INFORMAČNÝ DEŇ SAMRS 2023 - SlovakAid

INFORMAČNÝ DEŇ SAMRS 2023

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) zorganizovala INFORMAČNÝ DEŇ k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, vyhláseným v roku 2023.

Informačný deň, ktorý sa uskutočnil 28. februára 2023, a bol určený všetkým oprávneným žiadateľom, pripravujúcim žiadosť o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Podnikateľské subjekty sú oprávnené uchádzať sa o dotáciu iba v rámci Programu podnikateľských partnerstiev. V ostatných výzvach sú podnikatelia neoprávnenými subjektmi.

Informačný deň sa konal online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Celkom 67 účastníkov informačných dní si vypočulo 11 prezentácií kolegov zo SAMRS. Prezentácie sú dostupné na stiahnutie nižšie v časti Dokumenty, otázky a odpovede z diskusií postupne pridávame do sekcie „Často kladené otázky“ https://slovakaid.sk/faq/. Záznam z prezentácií a diskusie je dostupný TU (1. časť) a TU (druhá časť).

Ďakujeme všetkým za účasť a spoluprácu.

PROGRAM INFORMAČNÉHO DŇA SAMRS 2023

BLOK 1
9:00 – 10:00 
Prezentácia praktických informácií ku všetkým výzvam: hodnotiaci proces, metodika hodnotenia prierezových tém, spôsob komunikácie so SAMRS,  atď. 
(Tomáš Bokor)

BLOK 2
10:00 – 10:15
Prezentácia výzvy
, Q&A: Moldavsko
(Maroš Kramár)
10:15 – 10:30
Prezentácia výzvy
, Q&A: Moldavsko - Strategické partnerstvá
(Maroš Kramár)
10:30 – 10:45 
Prezentácia výzvy
, Q&A: Keňa
(Renáta Mezeiová)
10:45 – 10:55 
Prezentácia výzvy
, Q&A: Gruzínsko
(Sabina Burešová)

BLOK 3
11:00 – 11:15 
Prezentácia výzvy
, Q&A: Humanitárna pomoc (Sýria, Irak, Libanon)(Lucia Ihnačáková)
11:15 – 11:30 
Prezentácia výzvy
, Q&A: Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín
(Zuzana Kubalíková)
11:30 – 11:45
Prezentácia výzvy
, Q&A: Program podnikateľských partnerstiev 
(Maroš Kramár)

BLOK 4 
11:45 - 12:00
Prezentácia výzvy, Q&A: Rozvojové vzdelávanie
(Renáta Mezeiová)

BLOK 5
13:00 – 13:15
Prezentácia výzvy
, Q&A: Podpora projektov schválených v rámci nástrojov EK
(Maroš Kramár)

BLOK 6
13:15 – 13:40
Finančná príručka na rok 2023 a zmeny oproti roku 2022, tvorba rozpočtu projektu, všeobecné Q&A
(Renáta Mezeiová) 
13:40 – 14:00
Poďakovanie a záver
(Tomáš Bokor)

INFO:

Programové krajiny: Moldavsko, Keňa, Gruzínsko

Humanitárna pomoc: Humanitárna pomoc (Sýria, Irak, Libanon)

Vyslanie dobrovoľníkov: Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín

Program podnikateľských partnerstiev: Program podnikateľských partnerstiev (dve fázy: Príprava a Realizácia)

Rozvojové vzdelávanie a spolufinancovanie rozvojových projektov: Podpora rozvojového vzdelávania; Podpora spolufinancovania rozvojových projektov