Spoločný projekt krajín V4 v Keni - SlovakAid

Spoločný projekt krajín V4 v Keni

Spoločný projekt krajín V4 sa s podporou SlovakAid realizuje v Keni

Spoločný projekt krajín Vyšegradskej štvorky (V4) v Keni pod názvom Enhancement of Livelihoods in the Kenyan Coastal Region by Supporting Organic and Fair Trade Certification of Smallholders (EUTF05-HoA-KE-18/04) je realizovaný v pobrežných oblastiach Kilifi, Kwale a Lamu. Projekt má hodnotu 1,9 milióna € a doba implementácie predstavuje 4 roky (2017-2021). Projekt je financovaný zo zdrojov Núdzového zvereneckého fondu EÚ pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je podpora rozvoja pobrežných provincií tvorbou pracovných miest a zvýšenie potravinovej bezpečnosti. Špecifickým cieľom je zlepšiť socioekonomickú situáciu 15-tisíc malých farmárov a vytvoriť nové pracovné miesta prostredníctvom BIO a Fair Trade produkcie kešu orechov a sezamu.

Úloha SAMRS

SAMRS má v projekte úlohu grant manažéra, hlavného koordinátora a zároveň aj realizátora časti aktivít. Na projekte aktívne participujú inštitúcie a organizácie z krajín V4: Česká zemědělská univerzita v Prahe, Foundation for Science Development (PL) a Národné poľnohospodárske výskumné a inovačné centrum NAIK/NARIC (HU). Hlavnými lokálnymi partnermi sú Ten Senses Africa a Farm Africa.

Projektové aktivity

Medzi hlavné projektové aktivity patria  BIO a Fair Trade tréningy pre farmárov, založenie škôlok sadeníc, školenia zamerané na poľnohospodárske praktiky, distribúcia kešu sadeníc a sezamu farmárom a tréningy na formovanie komunitných svojpomocných skupín, prevenciu konfliktov a základnú finančnú gramotnosť.

Doterajšie výsledky

  • Založené tri škôlky sadeníc v provinciách Kilifi, Kwale a Lamu
  • 611 348 distribuovaných sadeníc farmárom
  • zapojených 16 010 farmárov – z toho 54,98% mužov, 45,02% žien
  • Od roku 2019 je produkcia kešu orechov v projekte Fair Trade certifikovaná (World Fair Trade Organisation) a BIO/ORGANIC certifikovaná (ECOCERT)

Na projekt nadväzuje aj vybudovanie továrne na spracovanie kešu orechov a sezamu v Kilifi, ktoré je žiadúce k dosiahnutiu celkovej udržateľnosti iniciatívy. Spracovanie farmárskej úrody v továrni a výroba nových produktov  prispeje k zvýšeniu ekonomických príležitostí pre zapojených farmárov, keďže im umožní prístup na medzinárodné trhy. Pridanou hodnotou projektu je aj samotná výsadba stromov, ktorá znižovaním uhlíkovej stopy prispieva k zmierňovaniu negatívnych vplyvov klimatických zmien na našu planétu.