INŠTRUKTÁŽNY SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV 2022 - SlovakAid

INŠTRUKTÁŽNY SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV 2022

V stredu 5. októbra 2022 zorganizovala SAMRS online inštruktážny seminár pre prijímateľov dotácií na tému MANAŽMENT SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV VÝZIEV SAMRS/2022.

Účastníkom z radov prijímateľov dotácie na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (spolu 42 zúčastnených), ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v roku 2022, boli zo strany SAMRS prezentované informácie o obsahovom a finančnom manažmente schválených projektov, ako aj o zásadách a pravidlách verejnej informovanosti zo strany SAMRS a povinnostiach vizibility pre prijímateľov. 

Všetkým účastníkom ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Prezentácie zo seminára ponúkame na stiahnutie nižšie v sekcii DOKUMENTY.

Zároveň pre potreby prijímateľov prinášame video záznam zo seminára v sekcii UŽITOČNÉ LINKY.

Užitočné linky

Záznam zo seminára