INFORMAČNÉ SEMINÁRE 2020 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

INFORMAČNÉ SEMINÁRE 2020

Diskusia o obsahovom a finančnom manažmente s prijímateľmi projektov schválených v roku 2020

V stredu 23. septembra 2020 sa v priestoroch kongresovej sály MZVEZ SR uskutočnil inštruktážny seminár Manažment schválených projektov Výziev SAMRS/2020. 

Cieľom seminára bolo informovať účastníkov o obsahovom a finančnom manažmente schválených projektov. Seminár bol určený pre prijímateľov dotácie na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí v roku 2020. 

Prezentácie zo seminára sú dostupné na stiahnutie nižšie, v časti Dokumenty: 
1. Finančný manažment projektov Finančná príručka Výzvy 2020
2. Manažment projektu a základné zmluvné dokumenty

Ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.