INŠTRUKTÁŽNY SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV 2023 - SlovakAid

INŠTRUKTÁŽNY SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV 2023

V stredu 11. októbra 2023 zorganizovala SAMRS online inštruktážny seminár pre prijímateľov dotácií na tému MANAŽMENT SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV VÝZIEV SAMRS/2023

Účastníkom z radov prijímateľov dotácie na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (spolu 46 zúčastnených), ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v roku 2023, boli zo strany SAMRS prezentované informácie o obsahovom a finančnom manažmente schválených projektov, ako aj o zásadách a pravidlách verejnej informovanosti zo strany SAMRS a povinnostiach vizibility pre prijímateľov. 

Všetkým účastníkom ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a za promptnú spätnú väzbu cez aplikáciu Mentimeter. Prezentácie zo seminára ponúkame na stiahnutie nižšie v sekcii DOKUMENTY.

Zároveň pre potreby prijímateľov prinášame video záznam zo seminára v sekcii UŽITOČNÉ LINKY.