Projekt „Team Europe Initiative“ zameraný na podporu rozvoja podnikateľského prostredia - SlovakAid

Projekt „Team Europe Initiative“ zameraný na podporu rozvoja podnikateľského prostredia

O projekte

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu spoločne s partnerskými agentúrami - Expertise France (Francúzsko), GiZ (Nemecko), Enabel (Belgicko) a SNV (Holandsko), realizuje projekt delegovanej spolupráce EÚ: Team Europe Iniciative „Investing in Young Businesses in Africa“ - Supporting Entrepreneurial Ecosystem Development (TEI IYBA-SEED).

Projekt je súčasťou dlhodobej celosvetovej rozvojovej stratégie Európskej Komisie s názvom The Global Gateway a pre SAMRS je v poradí druhým projektom delegovanej spolupráce EÚ. Oficiálne bol spustený 5. januára 2023.

Ciele

Implementácia projektu má primárne za úlohu dosiahnuť zvýšenie kvality, atraktivity a prístupnosti podnikateľského prostredia v štátoch Subsaharskej Afriky.

Zameraný je na začínajúcich a drobných podnikateľov vo veku 18-35 rokov, prípadne ženy podnikateľky akejkoľvek vekovej kategórie. „Tak ako v prípade školy St. Philip Neri, ktorá vznikla vďaka prítomnosti SlovakAid v Keni aj pri tomto projekte bude veľký dôraz kladený na zapojenie žien“,  veľvyslankyňa SR v Nairobi Katarína Žuffa Leligdonová.

EÚ partneri

Enabel – belgická rozvojová agentúra
Expertise France - francúzska agentúra pre medzinárodné projekty
SNV - holandská rozvojová organizácia 
GIZ - Nemecká spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu 

Trvanie a rozpočet

Dĺžka projektového cyklu: 47 mesiacov, od 1.1.2023 do 30.11.2026
Miesto realizácie: Juhoafrická republika, Keňa, Benin, Togo a Senegal 

Výška finančných prostriedkov na implementáciu projektu:

  • 22 850 000 eur - zmluvne dohodnutá čiastka
  • 1 403 150 eur - čiastka, ktorou operuje SAMRS
  • 200 000 eur - čiastka, ktorou sa Slovensko finančne podieľa na projekte

Projektová dokumentácia: TU