Výsledky spoločného projektu V4 v Keni - SlovakAid

Výsledky spoločného projektu V4 v Keni

SlovakAid, Ten Senses Africa, Farm Africa a partneri Vyšehradskej štvorky v Keni pomáhajú malým farmárom. Cieľom 4-ročného projektu je trvale zlepšiť socioekonomickú situáciu 15-tisíc malých farmárov a vytvoriť nové pracovné miesta prostredníctvom BIO a Fair Trade produkcie kešu orechov a sezamu v oblasti pobrežia (provincie Kilifi, Lamu a Kwale). Do projektu je doposiaľ zapojených skoro 7-tisíc farmárov. 

Dosiahnuté výsledky a dlhodobé ciele:

V Kilifi a Kwale boli založené 2 pestovateľské škôlky sadeníc kešu orechov. V rokoch 2017-2018 bolo v týchto škôlkach vysadených 150 tisíc sadeníc. Vytvorilo sa 80 nových pracovných miest. 62-tisíc sadeníc kešu orieškov bolo poskytnutých lokálnym farmárom.

Kľúčovú úlohu v projekte zohrávajú školenia a tréningy. Farmári sa učia novým pestovateľským praktikám, ako správne skladovať úrodu, či ako predísť rôznym chorobám a škodcom. Kvalitné suroviny sú základom pre získanie certifikácií BIO a Fair Trade, vďaka ktorým majú poľnohospodári garanciu vyššej výkupnej ceny. Zavádzame nové technológie, každá farma je vďaka GPS elektronicky registrovaná a prostredníctvom mobilných platieb dostanú farmári peniaze za svoju produkciu v priebehu niekoľkých sekúnd.

Podporujeme obchodné zručnosti farmárov, skupinovú dynamiku a riešenie konfliktov. Vyškolilo sa 1673 farmárov, z toho 884 farmárom bolo poskytnuté školenie v oblasti agro-podnikania a finančnej gramotnosti. Posilňujeme samostatnosť, udržateľnosť podnikania a kolektívny manažment.  

Zámerom projektu je založiť 20 sporiteľných a úverových združení, ktoré budú poskytovať odborné poradenstvo v oblasti finančného a ekonomického riadenia (4-Lamu, 18-Kwale a 8-Kilifi).

Naštartovali sa podnikateľské partnerstvá, odber a nákup kešu orieškov. Záujem o objemový nákup prejavili spoločnosti z USA, Belgicka, Švajčiarska, Slovinska, Chorvátska, Japonska ale aj Slovenska a ostatných krajín V4.