Grantové výzvy 2014 - SlovakAid

Grantové výzvy 2014

V zmysle schválenej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018 a  Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2014, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlásila dňa 28. februára 2014 nasledovné výzvy:

 • Program budovania kapacít
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/BK/01
 • Afganistan
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/AFG/01
 • Južný Sudán
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/SSD/01
 • Keňa
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/KEN/01
 • Moldavsko
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/MD/01
 • Program odovzdávania transformačných skúseností
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/VP/01
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/ZB/01

Termín informačného seminára k aktuálnemu grantovému kola bude oznámený začiatkom marca na webstránke www.slovakaid.sk, ďalšie informácie a často kladené otázky budú zverejnené v sekcii Grant manažment.

Kontakt:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grosslingová 35
811 09 Bratislava

info@slovakaid.sk 

Podmienky, programové dokumenty a prílohy k jednotlivým výzvam:

Program budovania kapacít
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/BK/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty 

Afganistan
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/AFG/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokumen v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty

Južný Sudán
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/SSD/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty

Keňa
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/KEN/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty

Moldavsko
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/MD/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte 

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty

Program odovzdávania transformačných skúseností
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/VP/01
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/ZB/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte 

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty

V zmysle schválenej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018 a  Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2014, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlásila dňa 30. apríla 2014 nasledovné výzvy:

Spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov schválených v rámci výziev Európskej komisie
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/EK/01

Rozvojové vzdelávanie
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/RV/01

Program podnikateľských partnerstiev
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/SU/01

Termín informačného seminára k aktuálnemu grantovému kola bude oznámený začiatkom mája na webstránke www.slovakaid.sk.

Kontakt:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grosslingová 35
811 09 Bratislava
info@slovakaid.sk 

Podmienky, programové dokumenty a prílohy k jednotlivým výzvam:

Spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov schválených v rámci výziev Európskej komisie
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/EK/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2014/EK/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty

Rozvojové vzdelávanie
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/RV/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2014/RV/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor súhlasu so spracuvávaním osobných údajov 

Program podnikateľských partnerstiev
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/SU/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2014/SU/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Rozpočet projektu

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty

V zmysle schválenej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018  a  Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlásila dňa 5. augusta 2014 nasledovnú výzvu:

Program budovania kapacít
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/BK/02

Kontakt:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grosslingová 35
811 09 Bratislava

www.slovakaid.sk / info@slovakaid.sk
 

Podmienky, programové dokumenty a prílohy k jednotlivým výzvam:

Program budovania kapacít
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/BK/02
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty