INFORMAČNÉ DNI SAMRS 2022 - SlovakAid

INFORMAČNÉ DNI SAMRS 2022

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) zorganizovala INFORMAČNÉ DNI k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, vyhláseným v roku 2022.

Informačné dni sa uskutočnili 21. februára 2022 (pondelok) a 25. februára 2022 (piatok) a boli určené všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí pripravujú žiadosť o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Podnikateľské subjekty sú oprávnené uchádzať sa o dotáciu iba v rámci Programu podnikateľských partnerstiev. V ostatných výzvach sú podnikatelia neoprávnenými subjektmi. 

Tohtoročné Informačné dni sa konali online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Celkom 58 účastníkov informačných dní si vypočulo 12 prezentácií kolegov zo SAMRS. Prezentácie sú dostupné na stiahnutie nižšie v časti Dokumenty, otázky a odpovede z diskusií postupne pridávame do sekcie „Často kladené otázky“ https://slovakaid.sk/faq/. Ďakujeme všetkým za účasť a spoluprácu.

PROGRAM INFORMAČNÝCH DNÍ SAMRS 2022

BLOK 1
9:00 – 10:00 
Prezentácia praktických informácií ku všetkým výzvam: hodnotiaci proces, metodika hodnotenia prierezových tém, atď. 
(Tomáš Bokor)

BLOK 2
10:00 – 10:15
Prezentácia výzvy
, Q&A: Moldavsko
(Veronika Trebulová)
10:15 – 10:30
Prezentácia výzvy
, Q&A: Gruzínsko
(Tomáš Bokor)
10:30 – 10:45 
Prezentácia výzvy
, Q&A: Ukrajina
(Tomáš Bokor)
10:45 – 10:55 
Prezentácia výzvy
, Q&A: Západný Balkán
(Rastislav Bílik)

BLOK 3
11:00 – 11:15 
Prezentácia výzvy
, Q&A: Keňa
(Denisa Močková)
11:15 – 11:30 
Prezentácia výzvy
, Q&A: Keňa - Strategické partnerstvá 
(Denisa Močková)
11:30 – 11:45
Prezentácia výzvy
, Q&A: Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín
(Sabina Burešová)

BLOK 4 
13:00 – 13:20
Prezentácia výzvy
, Q&A: Humanitárna pomoc (Libanon, Irak, Sýria)(Rastislav Bílik)

BLOK 5
13:30 – 13:50
Prezentácia výzvy
, Q&A: Program podnikateľských partnerstiev
(Jakub Šimek)

BLOK 6
14:00 – 14:15 
Prezentácia výzvy
, Q&A: Rozvojové vzdelávanie 
(Denisa Močková)
14:15 – 14:30
Prezentácia výzvy
, Q&A: Podpora projektov schválených v rámci nástrojov EK 
(Jakub Šimek)

BLOK 7
14:45 – 15:15 
Finančná príručka na rok 2022, tvorba rozpočtu projektu, všeobecné Q&A
(Renáta Mezeiová)
15:15 – 15:30
Poďakovanie a záver

INFO:

Partnerské regióny a krajiny - Západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo[1], Severné Macedónsko, Srbsko); Ukrajina

Programové krajiny: Moldavsko, Keňa, Gruzínsko

Humanitárna pomoc: Humanitárna pomoc (Libanon, Sýria, Irak)

Vyslanie dobrovoľníkov: Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín

Program podnikateľských partnerstiev: Program podnikateľských partnerstiev (dve fázy: Príprava a Realizácia)

Rozvojové vzdelávanie a spolufinancovanie rozvojových  projektov: Podpora rozvojového vzdelávania; Podpora spolufinancovania rozvojových projektov

[1] Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999