INŠTRUKTÁŽNY SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV 2021 - SlovakAid

INŠTRUKTÁŽNY SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV 2021

V utorok 28. septembra 2021 zorganizovala SAMRS online inštruktážny seminár pre prijímateľov dotácií na tému MANAŽMENT SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV VÝZIEV SAMRS/2021.

Účastníkom z radov prijímateľov dotácie na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v roku 2021, boli zo strany SAMRS prezentované informácie o obsahovom a finančnom manažmente schválených projektov. 

Všetkým účastníkom ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Prezentácie zo seminára ponúkame na stiahnutie nižšie v sekcii DOKUMENTY.