Výstava KRAJINA KEŠU - Ako krajiny V4 pomáhajú v Keni je na Hviezdoslavovom námestí do 15. októbra - SlovakAid

Výstava KRAJINA KEŠU – Ako krajiny V4 pomáhajú v Keni je na Hviezdoslavovom námestí do 15. októbra

Lucia Kišš, generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce MZVEZ SR, sa dnes (1. októbra 2021) stretla s veľvyslancami krajín Vyšehradskej štvorky, Kenskej republiky a riaditeľom Nadácie Integra. Stretnutie sa konalo pri príležitosti otvorenia exteriérovej výstavy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktorá prezentuje výsledky úspešnej spolupráce na rozvojovom projekte.

Dopady globálnej zmeny klímy a etnické či ozbrojené konflikty ohrozujú v Keni živobytie státisícov ľudí. Jedeným z mála zdrojov ich obživy je práve pestovanie kešu orechov. Toto odvetvie začalo upadať a farmári prišli o svoj zdroj potravy. Slovensko a krajiny V4 v tejto situácii pomáhajú a zo zdrojov EÚ sa snažia pestovanie kešu orechov podporiť a nastaviť ho udržateľne a férovo.

Pomáhame farmárom vymaniť sa z chudoby

„Je dôležité, aby sa obyvatelia najviac zraniteľných oblastí Kene postavili na vlastné nohy a vymanili z chudoby. Projekt podporuje najmä komunity drobných farmárov a mladých ľudí. Tým, že im ponúka odborné vzdelanie a ekonomické príležitosti, minimalizuje sa ich zraniteľnosť, eliminuje radikalizácia, prispieva sa k prevencii konfliktov a migrácii z krajiny“, zdôraznila Lucia Kišš.

S pomocou, ktorá vzišla zo spoločného projektu, majú teraz drobní farmári na kenskom pobreží prístup k potravinovej bezpečnosti a  pracovným príležitostiam. K tomuto cieľu prispelo založenie sadenicových škôlok, distribúcia kešu sadeníc, BIO a Fair Trade certifikovaná produkcia kešu orechov, ako aj školenia zamerané na poľnohospodárske praktiky, formovanie komunitných svojpomocných skupín, prevenciu etnických konfliktov a základnú finančnú gramotnosť.

Hlavným koordinátorom projektu je Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ktorá funguje pod značkou SlovakAid. Projekt v hodnote 1,9 milióna eur je financovaný zo zdrojov Núdzového zvereneckého fondu EÚ pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike.

Výstava, ktorá mapuje výsledky projektu, bude k dispozícii do 15. októbra, jej virtuálna podoba je k dispozícii na www.krajinakesu.sk.