Výzvy - SlovakAid

Currently Issued Calls for Proposals

SAMRS/2022/HUM/3/UA otvorená do 31. januára 2023

Zabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – EU Support for Local Media Outlets in the Republic of Moldova ENI/2021/428-914

Call for media experts: 1st round open till 9th of January 2023

SAMRS/2022/BK/1 otvorená do 26. septembra 2022

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

SAMRS/2022/EU/MD/1 – 2. KOLO: otvorená do 11. júla 2022 (12:00 hod.)

Podpora EÚ pre lokálne médiá v Moldavskej republike – 2. kolo

SAMRS/2022/EU/MD/1 otvorená do 17. júna 2022

Podpora EÚ pre lokálne médiá v Moldavskej republike

SAMRS/2022/HUM/2/UA otvorená do 7. júna 2022

Zabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.

SAMRS/2022/EK/1 otvorená do 25. marca 2022

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2022/ST/KE/1 otvorená do 25. apríla 2022

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2022/KE/1 otvorená do 11. apríla 2022

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2022/MD/1 otvorená do 19. apríla 2022

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2022/GE/1 otvorené do 19. apríla 2022

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2022/UA/1 zrušená

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine. !ZRUŠENÁ! z dôvodu vojnovej operácie Ruska na Ukrajine!

SAMRS/2022/ZB/1 otvorená do 19. apríla 2022

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

SAMRS/2022/RV/1 otvorená do 21. marca 2022

Podpora rozvojového vzdelávania

SAMRS/2022/PPP/1 otvorená do 28. marca 2022

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2022/HUM/1 otvorená do 4. apríla 2022

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria).

SAMRS/2022/D/1 otvorená do 15. marca 2022

Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín.

SAMRS/2021/EK/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2021/SSA/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Etiópia, Južný Sudán, Keňa1, Rwanda, Tanzánia a Uganda)

SAMRS/2021/PPP/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2021/RV/1 otvorená do 8. marca 2021

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

SAMRS/2021/UA/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine

SAMRS/2021/ZB/1 otvorená do 15. marca 2021

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Severné Macedónsko, Srbsko)

SAMRS/2021/GE/1 otvorené do 22. marca 2021

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2021/MD/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2021/KE/1 otvorená do 22. marca 2021

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2021/HUM/1 otvorená do 8. marca 2021

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria).

SAMRS/2021/D/1 otvorená do 1. marca 2021

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín.

Archive of Calls for Proposals

SAMRS/2024/RV/1 otvorená do 30. apríla 2024

Podpora rozvojového vzdelávania

SAMRS/2024/PPP/1 otvorená do 10. mája 2024

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2024/KE/1 otvorená do 7. mája 2024

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2024/MD/1 otvorená do 2. mája 2024

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2024/GE/1 otvorená do 3. mája 2024

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2024/EK/1 otvorená do 17. apríla 2024

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2024/HUM/2/UA otvorená do 17. apríla 2024

Zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti a psycho-sociálnej pomoci zraniteľným osobám postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.

SAMRS/2024/HUM/1 otvorená do 24. apríla 2024

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej prebiehajúcimi a nedávnymi vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Sýria, Irak, Libanon).

SAMRS/2024/D/1 otvorená do 17. apríla 2024

Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín.

SAMRS/2023/EU/RS/1 otvorená do 11. decembra 2023

EU Support for Internal Market in Serbia

SAMRS/2023/HUM/2/UA otvorená do 17. júla 2023

Zabezpečenie psycho-sociálnej pomoci zraniteľným osobám, postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine.

SAMRS/2023/BK/1 otvorená do 15. júna 2023

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

SAMRS/2023/PPP/UA/2 otvorená do 31. mája 2023

Podpora nových podnikateľských partnerstiev so zameraním na obnovu a rozvoj Ukrajiny

SAMRS/2023/PPP/1 otvorená do 6. apríla 2023

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

SAMRS/2023/MD/1 otvorená do 27. marca 2023

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2023/ST/MD/1 otvorená do 24. marca 2023

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2023/GE/1 otvorená do 24. marca 2023

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2023/KE/1 otvorená do 24. marca 2023

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2023/EK/1 otvorená do 10. marca 2023

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

SAMRS/2023/RV/1 otvorená do 14. marca 2023

Podpora rozvojového vzdelávania

SAMRS/2023/HUM/1 otvorená do 15. marca 2023

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Sýria, Irak, Libanon).

SAMRS/2023/D/1 otvorená do 7. marca 2023

Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín.

EÚ kofinancované projekty: SAMRS/2016/EK/2

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských organizácií, schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie.

EÚ kofinancované projekty: SAMRS/2016/EK/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských organizácií, schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie.

Humanitárna pomoc: SAMRS/2016/SYR/2

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci SR v súvislosti s utečeneckou krízou v roku 2016: Sýria a región Blízkeho a Stredného východu.

Humanitárna pomoc: SAMRS/2016/SYR/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci SR v súvislosti s migračnou a utečeneckou krízou v roku 2016: Sýria.

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov: SAMRS/2016/D/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR.

Rozvojové vzdelávanie: SAMRS/2016/RV/1

Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu na projekty rozvojovej spolupráce SR.

Program podnikateľských partnerstiev: SAMRS/2016/SU/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci programu podnikateľských partnerstiev.

Grantové výzvy 2015

Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie, vyhlásené v roku 2015.

Grantové výzvy 2014

Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie, vyhlásené v roku 2014.

