realizovať v Severnom Macedónsku

Enviros Slovakia, s.r.o. pripraví komplexný energetický plán pre obec Karpoš s rozpracovaným návrhom možných aktivít súvisiacich so zriadením solárnych fotovoltaických panelov na obecných a verejných budovách s cieľom prilákať viac investorov a turistov.

Seak, s.r.o. nainštaluje nabíjaciu stanicu pre elektromobily na vzdelávacie účely a na každodenné použitie v areáli Technickej univerzity v Skopje.

S-case, s.r.o. bude testovať malé prenosné riešenie starostlivosti o zdravie zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov, ktoré má fungovať tiež na zisťovanie tehotenstva (s digitálnou databázou pacientov a schopnosťou prenášať údaje na diaľku).

Čo je Slovak Challenge Fund?

Rozvojový fond „Slovak Challenge Fund“ bol zriadený v decembri 2019 ako súčasť širšieho partnerstva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce. Podnikatelia na Slovensku cez neho môžu získať priamu podporu pre inovatívne riešenia, ktorými prispejú k rozvoju v Moldavskej republike a Severnom Macedónsku. Obe krajiny patria medzi prioritné krajiny rozvojovej spolupráce SR. Do vyhlásenej výzvy sa slovenské firmy mohli zapojiť návrhmi na udržateľné využívanie prírodných zdrojov, inovácie v oblasti poľnohospodárstva či elektronickú správu vecí verejných.

Ministry of Foreign and European Affaires of the Slovak Republic and UNDP Partnership project:
UNDP-Slovakia Partnership: Effective Development Cooperation Solutions for the SDGs (2018-2021)

V Bratislave, 29. júla 2020.