Spoločný projekt krajín V4 sa s podporou SlovakAid realizuje v Keni - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Spoločný projekt krajín V4 sa s podporou SlovakAid realizuje v Keni

Štvorročný projekt v hodnote 1,9 milióna eur podporí 15 tisíc malých farmárov, pestovateľov kešu orechov a sezamu, a vytvorí nové pracovné miesta v troch kenských provinciách

V decembri 2016 bol schválený EUDEL Keňa spoločný projekt krajín V4, ktorý sa implementuje v Keni a je zameraný na podporu a rozvoj lokálnych farmárov prostredníctvom  spracovania a  produkcie kešu orieškov a sezamu (Enhancement of livelihoods in the Kenyan Coastal Region by supporting organic and fair trade certification of smallholders).

Zmluva medzi EU DEL Nairobi a SAMRS bola podpísaná 11. septembra 2017. Projekt má celkovú hodnotu 1,9 mil. eur, doba implementácie projektu predstavuje 4 roky (2017-2021) a je financovaný zo zdrojov Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike.

Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj v konkrétnej oblasti kenského pobrežia tvorbou pracovných miest a zvýšením potravinovej bezpečnosti. Zámerom projektu je konkrétne trvalo zlepšiť socioekonomickú situáciu 15 tisíc malých farmárov a vytvoriť nové pracovné miesta prostredníctvom BIO a Fair Trade produkcie kešu orechov a sezamu v oblasti kenského pobrežia, v provinciách Kilifi, Kwale a Lamu.

Úloha SAMRS v projekte

SAMRS má v projekte úlohu grant manažéra, hlavného koordinátora a zároveň aj realizátora časti aktivít. Na projekte aktívne participujú inštitúcie a organizácie z krajín V4: Česká zemědělská univerzita v PraheFoundation Science for development (PL) a Národné poľnohospodárske výskumné a inovačné centrum NAIK (HU). Hlavnými lokálnymi partnermi sú Ten Senses Africa a Farm Africa.

 

 

Oficiálne uvedenie projektu, na ktorom sa zúčastnili hlavní aktéri a realizátori projektu, vrátane zástupcov SAMRS a MZVEZ SR, sa uskutočnilo 12. júna 2018 v Kilifi. Projektové aktivity zahŕňajú výsadbu 1 mil. kešu stromov, školenia, certifikácie, nákup technológií a základy finančnej gramotnosti. Guvernér provincie Kilifi Amason Jeffah Kingi popri sociálno-ekonomickom prínose projektu vyzdvihol jeho efektívnosť a pozitívny dopad z environmentálneho hľadiska. Ďalej zdôraznil, že spracovaním kešu orechov sa vytvorí vyše 400 nových pracovných miest.

V roku 2019 pokračovala implementácia spoločného projektu. V súčasnosti je doň zapojených 15 367 drobných farmárov -  z toho 55,5% mužov a 44,5% žien (6 570 farmárov v Kilifi , 6723 farmárov v Kwale a 2 074 farmárov v Lamu).

Medzi najdôležitejšie realizované aktivity patria fair trade a bio tréningy pre farmárov, založenie škôlok sadeníc v  Kwale, Kilifi a Lamu, školenia farmárov v poľnohospodárskych praktikách a s tým spojená distribúcia kvalitných sadeníc kešu a sezamu, tréningy cieľových skupín na formovanie komunitných svojpomocných skupín, kolektívny manažment, prevencia konfliktov a základná finančná gramotnosť, školenia na zvýšenie rôznorodosti stravovania a zefektívnenie procesov spracovania kešu orechov a sezamu. Od 30.  júla 2019  je produkcia kešu orechov v projekte fair trade certifikovaná (World Fair Trade Organisation). K 11. septembru 2019 bolo celkovo farmárom distribuovaných 451 000 sadeníc z celkového predpokladaného počtu 900 000 sadeníc. Na nadchádzajúce projektové obdobie je prioritou distribúcia zvyšného počtu sadeníc na naplnenie projektového cieľa. V tomto zmysle bol aj dňa 11. decembra 2019 podpísaný dodatok k zmluve medzi SAMRS a Ten Senses Africa, so zámerom navýšiť financovanie na distribúciu sadeníc farmárom.

V druhom roku implementácie projektu došlo k oneskoreniu v distribúcii sezamu poľnohospodárom z dôvodu nízkej kvality sezamových semien dostupných na predaj v Keni. Sezamové semená sa museli dovážať do pobrežných provincií zo susednej Tanzánie, ktorá je najväčším producentom sezamu v Afrike. Ten Senses Africa prisľúbilo zvýšiť objem distribuovaného sezamu farmárom v nadchádzajúcom projektovom období.

Napriek nestabilnej politickej situácii v regióne bola v júni 2019 založená škôlka v Lamu s distribučnou kapacitou 100 000 sadeníc ročne. Kenský minister poľnohospodárstva 6. júna 2019 oficiálne spustil distribúciu sadeníc v Lamu. Na projekt nadväzuje aj vybudovanie továrne na spracovanie kešu orechov v Kilifi. I keď vybudovanie továrne nebude hradené z finančných prostriedkov projektu, jej otvorenie je žiadúce na dosiahnutie celkovej udržateľnosti iniciatívy.

Foto: Škôlka v Kilifi, február 2020, aktuálne osadené ochranné sieťky proti hmyzu (© Ten Senses Africa)

 

Projekt prekračuje vlastný tieň

Projekt má významnú politickú  podporu veľvyslanectiev krajín V4 v Nairobi. Veľvyslanci krajín V4 uskutočnili 18. októbra 2019 pracovnú cestu s cieľom monitorovať škôlku na kešu sadenice v Kwale. Na monitorovacej ceste sa zúčastnil aj vedúci Delegácie EÚ v Keni Simon Mordue. Ďalšia monitorovacia cesta škôlky na kešu sadenice v provincii Kwale sa uskutočnila 19. novembra 2019 za účasti SAMRS, MZVEZ SR, ZÚ Nairobi a projektových manažérov Ten Senses Africa a Nadácia Integra. Súčasťou tejto monitorovacej cesty bolo aj ceremoniálne odštartovanie iniciatívy Nadácie Integra s názvom Milión stromov pre Afriku, ktorej cieľom je do roku 2021 formou verejnej zbierky vysadiť v Afrike milión stromov, a zmierniť tak následky negatívnych klimatických vplyvov na našu planétu. 

 

Nad rámec projektu bolo distribuovaných 30 000 kešu sadeníc do troch základných a siedmich stredných škôl na pobreží. Ten Senses Africa k 11. septembru 2019 zaregistrovala spolu 23 škôl (10 základných a 13 stredných škôl), ktoré majú v blízkej budúcnosti záujem zapojiť sa do projektu. Distribúcia sadeníc do škôl je sprevádzaná školeniami v oblasti agronómie a hospodárstva. Cieľom tejto snahy je zvýšenie záujmu mládeže o poľnohospodárske aktivity ako kariérnu príležitosť do budúcnosti, čo zároveň predstavuje spôsob ako prispieť ku kontinuite a udržateľnosti celého projektu.

Video: Návšteva riaditeľa britského DFID v Keni, pána Juliusa Courta vo februári 2020 v Kilifi (© Ten Senses Africa)