Gruzínsko - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Gruzínsko

Gruzínsko je tradičnou partnerskou krajinou rozvojovej spolupráce SR a SlovakAid tu pôsobí od roku 2008. V rámci Východného partnerstva EÚ je Gruzínsko krajinou, ktorá najvýraznejšie pokročila v integračnom procese s EÚ a pri implementácii reforiem. Cieľom rozvojovej spolupráce SR je podporiť rozvoj Gruzínska s využitím vlastných reformných skúseností a expertných znalostí. SlovakAid  podporuje v Gruzínsku taktiež projekty zamerané na pomoc pri postupnom budovaní dôvery a podporu priameho dialógu medzi Gruzínskom a jeho odštiepenými teritóriami. Gruzínsko je zároveň krajinou, ktorá poskytuje možnosti pre výraznejšie zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce.

V období 2019–2023 je Gruzínsko zaradené medzi programové krajiny SlovakAid a tomuto budú prispôsobené aj podmienky rozvojovej spolupráce.

Od roku 2020 pôsobí na zastupiteľskom úrade SR v Tbilisi rozvojový diplomat.