INFORMAČNÝ DEŇ SAMRS 2024 - SlovakAid

INFORMAČNÝ DEŇ SAMRS 2024

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) organizuje INFORMAČNÝ DEŇ k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, vyhláseným v roku 2024.

Informačný deň sa uskutoční 27. marca 2024, a je určený všetkým oprávneným žiadateľom, pripravujúcim žiadosť o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Podnikateľské subjekty sú oprávnené uchádzať sa o dotáciu iba v rámci Programu podnikateľských partnerstiev. V ostatných výzvach sú podnikatelia neoprávnenými subjektmi.

Informačný deň sa bude konať online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Informačný seminár sa bude konať online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Na program informačného dňa je záujemca povinný zaregistrovať sa na https://docs.google.com/forms/d/1zXCILsUQUxuzhyhdompvVrNTlSDXx-60LslPMwX1e7Y/edit.  

Termín uzatvorenia registrácie je jeden pracovný deň pred konaním online informačného seminára. Po registrácii bude každej registrovanej osobe, najneskôr v termíne deň pred konaním online informačného seminára, emailom zaslaný zo SAMRS link na pripojenie sa prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Tešíme sa na účasť a spoluprácu.

BLOK 1
9:00 – 9:20
Prezentácia základných informácií ku procesu predkladania a hodnotenia žiadostí a významných zmien v roku 2024
(Tomáš Bokor)
9:20 - 9:45
Prierezové témy
(Tomáš Bokor)

BLOK 2
9:45 – 10:30
Otázky k obsahovému nastaveniu všetkých výziev

BLOK 3
10:30 - 11:00
Rady a tipy na kvalitné vyplnenie žiadostí  o poskytnutie dotácie  na projekty rozvojovej spolupráce, Q&A
(Anna Mária Benková)

11:00 - 11:10
Prestávka

11:10 - 11:20
Doplnenie k žiadosti o dotáciu na humanitárne projekty
(Rastislav Bílik)
11:20 - 11:30
Doplnenie k žiadosti o dotáciu na projekty Programu podnikateľských partnerstiev
(Jakub Šimek)
11:30 - 11:40
Doplnenie k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty schválené v rámci nástrojov EK
(Jakub Šimek)
11:40 - 11:50
Doplnenie k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty rozvojového vzdelávania
(Zuzana Kubalíková)
11:50 - 12:00
Doplnenie k žiadosti o poskytnutie dotácie na dobrovoľnícke projekty
(Zuzana Kubalíková)

12:00 - 12:30
Prestávka na obed

BLOK 4
12:30 - 13:15 
Rady a tipy na kvalitné vyplnenie logického rámca projektu, personálnej tabuľky, harmonogramu aktivít a ďalších príloh k výzvam na projekty  rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
(Anna-Mária Benková)
13:15 - 13:45
Prezentácia Finančnej príručky na rok 2024 a rada a tipy na vyplnenie rozpočtu  projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
(Renáta Mezeiová)
13:45 - 13:50
Poďakovanie a záver
(Tomáš Bokor)

 

INFO:
Účastníkom informačného dňa odporúčame, aby si pred účasťou na seminári pozreli sekciu „Často kladené otázky“ https://slovakaid.sk/faq/ na webstránke SlovakAid. Takisto odporúčame preštudovať si znenia výziev a pripraviť si otázky do Bloku číslo 2.
Seminár bude pre žiadateľov nahrávaný a následne sprístupnený online na ďalšie zdieľanie.