Program podnikateľských partnerstiev: SAMRS/2016/PPP/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci programu podnikateľských partnerstiev.

Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností: SAMRS/2016/AFG/1, SAMRS/2016/KE/1, SAMRS/2016/SSD/1, SAMRS/2016/MD/1, SAMRS/2016/UA/1, SAMRS/2016/VP/1 a SAMRS/2016/ZB/1

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Južný Sudán, Moldavsko a dovzdávania skúseností: Ukrajina, Východné partnerstvo, Západný Balkán.

SAMRS/2019/PPP2

Podpora nových podnikateľských partnerstiev – Príprava.

Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti: RV 2018/2

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania.

Program odovzdávania skúseností: VP 2018/2

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu odovzdávania skúseností: Ukrajina

Program humanitárnej pomoci: SSD 2018/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci Programu humanitárnej pomoci: Južný Sudán.

Humanitárna pomoc: SYR 2018/1

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci humanitárnej pomoci: Sýria.

EÚ kofinancované projekty: EK 2018/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na spolufinancované projekty.

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov: D 2018/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR.

Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti: RV 2018/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania.

Program budovania kapacít a partnerstiev: BK 2018/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu budovania kapacít a partnerstiev.

Program podnikateľských partnerstiev: PPP 2018/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu podnikateľských partnerstiev.

Program odovzdávania skúseností: VP 2018/1 a ZB 2018/1

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu odovzdávania skúseností: Východné partnerstvo (Bielorusko, Gruzínsko, Ukrajina), Západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo).

Program rozvojových intervencií: AFG 2018/1, KE 2018/1 a MD 2018/1

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Moldavsko.

Rozvojové vzdelávanie: SAMRS/2017/RV/2

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania.

Program humanitárnej pomoci: SAMRS/2017/SYR/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci SR, v súvislosti s migračnou a utečeneckou krízou v roku 2017: Sýria.

Program humanitárnej pomoci: SAMRS/2017/SSD/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu humanitárnej pomoci: Južný Sudán.

Program budovania kapacít: SAMRS/2017/BK/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu budovania kapacít.

EÚ kofinancované projekty: SAMRS/2017/EK/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na spolufinancované projekty.

Rozvojové vzdelávanie: SAMRS/2017/RV/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania.

Program vysielania dobrovoľníkov: SAMRS/2017/D/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR.

Program podnikateľských partnerstiev: SAMRS/2017/PPP/1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu podnikateľských partnerstiev.

Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností: SAMRS/2017/AFG/1, SAMRS/2017/KE/1, SAMRS/2017/MD/1, SAMRS/2017/UA/1, SAMRS/2017/VP/1 a SAMRS/2017/ZB/1

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Moldavsko a v rámci programu odovzdávania skúseností: Ukrajina, Východné partnerstvo, Západný Balkán.

SAMRS/2019/BK/1

Program budovania kapacít a partnerstiev.

SAMRS/2019/RV

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania.

SAMRS/2019/EK

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci nástrojov EK prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania.

SAMRS/2019/PPP

Podpora nových podnikateľských partnerstiev.

SAMRS/2019/D

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín.

SAMRS/2019/UA

Podpora odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu prostredníctvom poskytovania humanitárnej pomoci (Ukrajina).

SAMRS/2019/HUM

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej a humanitárnej krízy v regióne Stredného a Blízkeho východu a v Južnom Sudáne.

SAMRS/2019/AFG

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane.

SAMRS/2019/SSA

Podpora rozvojových intervencií vo Východnej subsaharskej Afrike.

SAMRS/2019/KE

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike.

SAMRS/2019/MD

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike.

SAMRS/2019/ZB

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne.

SAMRS/2019/VP

Podpora krajín Východného partnerstva (Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko).

SAMRS/2020/HUM/1

Stredný a Blízky východ a Južný Sudán

SAMRS/OH/2019

Výzva (do 17.12.2019) na odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce.

OH 2018/4

Výzva na odborných hodnotiteľov pre projekty budovania kapacít a kofinancované projekty EÚ.

OH 2018/3

Výzva na odborných hodnotiteľov pre humanitárne projekty.

OH 2018/2

Výzva na odborných hodnotiteľov pre projekty Podpory podnikateľských partnerstiev.

OH 2018/1

Výzva na odborných hodnotiteľov projektov realizovaných v krajinách: Keňa, Afganistan, Moldavsko, Východného partnerstva a Západného Balkánu.

SAMRS/2020/HUM/2

Krajiny ODA SR zasiahnuté pandémiou COVID-19

SAMRS/2020/HUM/3

Krajiny ODA SR zasiahnuté pandémiou COVID-19

SAMRS/2020/SSA/1

Podpora intervencií v Subsaharskej Afrike.

SAMRS/2020/PPP/1

Program podnikateľských partnerstiev.

SAMRS/2020/ZB/1

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

SAMRS/2020/RV/1

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

SAMRS/2020/EK/1

Spolufinancovanie projektov EK.

SAMRS/2020/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov dobrovoľníkov.

SAMRS/2020/ST/KE/1

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike !ZRUŠENÁ 3/4/2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19!

SAMRS/2020/KE/1

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

SAMRS/2020/UA/1

Podpora pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

SAMRS/2020/AFG/1

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane

SAMRS/2020/MD/1

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

SAMRS/2020/GE/1

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2020/BK/1

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií.

Odborníci: externí hodnotitelia

Otvorená výzva (do 31.3.2021) na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie.