Milión kešu stromčekov v Afrike symbolicky pripomenie jeden, zasadený na Slovensku - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Milión kešu stromčekov v Afrike symbolicky pripomenie jeden, zasadený na Slovensku

Štátna tajomníčka MZVEZ SR v Botanickej záhrade Univerzity Komenského v Bratislave zasadila spolu so zástupcami krajín V4 a EÚ semienko kešu stromčeka. Symbolicky tým ukončila spoločný projekt krajín Vyšegradskej štvorky (V4) a EÚ, realizovaný v Keni pod názvom Enhancement of Livelihoods in the Kenyan Coastal Region by Supporting Organic and Fair Trade Certification of Smallholders.

Slovenská republika sa v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA SR) už viac ako desaťročie zameriava na ekológiu a trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov. V Keni, ktorá je jednou z troch programových krajín ODA SR,  je toto zameranie silne prítomné pri realizácii projektov vo viacerých častiach krajiny, na pobreží aj vysočinách.

Keď v roku 2017 delegácia EÚ v Nairobi hľadala projektových partnerov, Slovensko oslovilo kolegov z krajín V4, aby sa podieľali na dohľade nad implementáciou, ktorá prebiehala od septembra 2017 do 31. mája tohto roku.

Práve spojenie príspevku z Núdzového zvereneckého fondu EÚ pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike vo výške 1,9 milióna eur spolu s koordinačnými a odbornými kapacitami krajín regiónu V4 vyústilo do pozitívneho vplyvu, ktorý dnes môžeme vidieť na kenskom pobreží, konkrétnejšie v pobrežných oblastiach Kilifi, Kwale a Lamu, ktoré štátna tajomníčka navštívila počas svojej návštevy v Keni začiatkom tohto roka.

BIO a Fair Trade certifikovaná produkcia kešu orechov

Cieľom tohto projektu bol rozvoj miestnych komunít prostredníctvom obnovenej BIO a Fair Trade certifikovanej produkcie kešu orechov.

Dnes môžeme povedať, že sa to do veľkej miery podarilo. Viac ako 16 000 zaškolených farmárov je súčasťou certifikovaného programu pestovania kešu.

Za certifikované BIO a Fair Trade orechy dostanú drobní farmári o 15% až 20% viac ako pri bežnom výkupe. Predpokladaný priemerný nárast celkového príjmu rodiny farmára, ktorý absolvuje  školenia a prijme všetky odporúčané opatrenia, je až 50%.

Počas realizácie projektu vzniklo 26 Združení dedinských sporiteľní a pôžičiek so 617 členmi, ktoré majú pomáhať farmárom financovať malé pôžičky a sprístupniť financie.

1 milión sadeníc stromov kešu

Za posledných štyri a pol roka tak bolo vysadených takmer 1 milión sadeníc stromov kešu.

Vďaka pestovaniu formou udržateľného agrolesníctva sa farmári stávajú odolnejšími voči klimatickej zmene. Nové kešu stromy pôsobia preventívne voči erózii pôdy, udržiavajú vlahu v období sucha, a poskytujú tieň pre rastliny a živočíchy. Sú vysádzané tak, aby zlepšili biodiverzitu, nie ako monokultúry a sú pestované ekologickým spôsobom.

Projekt pôsobil preventívne voči odlesňovaniu a dezertifikácii v oblasti rovníka. Dlhoveké kešu stromy dokážu absorbovať veľké množstvo nadbytočných emisií uhlíka, takže okrem prínosu pre malých farmárov je týchto 1 milión stromov schopných absorbovať 50 miliónov kilogramov CO2 ročne. Keďže klíma nepozná hranice, stromy vysadené v Afrike pomáhajú ochraňovať ovzdušie našej celej spoločnej planéty Zem a zmenšujú aj našu ekologickú stopu.

Partneri projektu

Úspešná realizácia projektu by nebola možná bez hlavného implementačného partnera – slovenskej mimovládnej organizácie Nadácia Integra, ktorá v Keni funguje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti TSA Cashew.

Rovnako, ani bez poľnohospodárskych špecialistov z Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe, ktorí poskytli školenia o pestovaní kešu orieškov, pripravili základnú štúdiu projektu a v súčasnosti dokončujú záverečné hodnotenie projektu. Tím Maďarskej univerzity poľnohospodárstva a prírodných vied poskytol cenné odborné poznatky o zbere a spracovaní kešu orechov. Odborníci na zavlažovanie, vodné hospodárstvo a ochranu pôdy z poľskej mimovládnej organizácie Foundation Science for Development poskytli poradenstvo pri poskytovaní nákladovo efektívnych zavlažovacích systémov pre škôlky s kešu orechmi.

Dokončený projekt je preto ukážkou, ako môže spolupráca krajín strednej Európy prinášať ovocie (alebo oriešky) v Keni. Stromček, ktorý vyklíči z dnes zasadeného semienka na Slovensku, pomyslene prepojí kontinenty a spoločné hodnoty zamerané na vzájomnú pomoc medzi človekom a prírodou.