Vyhlásili sme druhé kolo výzvy na projekt delegovanej spolupráce EÚ v Moldavsku - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Vyhlásili sme druhé kolo výzvy na projekt delegovanej spolupráce EÚ v Moldavsku

SAMRS vyhlásila druhé kolo výzvy na projekt delegovanej spolupráce EÚ, ktorý bude realizovaný v Moldavsku na podporu vhodnejšieho prostredia pre nezávislé lokálne médiá s cieľom podporiť ich kapacity, nezávislosť, udržateľnosť a profesionalitu, ako aj schopnosť produkovať kvalitný, na faktoch založený, vyvážený a spoľahlivý novinársky obsah. 

Projekt bude financovaný z prostriedkov Nástroja európskeho susedstva a pre SAMRS je dôležitým míľnikom a zároveň výzvou. Výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 786 045,75 eur. Záujemcovia môžu žiadosti predkladať do pondelka 11. júla 2022, 12:00 hod.